Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Security of energy supply in Japan: a key strategy and solutions

INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, vol.7, no.1, pp.128-159, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sosyal Hizmet Çalışanlarının İş Doyumu ve Motivasyonu: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (İstanbul ASPİM) ve Bağlı Kuruluşlar Örneği

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.61-92, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Relationship between Youth Unemployment and EconomicGrowth in Central and Eastern European Countries: AnEmpirical Analysis

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.173-188, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The effects of foreign direct investment on R&D and innovations: Panel data analysis for developing Asian countries

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.195, no.195, pp.749-758, 2015 (Conference Book) Sustainable Development

Determinants of energy supply security: An econometric analysis for Turkey

EGE AKADEMİK BAKIŞ, vol.15, no.2, pp.153-163, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Turkey's role in EU's energy security

Sarajeva Journal of Social Sciences INQUIRY, vol.1, no.1, pp.75-101, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli

SOSYOEKONOMI, vol.22, no.22, pp.171-192, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Enerji arz güvenliğini etkileyen ekonomik, siyasi ve coğrafi faktörler

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.31, no.1, pp.107-136, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effects of Foreign Direct Investment on R&D and Innovations: Panel Data Analysis for Developing Asian Countries

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.749-758 Sustainable Development identifier

Energy Corridors to Balkans Through Turkey

Turkish & Balkan Relations: Past, Present and Future, 11th ADAM (ACTOR) International Conference, 16 May 2014, pp.1-2

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam Yaratma Potansiyeli

II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), İzmir, Turkey, 22 April 2012, vol.4, no.1, pp.171-181 Sustainable Development

Türkiye’de AB’ne Uyum Çabaları ve Sivil Toplum 9-10 Aralık 2006, ss: 559-566, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Bildiri kitabında basıldı, (Leman Erdal ve F. Neval Genç

III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, STK-Özel Sektör-Devlet etkileşimi, Çanakkale, Turkey, 09 December 2006, pp.559-566

Books & Book Chapters

TURKEY'S EASTERN MEDITERRANEAN POLITICS: A GAME THEORETICAL APPROACH

in: ENERGY POLICIES AND SECURITY, Levent Ersin ORALLI, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.17-39, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye'de Sigortacılığın Gelişimi-Bölüm 7

in: Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş, Toprak M. ve Çoşkun M., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.52-77, 2019

Risk ve Sigorta Kavramı

in: Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş, Metin Toprak ve Metin Coşkun, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.112-139, 2012

Sigortacılığın Genel İlkeleri ve Yapısı

in: Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş,, Metin Toprak ve Metin Çoşkun, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.140-176, 2012

Avrupa Birliği'ne Üyeliğin Gösteri Sanatları Sektörü Üzerine Etkisi: Bir Rekabetçi Miyopluk İncelemesi

in: Türkiye-Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, Bekmez S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.607-627, 2008