Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 Revisiting Accountants’ Role in The Era of Information Technology Advancement

    Davetli Konuşmacı

    Yogyakarta, Endonezya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1