Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A TIME-VARYING ANALYSIS OF THE PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY IN TURKEY WITH FLEXIBLE LEAST SQUARES TECHNIQUE

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, sa.31, ss.129-144, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Testing Minsky’s Financial Fragility Hypothesis for Turkey’s Public Finances

Public Finance Quarterly, cilt.65, sa.4, ss.497-514, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Debt Relief Laffer Curve As An Instrument For Debt Sustainability Analysis

International Congress on Management Economics and Business, Zonguldak, Türkiye, 07 Eylül 2017, ss.153