Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Grinspan's Syndrome: A Rare Case with Malignant Transformation.

Case reports in otolaryngology, cilt.2018, ss.9427650, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Bilateral multifocal inverted papilloma with osseousmetaplasia of the sinonasal cavity

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.38, ss.1, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Unilateral inferior turbinate bone hypertrophy: Is it compensatory or congenital?

AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY & ALLERGY, cilt.27, ss.255-259, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Is pneumatization of middle turbinates compensatory or congenital ?

Dentomaxillofac Rad, cilt.41, ss.564-570, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Garlic supplemented diet attenuates gentamicin induced ototxicity: an experimental study

Ann Otol Rhinol Laryngol, cilt.121, ss.139-143, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Adhesive strip patching for tympanic membrane perforations

Operative Techniques in Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, cilt.22, ss.173-174, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A misdiagnosed keratoachantoma turned to be a metastatic parotid carcinoma,

Acta Otolaryngol Ital, cilt.30, ss.115-117, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Unilateral isolated abducens nevre paralysis: an unexpected complication of frontal mucocele

J Craniofac Surg, cilt.21, ss.610-612, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Salivary gland myoepithelioma with focal capsular invasion

ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL, cilt.88, ss.1005-1009, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Could radiofrequency myringotomy be an alternative to incisional myringotomy?

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.72, ss.1493-1496, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Effectiveness of dexmedetomidine in reducing bleeding during septoplasty and tympanoplasty operations

JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA, cilt.20, ss.437-441, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Effect of Adenoidectomy and/or Tonsillectomy on Cardiac Functions in Children with Obstructive Sleep Apnea

ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, cilt.70, ss.202-208, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

A reliable surface landmark for localizing supratrochlear artery: Medial canthus

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.138, ss.162-165, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Beneficial effects of Ebselen on corrosive esophageal burns of rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.70, ss.45-52, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Three-dimensional CT of Eagle's syndrome

Diagn Interv Radiol, cilt.11, ss.206-209, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Vasculo-Behcet's disease mimicking a metastatic neck mass

TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.206, ss.81-84, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Effectiveness of the jaw-thrust maneuver in opening the airway: A flexible fiberoptic endoscopic study

ORL-JOURNAL FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY AND ITS RELATED SPECIALTIES, cilt.67, ss.39-44, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Evaluation of nasal mucociliary functions with rhinoscintigraphy in coal workers' pneumoconiosis

ORL-JOURNAL FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY AND ITS RELATED SPECIALTIES, cilt.67, ss.163-167, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Mumps virus: a trigger for sarcoidosis?”

Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis, cilt.21, ss.237, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

An unusual movement of the tongue

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, cilt.113, ss.773-774, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Radical mastoidectomy cavity myiasis caused by Wohlfahrtia magnifica

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.118, ss.54-56, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multiple Variations in Carotid Arteries: Lower Common Carotid Bifurcation, Hypoplastic and Tortuous Internal Carotid Artery

British journal of Medicine & Medical Research, cilt.21, no.11, ss.1-4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retropharyngeal Abscess: Three Unusual Cases

2016, 5(3): 00144, cilt.5, no.144, ss.5-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Tortuous Carotid Artery Extended to Neck Level IIb Mimicking the Metastatic Mass

CASE REPORTS IN OTOLARYNGOLOGY, cilt.2016, ss.1-2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Otoskleroz histopatolojisi

Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi, cilt.9, ss.13-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

An unusual peripheric facial paralysis onset

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, cilt.13, ss.65-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Bone cement usage for ossicular reconstruction

Current Pediatric Research, cilt.20, ss.142-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Leptin levels in children with obstructive sleep apnea syndrome

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.64, ss.283-288, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Trapezoid shaped omohyoideus muscle: An anatomic variation seen in Functional Neck Dissection

Online Journal of Otolaryngology, cilt.5, ss.139-143, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

An unusual peripheric facial paralysis onset. (Accepted for publication)

Eur J Gen Med, cilt.11, no.11, ss.11-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Common cavity of pneumatized inferior turbinate and maxillary sinus

Causapedia, cilt.3, ss.1038-1042, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmaya sekonder Bichat yağ dokusunun oral kaviteye herniasyonu

Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.52, ss.109-111, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unsinat çıkıntı-orbita ilişkisi, ender görülen durumlar

KBB, Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım, cilt.10, ss.30-34, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paranazal Sinüs Kanser Cerrahisinde Komplikasyonlar

Turkiye Klinikleri J E.N.T, cilt.7, ss.69-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kartagener Sendromu

Göztepe Tıp Dergisi, cilt.29, ss.118-120, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kartagener syndrome: Case report Kartagener sendromu: Olgu sunumu

Goztepe Tip Dergisi, cilt.29, ss.118-120, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Bilateral Lower Cervical Bifurcation of the Common Carotid Artery

CASE REPORTS IN OTOLARYNGOLOGY, cilt.2013, no.1, ss.1-3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan işitme taramasında dört yıllık sonuçlarımız

VAN TIP DERGİSİ, cilt.19, ss.112-115, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

C-Reaktif Protein, Prokalsitonin ve eritrosit sedimentasyon hızının Klinik Pratikte Kullanımı

KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.10, ss.70-73, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dev Hücreli reperatif granuloma: Olgu sunumu

KBB FORUM, cilt.8, ss.39-43, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Tinnitus hastalarında DPOAE bulguları

Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.11, ss.11-14, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Long-term results of radiofrequency-assisted posterior transverse cordotomy in a rabbit model

KULAK BURUN BOĞAZ İHTİSAS DERGİSİ, cilt.14, ss.5-9, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nokturnal nazal konjesyonlu hastalarda değişik baş pozisyonlarının nazal konjesyon üzerine etkisi

KBB Forum, Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.3, ss.126-129, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulmoner tüberküloz vakalarında Kulak Burun Boğaz Bulguları

Mediforum, cilt.2, ss.1-3, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Traditional tonsillectomy versus radiofrequency dissection tonsillectomy in adults

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.15, ss.13-17, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trakeotomi sonrası dönemde larengotrakeal stenozun değerlendirilmesinde sanal endoskopik yöntem

KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.3, ss.75-79, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baş-Boyun kanserlerinde gen terapisi uygulamaları

KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.3, ss.98-104, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Komplike fronto-orbital mukosel olgusu

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.12, ss.11-14, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Konka Pnömatizasyonu: 140 Vakalık Serinin Bilgisayarlı Tomografi İncelemesi, 12, 7-11 (2004).

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.12, ss.7-11, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pneumatization of the inferior turbinate

European Journal of Radiology Extra, cilt.51, ss.99-101, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baş-boyun ateşli silah yaralanması: Sıradışı bir kurşun trasesi

KBB FORUM, cilt.3, ss.62-65, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Disfaji ve diffüz idiopatik iskelet hiperostozu: Olgu sunumu”, 14(2), 146-150 (2004).

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.14, ss.146-150, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kabakulak sonrası gelişen ani işitme kaybı: Vaka sunumu”, 2(2) (2004).

Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.2, ss.33-35, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkinlerde tek taraflı seröz otitis media etiyolojisi

Kulak Burun Boğaz Klinikleri, cilt.6, ss.9-13, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tinnituslu hastalarda serum cinko düzeyi

Kulak Burun Boğaz Klinikleri, cilt.6, ss.22-24, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Septorinoplasti yapılan hastalarda kişilik özelliklerinin hasta memnuniyeti üzerine etkileri

Günümüzde Psikiyatri, cilt.6, ss.13-18, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Sütü İle Emzirme Süresinin Pediatrik Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu Üzerine Olan Etkisi

Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.2, ss.42-44, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zonguldak bölgesinde aksesuar aurikula prevalansı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi-Mediforum, cilt.1, ss.43-47, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

. Boyunda metastatik lenfadenopati ile prezente olan meme kanseri olgusu

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi-Mediforum, cilt.1, ss.60-63, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alt Konka Hipertrofilerinde Nd:YAG Laser ile Türbinektomi

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.8, ss.172-176, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazaloid Tip Yassı Hücreli Larenks Kanseri, Olgu Sunusu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.305-307, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Total Larenjektomi Sonrası Provox Ses Protezi İle Ses Rehabilitasyonu

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.6, ss.26-29, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazal Polipozis Tedavisinde Mikrodebrider Uygulaması: Endoskopik Transnazal Yöntem

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.5, ss.199-202, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Isolated Cavernous Hemangioma of the Epiglottis

XI. Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Varna, Bulgaristan, 01 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.1

Human Immunodeficiency Virus’un Vestibüler Sistem Üzerine Etkisinin Video Head Impuls Test ile değerlendirilmesi

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 08 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.73
Link

URBACH-WHITE SYNDROME

26th EADV Symposium, Cenevre, İsveç, 13 Eylül 2017, ss.1364

Eksternal larengeal travma sonrası izole aritenoid hematomu: Vaka sunumu.

13.Rinoloji, 5.Otoloji Nörotoloji, 1.başBoyun Cerrahisi Kongreleri, Antalya, Türkiye, 04 Mayıs 2017, ss.29

TURTOUS INTERNAL CAROTID ARTERY IN NECK LEVEL IIB MIMICKING THE METASTATIC MASS

10th Balkan Congress of ORL-HNS, Tiran, Arnavutluk, 02 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.16
Link

The Effect of Garlic Derivatives (S-Allylmercaptocysteine, Diallyldisulfide, and S-Allylcysteine) on Gentamicin Induced Ototoxicity

12th Annual Middle East Otolaryngology Conference and Exhibition, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.1
Link

The Effect of S-Allylmercaptocysteine on Gentamicin induced ototoxicity: an experimental Study

12th Annual Middle East Otolaryngology Conference and Exhibition, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.1
Link

Nadir bir olgu: Paranazal sinüste fungus topu, PP-080

11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 Nisan 2015, ss.55

Uzun.Nazal Kavitede Malign Melanom(Olgu Sunumu).

24.Ulusal Patoloji Kongresi .2014-Trabzon, Trabzon, Türkiye, 19 Kasım 2014, ss.492

High Anterior Cervical Retropharyngeal Approach to the Upper Cervical Spine Pathologies

8th Asia Pacific Cervical Spine Meeting”, November 13 – 15, 2014 at Barbaros Point Hotel, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 2014, ss.94

Larenksin Pyojenik Granülomu (Lobüler Kapiller Hemanjiyomu): Vaka Sunumu

36. Ulusal KBB ve BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Kasım 2014, cilt.1, ss.1

Squamöz Papillom: Agresif Seyirli Benign Larinks Lezyonu

36. Ulusal KBB ve BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Kasım 2014, cilt.1, ss.1

Laryngeal typical carcinoid tumor with positivity of TTF-1 and calcitonin

10 th Congress of the European Laryngological Society, Antalya, Türkiye, 09 Nisan 2014, ss.15

Nazal Septumdan Kaynaklanan Epiteloid Hemanjiyoendotelyoma : Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu.

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi-Antalya-2013, Antalya, Türkiye, 02 Kasım 2013, ss.86

Akut solunum idstresi ile prezente olan epiglot apsesi olgusu

35. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.50

Nadir görülen bir vaka: Pan konka büllöza ve Uncinate process pnömatizasyonu

35. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.71

İlginç bir tanı: Oestrus Ovis nazal ve nazofarengeal myiazisi

35. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.46

Travmatik Bichat yağ dokusu herniasyonu: Vaka sunumu

35. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.78

Hemofili-A vakasında solunum distresine yol açan boyunda dev hematom

35. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.51

Yenidoğanlarda nazal septum deviasyonu görülme sıklığı

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2007, ss.123

Tinnitusta düşük yoğunluklu lazer tedavisi: ön çalışma sonuçları

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2007, ss.45

Rastlantısal saptanmış bir minör tükrük bezi adenoid kistik karsinom olgusu

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2007, ss.74

Obstrüktif uyku apneli hastalarda öncelikli KBB değerlendirmesinin önemi

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2007, ss.138

Nadir bir frontal mukosel komplikasyonu; unilateral izole abducens paralizi

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2007, ss.87

Dev bir frontoetmoid olgusuna endoskopik yaklaşım

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2007, ss.139

Skuamöz hücreli karsinom vakasında ayırcı tanıda karşılaşılan güçlükler: Bir olgu sunumu

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2007, ss.193

Dinamit patlaması sonrası kulak zarı perforasyonu olan dört olgu sunumu

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2007, ss.98

Baş-boyun bölgesi yaralanmalarda kurşun lokalizasyonunu göstermede zamanlamanın önemi

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2007, ss.126-127

Kulak Burun Boğaz operasyonlarında Dexmedetomidin

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2005, ss.114-115

Obstruktif uyku apneli çocuklarda enürezis nokturna sıklığı

6. Uyku ve Bozuklukları Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Kasım 2004, ss.23

Septorinoplasti yapılan hastaların kişilik özelliklerinin hasta ve hekim memnuniyetine etkileri

İnteraktif Sempozyum, 8. Gazi Psikiyatri Günleri, Gazi Mağusa, KKTC, Antalya, Türkiye, 01 Nisan 2004, ss.15

Bichat Yağ dokusunun venöz hemanjiomu

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’ de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar, Türkiye, 01 Aralık 2003, ss.22

Ender bir ani işitme kaybı nedeni: araknoid kisti

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’ de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, Türkiye, 01 Aralık 2003, ss.23

Sıradışı bir kurşun trasesi: Baş-boyunda ateşli silah yaralanması

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’ de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, Türkiye, 01 Aralık 2003, ss.21

Yumuşak damak radyofrekans uygulamalarının komplikasyonları

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’ de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar, Türkiye, 01 Aralık 2003, ss.22-23

Akustik nörinom ve glomus timpanikumun birlikte görülmesi: Vaka sunumu

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’ de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar", Türkiye, 01 Aralık 2003, ss.23-24

Üç aylık bebekte dev sublingual dermoid kist olgusu

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’ de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, Türkiye, 01 Aralık 2003, ss.22

Konjenital kolesteatom: Vaka sunumu

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’ de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar, Türkiye, 01 Aralık 2003, ss.24

Bilateral parotis bezinde şişlik ile klinik veren sarkoidozis olgusu

XXIV. Ulusal Radyoloji Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.206

Lateral osteotominin nazolakrimal kanal fonksiyonları üzerine olan etkisi: Dakriyosintigrafik inceleme

27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.19-20

B12 vitamin eksikliğinin yüksek frekans odyometrisi ile değerlendirilmesi”, , 231

27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.231

Boyun kitlesi nedeniyle takip edilen hastaların tanısal dağılımı

27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.203

Erişkinlerde tek taraflı efüzyonlu otit etiyolojisi

27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.70

Radyofrekans posterior transvers kordotomi; Tavşan modeli çalışması

27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.190

İnternal juguler flebektazi

27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.207

“Alt Konka Hipertrofilerinde CO2 Lazer ve Nd:YAG Lazer ile Türbinektomi” – İzmir, 1999.

25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Ekim 1999, ss.11

Videolarengostroboskopi Klinik Uygulamaları

24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 1997, ss.981-984

Larenks Kanserlerinde Fizik Muayene, Videolarengostroboskopi, BT Bulguları ve Operasyon Spesmenlerinin Karşılaştırılması

24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 1997, ss.985-988

CO2 Lazer Miringotomi

24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 1997, ss.163-166

Vokal Kord Nodülleri ve Kişilik Faktörlerinin Vokal Nodül Tedavisi Üzerine Etkisi

24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 1997, ss.1101-1104

Gastroözofajial Reflü Sendromu

24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş - Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 1997, ss.159-162

Kitap & Kitap Bölümleri

Kulak Burun Bogaz, Baş ve Boyun Cerrahisi

Kulak Burun Boğaz Konjenital Anomalileri, Koç C., Editör, Güneş Kitabevleri, Ankara, ss.1319-1348, 2013

Temel Rinoloji

Burun ve paranazal sinüslerin konjenital anomalileri , Koç C., Editör, Güneş Kitapevleri, Ankara, ss.47-60, 2008