Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Teori ya da realite: Hâkim terapi kuram ve uygulamaları karşısında konumlanış ve arayışlar

İnsan ve Toplum, vol.2, no.3, pp.93-117, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Qualitative Study On The Way of Turkish University Students’ Interpretation of Morality

International Conference on Interdisciplinary Social Science Studies, Londra, United Kingdom, 18 May 2015, pp.42

Toplumun Dönüştürülmesinde Bir Araç Olarak Psikoloji Bilimi

V. Genç Akademisyenler Buluşması, Mardin, Turkey, 17 June 2011, pp.51

Books & Book Chapters

İlem Yayınları, Ankara, 2019

Dil, eylem ve aktör: Psikolojide özne tartışmaları

in: İnsanı Yeniden Düşünmek: Modern Düşüncede Temel Tartışmalar, Lütfi Sunar, Latif Karagöz, Editor, İlem Yayınları, Ankara, pp.179-212, 2019

Other Publications