Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2012 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2005 - 2007 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Tekirdağ Sancağı'nda Tarımsal Yapı (1840-1914)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

 • 2007 Yüksek Lisans

  Türkiye'de Uygulanan İktisat Politikaları Çerçevesinde Malatya'nın Sosyo-Ekonomik Gelişimi (1923-2000)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı