Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Supply Dimensions of Drugs Sources in the Ottoman Socio-economic Life: Poppy and Hemp Plant

History Studies, vol.12, no.6, pp.3031-3055, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Drug Use in the Ottoman Society and State’s Some Struggle Studies Against It

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.19, pp.627-654, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Community Service Work Sanction And Historical Development Process Of Community Service Work Sanction

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.37, pp.227-269, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

A Solution For Inadequate Labor Force In Ottoman Mining Sector: Convict Labor (1839-1918)

History Studies, vol.10, no.5, pp.55-82, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

THE ROLE OF STOCKBREEDING IN TEKIRDAĞ DURING THE OTTOMAN PERIOD ON PROVISION, INDUSTRY AND COMMERCIAL ACTIVITY OF ISTANBUL

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, pp.361-382, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

POPULATION AND SETTLEMENT POLICYS AT TURKISH THRACE (1830-1914)

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.99-123, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Sosyoekonomik Hayatında Uyuşturucu Madde Kaynaklarının Talep Boyutu

SSD Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Ankara, Turkey, 5 - 06 March 2021, pp.215-224

The Effect Of The First And Second Five-Year Industry Plan On The Industrialization Process Of Anatolian Cities

1. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 16 February 2020, pp.190-191 Sustainable Development

SOCIOECONOMIC DIMENSIONS OF ILLEGAL DRUG PROBLEMS FROM PAST TO PRESENT IN TURKEY AND A PUBLIC POLICY IN FIGHTING THIS PROBLEM: PROBATION INSTITUTION

Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Düzce, Turkey, 20 - 22 December 2018, pp.108-126 Sustainable Development

Hükümlülerin Suç ve Yerleşim Yeri Açısından Değerlendirilmesi: İstanbul İli Bakırköy Adli Yargı Bölgesi Örneği

Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu “ Uluslararası Yaklaşımlar”, İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2015, pp.498-508 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Osmanlı Döneminde Edirne Vilayeti’nin Ekonomik Gelişiminde Tarım Sektörünün Rolü (1864-1918)

in: Political, Cultural and Economic Development in the Balkans, Levent DOĞAN,Sedef ZEYREKLİ YAŞ,Müge ATAKAN, Editor, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, pp.575-608, 2022

Crime Profile of a Region in Istanbul Which Has Witnessed Population Movements From Past to Present: Bakırköy Judicial District

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Cafer Şafak EYEL,Serkan GÜN, Editor, İksad, Ankara, pp.3-62, 2020

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF MIGRATION AND CULTURAL INTERACTION IN THE OTTOMAN STATE: THE EXAMPLE OF EDIRNE PROVINCE (1856-1914)

in: Migration and Culturel İnteraction, M. Mehdi İlhan,Orhan Albayrak, Editor, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.219-239, 2019 Sustainable Development

Non-Muslim Population In Demographic Characteristics Of Sanjak Of Gallipoli (1831-1914)

in: GALLIPOLI CAMPAIGN 1915 (HISTORY, LITERATURE AND ART), M. Mehdi İlhan,Mehmet Bulut,İ. Güran Yumuşak, Editor, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1-27, 2017