Araştırma Alanları

  • Makina Mühendisliği

  • Makina Teorisi ve Dinamiği

  • Makina Dinamiği

  • Akustik ve Gürültü Kontrolü

  • Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimi

  • Mekanik Titreşimler

  • Sonlu Elemanlar Yöntemi