Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bitlis Kalesi

American Journal of Archaeology, cilt.111, no.2, 2007 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beçin Kalesi 2016 Yılı Kazısı ve Buluntuları Üzerine

Akdeniz Sanat Dergisi, cilt.13, ss.501-510, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ahsap Süslemeli Bir Ev: Denizli Merkezefendi Hacı Hızır Salih Efendi Evi

Kalemişi, cilt.5, ss.13-32, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çardak ve Çevresindeki Türk Devri Eserleri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.419-459, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bitlis: Nemrut'un Gizemli Develeri

Atlas, ss.17-22, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Scoporte Turchia, Sotto il Castello

ARCHEO, no.311, ss.10-12, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hüsrev Paşa' nın Bitlis'te Bir kitabesi

A.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, ss.87-90, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bitlis’te Az Tanınan Bir Yapı: Anonim Han

Sanat Tarihi Dergisi, ss.127-133, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bitlis'te Hoca Hasan Zaviyesi ve Hazireleri

Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, ss.77-92, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geçmişten Günümüze Tarihi Mirası İle Bitlis

İlgi, ss.3-7, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Tunus'ta Osmanlı İzleri"

Tarih ve Medeniyet, ss.40-41, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerbe: Orta Akdeniz'de İlginç Bir Ada ve Buradaki Osmanlı Eserleri

İlgi, ss.14-23, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Az Tanınan Bir Osmanlı Eseri: Fatih’te Esad Efendi Medresesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.128-140, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Medreselerinden Arta Kalanlar

Kültür ve Sanat, ss.39-40, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Denizli İlbadı Mezarlığı 2017 Yılı Kazı ve Envanter Çalışmaları

40. Kazı Sonuçları Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, cilt.2, ss.519-533

Beçin Kalesi 2017 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

40. Kazı Sonuçları Toplantısı , Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, cilt.2, ss.507-518

Milas'ta Ortaya Çıkarılan İki Define Hakkında Notlar

Ege Dünyası Liman Kentleri Sikke, Mühür ve Ağırlıkları, Manisa, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2017, ss.287-293

Beçin Kalesi Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları

XIX. Uluslararası Ortaçağ ve Türk kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 21 Ekim 2015, cilt.2, ss.163-173

Beçin Kalesi 2012 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

35.Kazı Sonuçları Toplantısı, Muğla, Türkiye, 27 Mayıs 2013, cilt.3, ss.313-328

Beçin Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları

33. Kazı Sonuçları Toplantısı, Malatya, Türkiye, 01 Mayıs 2012, cilt.4, ss.351-370

An Overview on Bitlis Castle Excavations

IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2012, ss.98-103

Denizli-İlbadı (Eski) Mezarlığı Kazı, Onarım ve Envanter Çalışmaları (2008-2009)

32. Kazı Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.4, ss.274-284

Bitlis Kalesi 2009 Yılı Kazısı

32. Kazı Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.4, ss.285-298

Denizli – İlbadı (Eski) Mezarlığı Kazısı ve Yüzey Araştırmaları

Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu,, Denizli, Türkiye, 01 Şubat 2011, ss.463-474

Bitlis ve Çevresi Yüzey Araştırması 2008

27. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 01 Nisan 2010, cilt.3, ss.259-271

Bitlis Kalesi Kazısı 2008”

31. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 01 Nisan 2010, cilt.4, ss.85-89

Denizli–İlbadı Mezarlığı’ndaki Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mezar Taşları Üzerine”

XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Denizli, Türkiye, 01 Mart 2010, ss.545-551

Bitlis Kalesi Kazısı 2004-2005 Yılı Çalışmaları

X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu “Prof.Dr. H. Örcün Barışta’ya Armağan, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2009, ss.607-614

Bitlis Kalesi Kazısı 2006 Yılı Çalışmaları

29. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 01 Mayıs 2008, ss.245-262

Bitlis/Adilcevaz Çevresi Yüzey Araştırması 2005

XXIV. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 01 Mayıs 2007, ss.261-276

2004-2005 Yılları Bitlis Kalesi Kazısı

XXVIII. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 01 Mayıs 2007, ss.501-518

Acıpayam ve Çevresindeki Türk Dönemi Eserlerinden Bir Kesit

I. Acıpayam Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 01 Şubat 2007, ss.422-452

Tunus’ta Osmanlı Mirası ve Yapılabilecekler

, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Türkiye, 01 Ocak 2007, ss.1705-1711

Denizli Çevresindeki Türk Dönemi Tarihi Eserleri Üzerine (About Historical Artifacts of Turkish Period Around Denizli]

Uluslararası I. Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2007, cilt.2, ss.145-150

Çal ve Çevresindeki Türk Dönemi Eserleri Üzerine Bir Araştırma

21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 01 Ocak 2007, ss.779-807

Güroymak (Norşin) Yakınlarında Figürlü Bir Mescid

Sanatta Anadolu-Asya İlişkileri Sempozyumu, Prof. Dr. Beyhan KARAMAĞARALI’ya Armağan, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2006, ss.389-402

Van Gölü Çevresinde Bilinmeyen Bazı Hanlar Üzerine

VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006, ss.114-0

Bitlis Çevresi Yüzey Araştırması

XXII. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 01 Mart 2005, ss.173-182

Denizli Çevresindeki Mezar Taşları Üzerine Bir Ön Araştırma: Denizli Eski (İlbadı) Mezarlığı

VIII.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.7, no.1, ss.350-356

Bitlis Çevresi 2003 Yılı Araştırmaları

XXI. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 01 Nisan 2004, ss.291-300

Bitlis, Güroymak ve Tatvan İlçelerinde Ortaçağ ve Sonrası 2001 Yılı İncelemeleri

XX. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 01 Nisan 2003, ss.53-66

Bitlis, Güroymak ve Tatvan’da 2000 Yılı Araştırmaları

XIX. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı I,, Türkiye, 01 Mayıs 2002, ss.49-62

Bitlis Çevresindeki Bilinmeyen Mezarlıklar ve Mezar Taşları

I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyet Kongresi, Türkiye, 01 Ocak 2002, ss.25-35

Kemaliye Çevresindeki Bazı Tarihi Yapılar Üzerine

Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu,Prof.Dr. Gönül Öney’e Armağan, Türkiye, 01 Ocak 2002, ss.481-490

Tunus’ta Osmanlı Döneminde Merkezi Planlı Yapılar

XIII. Türk Tarih Kongresi, Türkiye, 01 Ocak 2002, ss.1181-1186

Bitlis Çevresinde Ortaçağ ve Sonrası İncelemeler

XVIII. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 01 Nisan 2001, ss.1-16

Bitlis Mezar Taşları 1998

Uluslararası XVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 01 Mayıs 2000, ss.15-18

Bitlis İl Merkezinde Türbe ve Mezarlıklardaki Mezar Taşları (1997)

XVI. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı I,, Türkiye, 01 Nisan 1999, ss.105-118

Kitap & Kitap Bölümleri

Eskihisar (Stratonikeia) Osmanlı Dönemi Yapılarındaki Kitabeler (Inscriptions on Ottoman Period Structures at Eskihisar (Stratonikeia)

Stratonikeia Çalışmaları 4 Mimari, Heykel ve Küçük Buluntu Araştırmaları, Bilal Söğüt, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.223-232, 2019

New People, New Rulers and a New Religion: The Seljuk and Beylik Period Eleventh- Early Fifteenth Century

Europalia, Anatolia Home of Eternity, "Wealkens M.", Editör, Lanoo, Brussels, ss.164-191, 2015

Denizli Eskihisar Köyü Mezarlığı

Laodikeia Çalışmaları 3, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013), Şimşek Celal, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.309-320, 2014

Tavas Mezarlığı Üzerine notlar

Kadim Oğuz Şehri: TAVAS, Mehmet Meder, Süleyman İnan, Mehmet Karabay, Editör, Ata Matbaası, İzmir, ss.66-79, 2014

Türk Kültürünün Tunus Kültüründeki İzleri ve Tunus'ta Türk Eserleri

Tarih Boyunca Türkiye-Tunus İlişkileri 8Relations Between Turkey and Tunisia Throughout the History), Kuşoğlu L., Ünalp F.R., Çalışkan A., Editör, Genelkurmay Atase Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.153-360, 2013

Çivril- Bulgurlar Köyü Camii Üzerine

EUMENİA Şeyhlü- Işıklı, Bilal Söğüt, Editör, Zero Books, İstanbul, ss.323-331, 2011

Denizli ve Çevresindeki Türk Dönemi Eserleri

Denizli, Tanrıların Kutsadığı Vadi, Filiz Özdem, Editör, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, ss.166-233, 2011

Denizli-Çivril-Savran Köyündeki Tarihi Eserler ve Çorbacızade Ailesi Hakkında Notlar

Uluçam Armağanı, Aytekin O, Baş G., Editör, Yyü., Ankara, ss.242-255, 2008

Çardak Han

Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Hakkıı Acun, Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.160-173, 2007

Özalp/Aşağı Tulgalı Köyü Kümbeti

Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Sanatı ve Kültürü Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli'ye Armağan, Çoruhlu Y., Editör, Msü, İstanbul, ss.242-255, 2006

TUNUS'TA OSMANLI MİMARİ ESERLERİ

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2002

Bitlis Mezarlıkları ve Mezar Taşları

Kültür Bakanlığı, Ankara, 2001

Başkent Tunus'ta Osmanlı Dönemi Türbeleri

Melanges Prof. Machiel KIEL, Temimi A., Editör, Ceromdı, Zaghouan, ss.359-378, 1999

Ansiklopedide Bölümler

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.535-536, 2012

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.397-400, 2012

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.123-124, 2010

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.574-576, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.149-151, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.286-287, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.573-574, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.147-149, 2009

İslam ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.203-204, 2006

Türkler Ansiklopedisi

Yeni Türkiye, ss.71-78, 2002

İslam ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.536-538, 2001

Osmanlı Ansiklopedisi

Yeni Türkiye, ss.541-547, 1999

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.494-496, 1997