Doç.Dr.

M. LÜTFİ ARSLAN


SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

Biyografi

Mehmet Lütfi Arslan, 1995 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’de Human Resources Management and Development dalından yüksek lisans ve İktisat Tarihi kürsüsünden doktora derecesi aldı. 2000-2002 yılları arasında ABD’de bulundu ve Georgetown Üniversitesi Communication, Culture and Technoloy bölümünde yüksek lisans yaptı. Özel sektörde medya ve insan kaynakları alanında 15 sene kadar çalıştıktan sonra 2011 senesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Kürsüsü’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2012 senesinde İşletme Bölüm Başkanı oldu. 2014 senesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne atanan Arslan 2018 senesine kadar bu göreve devam etti. Halen Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi Kürsüsü Başkanlığı ile birlikte Sivil Havacılık Yüksek Okul Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletme yönetimi, itibar, müzakere ve mülakat konularında yayınlanmış eserleri bulunan Arslan STK ve gönüllü yönetimi konularında çalışmalarına devam etmektedir.  

Öğrencilik yıllarından bu yana özellikle gençlere yönelik sivil toplum çalışmalarında bulunan Arslan 2006 yılında yayın hayatına başlayan GENÇ Dergisi’nin kuruculuğunu yapmış, akademisyenliğe geçişine kadar beş sene bu derginin genel yayın yönetmenliğini yürütmüştür. Yine, 2008 senesinde kurulan Uluslararası GENÇ Derneği’nin kurucu başkanı olmuş, bu dernek çatısı altında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İşbirliği Kalkınma Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve yerel yönetimlerle gençlerin hareketliliği, kariyer hedefleri, dezavantajlı gruplar ve sosyal medyaya ilişkin birçok projenin oluşturulması ve yürütülmesinde görev almıştır.

Arslan halen genç akademisyenlerin niteliklerinin artırılması amaçlı faaliyet ve çalışmalarda bulunan İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı’nın (İBAV) mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum etkinliklerine devam etmektedir.

Arslan’ın, bilimsel çalışmaları dışında gençlere yönelik yayınlanmış, ikisi Mehmet Köprülü müstearıyla on adet kitabı bulunmaktadır.

İngilizce ve Arapça bilen Arslan evli ve üç çocuk babasıdır.

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi, Türkiye

2001 - 2002

2001 - 2002

Yüksek Lisans

Georgetown University, Graduate School, Communication, Culture And Technology, Amerika Birleşik Devletleri

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Human Resources Management And Development, Türkiye

1990 - 1995

1990 - 1995

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Amerika Birleşik Devletleri'nin İktisadi Büyümesinde Devletin Rolü (1789-1860)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

2002

2002

Yüksek Lisans

Elevating the Standards of Journalism Through the Internet: The Impact of "Online Media Watchdogs" and A Case Study of Medyakronik

Georgetown University, Gradaute School, Communication Culture And Technology

1998

1998

Yüksek Lisans

İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması ve Uygulamadan Örnekler

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Human Resources Management And Development

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Strateji Bilimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme

2012 - 2015

2012 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme

1996 - 1997

1996 - 1997

Araştırma Görevlisi

Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Yüksekokul Müdürü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sivil Havacılık

2014 - 2018

2014 - 2018

Genel Sekreter

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2012 - 2014

2012 - 2014

Bölüm Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eğitim Kurumu Açma Süreci ve Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi

Lisans

Lisans

Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim

Lisans

Lisans

Uluslararası İşletmecilik

Lisans

Lisans

Introduction to Management

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İnsan Kaynakları Yönetimi

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimine Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İşletme Yönetimi

Lisans

Lisans

Yönetime Giriş

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Dijital İşletmenin Sınırları

Arslan M. L.

Bilimevi İktisat, ss.54-77, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İktisadi Büyümede Piyasa Algısı Ve Zihni Yapı: Amerika Birleşik Devletleri Örneği

Arslan M. L.

Bilimevi İktisat, ss.62-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Web Reputation Index for XU030 Quote Companies

ÇANKIR B. , ARSLAN M. L. , Şeker Ş. E.

Journal of Industrial and Intelligent Information, cilt.3, ss.110-113, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Information and Communication Technology Reputation for XU030 Quote Companies

Şeker Ş. E. , ÇANKIR B. , ARSLAN M. L.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, cilt.5, ss.221-225, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Web Based Reputation Index Of Turkish Universities

ARSLAN M. L. , ŞEKER Ş. E.

International Journal of E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning, cilt.4, ss.197-203, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

An Accounting Viewpoint for the Relationship Between Intellectual Capital and Web Trends of BIST 30 Firms in Turkey

ARSLAN M. L. , ŞEKER Ş. E. , Kızıl C.

Maliye Finans Yazıları Dergisi, no.28, ss.53-81, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Productive Academic Database Enrolment

ŞEKER Ş. E. , ARSLAN M. L. , DİNÇ M.

International Proceedings of Economics Development and Research, cilt.76, no.8, ss.40-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Innovation Driven Emerging Technology from Two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet

ARSLAN M. L. , ŞEKER Ş. E. , Kızıl C.

EMAJ: Emerging Markets Journal, cilt.3, ss.87-97, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

CORRELATION BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL AND WEB TRENDS OF TOP 30 COMPANIES IN TURKEY

Kızıl C., ARSLAN M. L. , ŞEKER Ş. E.

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (IJ-SSHS), cilt.5, ss.39-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

The Impact Of Employment Web Sites’ Traffic On Unemployment: A Cross Country Comparison

ARSLAN M. L. , ŞEKER Ş. E.

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (IJ-SSHS), cilt.5, ss.130-138, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Amerika Birleşik Devletleri’nin İktisadi Büyümesinin Nedenleri Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi

ARSLAN M. L.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.49, ss.5-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İnsan Kaynakları Yönetimine Süreç Yaklaşımı: Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

ARSLAN M. L.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.10, ss.89-101, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Büyük İşletmeler Devleti: Kuruluş Dönemi Amerikan Ekonomik Büyümesinde Siyasi Yapının Rolü

ARSLAN M. L.

Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.7, ss.377-394, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Online Network Management: Everywhere, Instant Yet Loose

ARSLAN M. L.

International Journal of Business, Humanities and Technology, cilt.1, ss.177-183, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Devletin İktisadi Büyümedeki Rolü

ARSLAN M. L.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Measuring Intellectual Capital of Turkish Banks Listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK) with the Market Value / Book Value Method and Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) Model

ARSLAN M. L. , KIZIL C.

Proceedings of 4th ICAF UMY 2018 - International Conference on Accounting and Finance: Revisiting Accountant's Role in the Disruption Era of Information Technology Advancement, Yogyakarta, Endonezya, 25 Nisan 2018, ss.42

2011

2011

Between Positive and Negative Impact of Technology A Perfect Synthesis: The Internet

ARSLAN M. L.

ULUSLAR ARASI 9. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, Bosna-Hersek, 01 Aralık 2011, cilt.1

2011

2011

Şikago Kenti Örneğinde Ekonomik Coğrafyanın Yeniden Tanımı ve Trakya Bölgesi İçin Çıkarılacak Dersler

ARSLAN M. L.

2. Uluslararası Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2011, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Toplam Kalite Yönetimi

Arslan M. L. , Çetin C.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2019

2018

2018

ÖRGÜTLERDE LİDERLİK

ARSLAN M. L.

STRATEJİK LİDERLİK, Çetin Ş. ve Baltacı R., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.276-306, 2018

2017

2017

ABD Nasıl Kalkındı?

ARSLAN M. L.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

2016

2016

Temel İşletmecilik

ARSLAN M. L. , ÇETİN C.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

2016

2016

Gençlik ve Gönüllülük

ARSLAN M. L.

Gençlik, Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi, Kesgin B. ve Yaman M., Editör, Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.9-30, 2016

2015

2015

Sosyal Psikoloji

ARSLAN M. L.

Sosyal Psikolojide Temel Kuramlar, Güney S., Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-15, 2015

2013

2013

Dijital İşletme

ARSLAN M. L.

Cinius Yayınları, İstanbul, 2013

2013

2013

Managerial Issues in Finance and Banking

ARSLAN M. L. , Okur M. E.

Reputation Management in Global Financial Institutions, Hacioglu Ü., Dincer H., Editör, Springer International Publishing Switzerland, Cham, ss.1-12, 2013

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - 2018

2017 - 2018

Bilimevi İktisat

Baş Editör

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu ÜyesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Revisiting Accountants’ Role in The Era of Information Technology Advancement

Davetli Konuşmacı

Yogyakarta-Endonezya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi