Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2000 - 2001Öğretim Görevlisi Dr.

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

 • 1995 - 1999Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - 2014Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Yönetilen Tezler

 • Larenksin benign premalign ve malign lezyonlarında miRNA düzeylerinin karşılaştırılması

  UZUN L.

  F.Rüya(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2015

 • İdiyopatik ani sensörinöral işitme kayıplı hastalarda sistemik steroid tedavisine ek intratimpanik steroid enjeksiyonu tedavisinin etkinliğinin araştırılması

  UZUN L.

  Ç.Yavuz(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014

 • Kronik başağrısı yakınması olan hastalarda burun ve paranazal sinüs anatomik varyasyonlarının sıklığı ve bu hastalarda uygulanan fonksiyonel cerrahinin sonuçları

  UZUN L.

  E.BALBALOĞLU(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2005