Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OSMANLI MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE İŞGÜCÜ YETERSİZLİĞİNE BİR ÇÖZÜM: MAHKÛM EMEĞİ (1839-1918)

History Studies, cilt.10, ss.55-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI DÖNEMİNDE TEKİRDAĞ’DA YAPILAN HAYVANCILIĞIN İSTANBUL’UN İAŞESİ İLE SANAYİİ VE TİCARİ FAALİYETLERDEKİ ROLÜ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.361-382, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE TRAKYA’SINDA NÜFUS VE İSKÂN POLİTİKALARI (1830-1914)

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.99-123, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYOEKONOMİK BOYUTLARIYLA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCU MADDE SORUNU VE BU SORUNLA MÜCADELEDE BİR KAMU POLİTİKASI: DENETİMLİ SERBESTLİK MÜESSESESİ

Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Düzce, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2018, ss.108-126

Hükümlülerin Suç ve Yerleşim Yeri Açısından Değerlendirilmesi: İstanbul İli Bakırköy Adli Yargı Bölgesi Örneği

Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu “ Uluslararası Yaklaşımlar”, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2015, ss.498-508

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyoekonomik Yönleriyle Osmanlı Devleti’nde Göç ve Kültürel Etkileşim: Edirne Vilayeti Örneği (1856-1914)

Göç ve Kültürel Etkileşim, M. Mehdi İlhan,Orhan Albayrak, Editör, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.219-239, 2019

Gelibolu Sancağı’nın Demografik Yapısında Gayrimüslim Nüfus (1831-1914)

Çanakkale 1915 (Tarih, Edebiyat ve Sanat), M. Mehdi İlhan,Mehmet Bulut,İ. Güran Yumuşak, Editör, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.1-27, 2017