Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Fever of unknown origin (FUO) due to deep-venous thrombosis: diagnostic importance of FDG PET/CT.

Revista espanola de medicina nuclear e imagen molecular, vol.34, pp.73-4, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Using a Dilemma Case in Early Childhood Teacher Education: Does it Promote Theory and Practice Connection?

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, no.4, pp.3153-3163, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The moral of the story is ... Using children's literature in moral education

YOUNG CHILDREN, vol.59, no.1, pp.92-97, 2004 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Turkish teachers’ accounts of moral dilemmas in early childhood settings

Journal of Early Childhood Research, vol.14, no.1, pp.28-42, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

The Use of Technology in Early Childhood Classrooms An Investigation of Teachers Attitudes

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.3, pp.807-819, 2014 (National Refreed University Journal)

Ailelerin Okul Öncesi Egitim Hizmeti Hakkındaki Görüs ve Memnuniyetleri

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.35, no.379, pp.5-14, 2010 (Other Refereed National Journals)

Etik Boyutlarıyla Ögretmenlik

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.35, no.373, pp.13-20, 2010 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Mekânsal Düşünme Becerilerine Genel Bir Bakış

in: Erken Çocuklukta Güncel Konular, Ertan Görgü,Türker Sezer, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.415-442, 2020

Erken Müdahale Programları

in: Tüm Yönleriyle Özel Bebekler ve Çocukların Gelisimi ve Etkinlik Örnekleri, Sunay Yıldırım Dogru, Aysegül Öz, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.376, 2014