Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Forecasting Uganda's Net Electricity Consumption Using a Hybrid PSO-ABC Algorithm

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.44, ss.3021-3031, 2019 Özet

A new approach for optimal reactive power flow of MTDC systems using the ABC algorithm

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.25, ss.15-29, 2017 Özet

Optimal power flow of two-terminal HVDC systems using backtracking search algorithm

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, cilt.78, ss.326-335, 2016 Özet

Artificial bee colony algorithm based optimal reactive power flow of two-terminal HVDC systems

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, ss.1075-1090, 2016 Özet

Optimizing reactive power flow of HVDC systems using genetic algorithm

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, cilt.55, ss.1-12, 2014 Özet

Optimizing power flow of AC-DC power systems using artificial bee colony algorithm

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, cilt.53, ss.592-602, 2013 Özet

A flexible rule-based framework for pilot performance analysis in air combat simulation systems

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, ss.2397-2415, 2013 Özet

Cancer risk analysis by fuzzy logic approach and performance status of the model

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, ss.897-912, 2013 Özet

Solution of transient stability-constrained optimal power flow using artificial bee colony algorithm

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, ss.360-372, 2013 Özet

Power flow state estimator using two-layer neural network structure

ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, cilt.69, ss.249-258, 2004 Özet

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Finding The Relationship Between Software Testing Effort And Software Quality Metrics

The 2013 International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP'13), Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Ekim 2013, ss.1-7

Transient stability constrained optimal power flow solution of ac-dc systems using genetic algorithm

The 3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS 2013), İstanbul, Türkiye, 02 Ekim 2013, ss.245-250

A new approach for optimal reactive power flow solution of multi-terminal hvdc systems using genetic algorithm

The 3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS 2013), İstanbul, Türkiye, 02 Ekim 2013, ss.350-355

Different Methods Supporting Educational Softwares: Contribution Of Fuzzy Logic Model Educational Softwares

30th Annual Conference of the North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS'2011), Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 21 Eylül 2011, ss.224-226

Risk Analysis In Cancer Disease By Using Fuzzy Logic

30th Annual Conference of the North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS'2011), Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 21 Eylül 2011, ss.123-126

Integrated AC/DC Systems Load Flow Using Genetic Algorithm

The 5th International Power Engineering and Optimization Conference 2011 (PEOCO’2011), Shah Alam Selagor, Malezya, 06 Haziran 2011, ss.404-409

Optimal Güç Akışı Probleminin Çözümü İçin GA, MA ve YAK Algoritmalarının Karşılaştırılması

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11), Computer Technologies, Elazığ, Türkiye, 16 Mayıs 2011, ss.13-18

Optimal Reaktif Güç Akışının Kaotik Yapay Arı Kolonisi İle Çözümü

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11), Electrical & Electronics Technologies, Elazığ, Türkiye, 16 Mayıs 2011, ss.20-24

Teknoloji koridoru üzerine bir swot analizi

4. International Computer and Instructional Technologies Symposium, ICITS2010, Konya, Türkiye, 16 Haziran 2010, ss.1142-1145

Öznitelik Tabanlı Otomatik Parmak izi Tanıma

Eleco’2004, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 16 Aralık 2004, ss.400-404

Matching Based Automatic Fingerprint Recognition

4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, IMS’2004, Sakarya, Türkiye, 21 Nisan 2004, ss.841-847

The Change Active Power Transmitted Through DC Line During Transient in the Transient Stability Studies of AC/DC Power Systems

IEEE/PES, ELECO’99, International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 22 Aralık 1999, ss.165-170

The Determination of the Stability Regions via the Controlling Unstable Equilibrium Points in AC-DC System Transient Stability Analysis

IEEE/PES, PowerTech Budapest 99, International Conference on Electric Power Engineering, Budapeşte, Macaristan, 13 Eylül 1999, ss.277

Birleşik AC/DC Güç Sistemlerinde Doğru Akım Hattından İletilen Gücün Sistem Geçici Hal Kararlılığı Üzerine Etkisi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 08 Temmuz 1999, ss.427-430

Güç Sistemlerindeki Yüklerin Kararlılık Analizi İçin Modellenmesine Ait Farklı Bir Yaklaşım

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 Temmuz 1997, ss.512-515

Güç Sistemlerinin Geçici Hal Kararlılık Analizinde Direkt Metodun Kullanımı

Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 Aralık 1995, ss.13-16

Kitap & Kitap Bölümleri

Lineer Sistem Teorisi

Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2018 Özet