Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor
    Araştırma Görevlisi

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü