Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Bitlis Kalesi

American Journal of Archaeology, vol.111, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Beçin Kalesi 2016 Yılı Kazısı ve Buluntuları Üzerine

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.13, pp.501-510, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Çardak ve Çevresindeki Türk Devri Eserleri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.25, pp.419-459, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Bitlis: Nemrut'un Gizemli Develeri

Atlas, no.218, pp.17-22, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Scoporte Turchia, Sotto il Castello

ARCHEO, no.1, pp.10-12, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Hüsrev Paşa' nın Bitlis'te Bir kitabesi

A.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, no.13, pp.87-90, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Bitlis’te Az Tanınan Bir Yapı: Anonim Han

Sanat Tarihi Dergisi, pp.127-133, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Bitlis'te Hoca Hasan Zaviyesi ve Hazireleri

Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, pp.77-92, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Geçmişten Günümüze Tarihi Mirası İle Bitlis

İlgi, no.101, pp.3-7, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

"Tunus'ta Osmanlı İzleri"

Tarih ve Medeniyet, no.58, pp.40-41, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Az Tanınan Bir Osmanlı Eseri: Fatih’te Esad Efendi Medresesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.4, pp.128-140, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Van Medreselerinden Arta Kalanlar

Kültür ve Sanat, no.32, pp.39-40, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Denizli İlbadı Mezarlığı Zaviyeleri

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, vol.1, pp.675-702

Denizli İlbadı Mezarlığı 2017 Yılı Kazı ve Envanter Çalışmaları

40. Kazı Sonuçları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.2, pp.519-533

Beçin Kalesi 2017 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

40. Kazı Sonuçları Toplantısı , Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.2, pp.507-518

Milas'ta Ortaya Çıkarılan İki Define Hakkında Notlar

Ege Dünyası Liman Kentleri Sikke, Mühür ve Ağırlıkları, Manisa, Turkey, 20 - 24 September 2017, pp.287-293

Beçin Kalesi Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları

XIX. Uluslararası Ortaçağ ve Türk kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Manisa, Turkey, 21 October 2015, vol.2, pp.163-173

Beçin Kalesi 2012 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

35.Kazı Sonuçları Toplantısı, Muğla, Turkey, 27 May 2013, vol.3, pp.313-328

Beçin Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları

33. Kazı Sonuçları Toplantısı, Malatya, Turkey, 01 May 2012, vol.4, pp.351-370

An Overview on Bitlis Castle Excavations

IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Turkey, 01 January 2012, pp.98-103

Bitlis Kalesi 2009 Yılı Kazısı

32. Kazı Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Turkey, 01 May 2011, vol.4, pp.285-298

Denizli – İlbadı (Eski) Mezarlığı Kazısı ve Yüzey Araştırmaları

Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu,, Denizli, Turkey, 01 February 2011, pp.463-474

Bitlis ve Çevresi Yüzey Araştırması 2008

27. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Turkey, 01 April 2010, vol.3, pp.259-271

Bitlis Kalesi Kazısı 2008”

31. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Turkey, 01 April 2010, vol.4, pp.85-89

Denizli–İlbadı Mezarlığı’ndaki Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mezar Taşları Üzerine”

XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Denizli, Turkey, 01 March 2010, pp.545-551

Bitlis Kalesi Kazısı 2004-2005 Yılı Çalışmaları

X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu “Prof.Dr. H. Örcün Barışta’ya Armağan, Ankara, Turkey, 01 January 2009, pp.607-614

Bitlis Kalesi Kazısı 2006 Yılı Çalışmaları

29. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Turkey, 01 May 2008, pp.245-262

2004-2005 Yılları Bitlis Kalesi Kazısı

XXVIII. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Turkey, 01 May 2007, pp.501-518

Bitlis/Adilcevaz Çevresi Yüzey Araştırması 2005

XXIV. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, Turkey, 01 May 2007, pp.261-276

Acıpayam ve Çevresindeki Türk Dönemi Eserlerinden Bir Kesit

I. Acıpayam Sempozyumu, Denizli, Turkey, 01 February 2007, pp.422-452

Tunus’ta Osmanlı Mirası ve Yapılabilecekler

, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Turkey, 01 January 2007, pp.1705-1711

Çal ve Çevresindeki Türk Dönemi Eserleri Üzerine Bir Araştırma

21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 01 January 2007, pp.779-807

Denizli Çevresindeki Türk Dönemi Tarihi Eserleri Üzerine (About Historical Artifacts of Turkish Period Around Denizli]

Uluslararası I. Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Turkey, 01 January 2007, vol.2, pp.145-150

Güroymak (Norşin) Yakınlarında Figürlü Bir Mescid

Sanatta Anadolu-Asya İlişkileri Sempozyumu, Prof. Dr. Beyhan KARAMAĞARALI’ya Armağan, Ankara, Turkey, 01 January 2006, pp.389-402

Van Gölü Çevresinde Bilinmeyen Bazı Hanlar Üzerine

VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 January 2006, pp.114-0

Bitlis Çevresi Yüzey Araştırması

XXII. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, Turkey, 01 March 2005, pp.173-182

Denizli Çevresindeki Mezar Taşları Üzerine Bir Ön Araştırma: Denizli Eski (İlbadı) Mezarlığı

VIII.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 01 January 2005, vol.7, no.1, pp.350-356

Bitlis Çevresi 2003 Yılı Araştırmaları

XXI. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, Turkey, 01 April 2004, pp.291-300

Bitlis, Güroymak ve Tatvan İlçelerinde Ortaçağ ve Sonrası 2001 Yılı İncelemeleri

XX. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, Turkey, 01 April 2003, pp.53-66

Bitlis, Güroymak ve Tatvan’da 2000 Yılı Araştırmaları

XIX. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı I,, Turkey, 01 May 2002, pp.49-62

Tunus’ta Osmanlı Döneminde Merkezi Planlı Yapılar

XIII. Türk Tarih Kongresi, Turkey, 01 January 2002, pp.1181-1186

Bitlis Çevresindeki Bilinmeyen Mezarlıklar ve Mezar Taşları

I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyet Kongresi, Turkey, 01 January 2002, pp.25-35

Kemaliye Çevresindeki Bazı Tarihi Yapılar Üzerine

Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu,Prof.Dr. Gönül Öney’e Armağan, Turkey, 01 January 2002, pp.481-490

Bitlis Çevresinde Ortaçağ ve Sonrası İncelemeler

XVIII. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, Turkey, 01 April 2001, pp.1-16

Bitlis Mezar Taşları 1998

Uluslararası XVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Turkey, 01 May 2000, pp.15-18

Bitlis İl Merkezinde Türbe ve Mezarlıklardaki Mezar Taşları (1997)

XVI. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı I,, Turkey, 01 April 1999, pp.105-118

Books & Book Chapters

Eskihisar (Stratonikeia) Osmanlı Dönemi Yapılarındaki Kitabeler (Inscriptions on Ottoman Period Structures at Eskihisar (Stratonikeia)

in: Stratonikeia Çalışmaları 4 Mimari, Heykel ve Küçük Buluntu Araştırmaları, Bilal Söğüt, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.223-232, 2019

New People, New Rulers and a New Religion: The Seljuk and Beylik Period Eleventh- Early Fifteenth Century

in: Europalia, Anatolia Home of Eternity, "Wealkens M.", Editor, Lanoo, Brussels, pp.164-191, 2015

Denizli Eskihisar Köyü Mezarlığı

in: Laodikeia Çalışmaları 3, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013), Şimşek Celal, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.309-320, 2014

Tavas Mezarlığı Üzerine notlar

in: Kadim Oğuz Şehri: TAVAS, Mehmet Meder, Süleyman İnan, Mehmet Karabay, Editor, Ata Matbaası, İzmir, pp.66-79, 2014

Türk Kültürünün Tunus Kültüründeki İzleri ve Tunus'ta Türk Eserleri

in: Tarih Boyunca Türkiye-Tunus İlişkileri 8Relations Between Turkey and Tunisia Throughout the History), Kuşoğlu L., Ünalp F.R., Çalışkan A., Editor, Genelkurmay Atase Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.153-360, 2013

Çivril- Bulgurlar Köyü Camii Üzerine

in: EUMENİA Şeyhlü- Işıklı, Bilal Söğüt, Editor, Zero Books, İstanbul, pp.323-331, 2011

Denizli ve Çevresindeki Türk Dönemi Eserleri

in: Denizli, Tanrıların Kutsadığı Vadi, Filiz Özdem, Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.166-233, 2011

Denizli-Çivril-Savran Köyündeki Tarihi Eserler ve Çorbacızade Ailesi Hakkında Notlar

in: Uluçam Armağanı, Aytekin O, Baş G., Editor, Yyü., Ankara, pp.242-255, 2008

Çardak Han

in: Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Hakkıı Acun, Editor, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.160-173, 2007

Özalp/Aşağı Tulgalı Köyü Kümbeti

in: Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Sanatı ve Kültürü Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli'ye Armağan, Çoruhlu Y., Editor, Msü, İstanbul, pp.242-255, 2006

TUNUS'TA OSMANLI MİMARİ ESERLERİ

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2002

Bitlis Mezarlıkları ve Mezar Taşları

Kültür Bakanlığı, Ankara, 2001

Başkent Tunus'ta Osmanlı Dönemi Türbeleri

in: Melanges Prof. Machiel KIEL, Temimi A., Editor, Ceromdı, Zaghouan, pp.359-378, 1999

Episodes in the Encyclopedia

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.535-536, 2012

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.397-400, 2012

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.123-124, 2010

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.574-576, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.149-151, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.286-287, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.573-574, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.147-149, 2009

İslam ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.203-204, 2006

Türkler Ansiklopedisi

Yeni Türkiye, pp.71-78, 2002

İslam ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.536-538, 2001

Osmanlı Ansiklopedisi

Yeni Türkiye, pp.541-547, 1999

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.494-496, 1997