Eğitim Bilgileri

Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi, Türkiye 1993 - 1997
Yüksek Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi, Türkiye 1991 - 1993
Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye 1987 - 1991

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Arkeoloji ve Sanat Tarihi , Sanat Tarihi, Sanat, Sanat ve Tasarım

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri Araştırma Merkezi, Sanat Tarihi, 1993 - 1997
Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi, 1992 - 1993

Mesleki Deneyim

Merkez Müdürü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk-İslam Sanatı Ve Arkeolojisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tarihi, Sanat Tarihi, 2019 - Devam Ediyor
Diğer Akademik Görev, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Diğer İdari Görev, Ilısu Barajı Bilim Komisyonu,, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2007 - Devam Ediyor
Diğer İdari Görev, Unesco, Yerlerinden Edilmiş Kültür Vrlıkları İhtisas Komisyonu, 2014 - 2018
Diğer Akademik Görev, Üniversitelerarası Kurul, Sosyal Bilimler, 2011 - 2016
Diğer İdari Görev, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Kurulu, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2011 - 2016
Diğer İdari Görev, İstanbul I Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2011 - 2016
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İsmam, Sanat Ve Arkeoloji, 2013 - 2014
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012 - 2014
Dekan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, 2011 - 2014
Diğer Akademik Görev, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2011 - 2014
Diğer İdari Görev, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Sergiler Bilim Kurulu , Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2010 - 2011
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği , 2007 - 2011
Fakülte Akademik Kurul Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002 - 2011
Bölüm Başkanı, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 2002 - 2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi, 2002 - 2011
Bölüm Başkanı, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 2002 - 2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 2002 - 2011
Diğer İdari Görev, Aydın Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2008 - 2010
Diğer İdari Görev, Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2009 - 2009
Diğer İdari Görev, Aydın Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2006 - 2009
BAP Bilimsel Komisyon Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2004 - 2007
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü Çevresi Tarihi Ve Kültür Değerlerini Araştırma Ve Uygulama Merkezi , 1994 - 1995

Verdiği Dersler

İslam Sanatı III , Lisans, 2011 - 2012
Osmanlı Sanatı III , Lisans, 2011 - 2012
İslam Sanatı I , Lisans, 2011 - 2012
Nümizmatik, Lisans, 2011 - 2012
Ortaçağ İslam Sanatının Kaynak ve Sorunları II , Doktora, 2011 - 2012
Kazı ve Arş.Teknikleri ve Türk Arkeolojisine Giriş I , Lisans, 2011 - 2012
Ortaçağ ve Sonrası Anadolu Arkeolojisi, Doktora, 2011 - 2012
Sanat Tarihi Terminolojisi I , Lisans, 2011 - 2012
Osmanlı Sanatı I , Lisans, 2011 - 2012
Osmanlı Mimarisinde İç Mekân ve Örtü Sistemleri II, Yüksek Lisans, 2011 - 2012
Osmanlı Mimarisinde İç Mekân ve Örtü Sistemleri I , Yüksek Lisans, 2010 - 2011
Sit Çalışması I , Yüksek Lisans, 2010 - 2011

Yönetilen Tezler

PEKTAŞ K., Denizli İlinde Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resim Sanatının Gelişimine İlişkin Belgeler ve Uzman Görüşleri (1950-2010), Yüksek Lisans, B.SAVCI(Öğrenci), 2011
PEKTAŞ K., Bitlis Kalesi Kazısı Seramikleri, Yüksek Lisans, H.ÖZDEMİR(Öğrenci), 2011
PEKTAŞ K., Diyarbakır’daki İslam Dönemi Mimarisinde Süsleme I-II, Doktora, G.BAŞ(Öğrenci), 2006
PEKTAŞ K., Çermik ve Çüngüş'teki Türk Dönemi Mimari Eserleri, Yüksek Lisans, E.CÖMERTLER(Öğrenci), 2004
PEKTAŞ K., Kağızman’ın Tarihi Evleri (Rus İşgali Dönemi), Yüksek Lisans, B.ORAL(Öğrenci), 2004
PEKTAŞ K., Bitlis'teki Mimari Yapılarda Süsleme, Yüksek Lisans, G.BAŞ(Öğrenci), 2000
PEKTAŞ K., Tunceli’deki Türk Dönemi Mimari Eserleri,, Yüksek Lisans, B.KARA(Öğrenci), 2000

Jüri Üyelikleri

Akademik Kadroya Atama, Doçentlik atama, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şubat, 2014
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Kadrosuna atama, Ege Üniversitesi, Şubat, 2014
Akademik Personel Sınavı, Yrd. Doç. Yabancı Dil Sınavı, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ocak, 2014
Akademik Kadroya Atama, Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU, Marmara Üniversitesi, Kasım, 2013
Akademik Kadroya Atama, Prof. Dr. atama, Ordu Üniversitesi, Ekim, 2012
Doçentlik Sınavı, Değerlendirme, Değerlendirme, Eylül, 2012
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Dr. atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2012
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Van MYO., Kasım, 2011
Ödül, Fahri Doktora, Pamukkale Üniversitesi , Ekim, 2011
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç.Dr. atama, Adnan Menderes Üniversitesi, Ekim, 2011
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Pamukkale Üniversitesi , Haziran, 2011
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Pamukkale Üniversitesi , Mart, 2011
Doçentlik Sınavı, Değerlendirme, Değerlendirme, Ocak, 2011
Akademik Personel Sınavı, Yrd. Doç. Dr. Atama, Gazi Osman Paşa Üniversitesi , Mart, 2010
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Atatürk Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi, Aralık, 2009
Akademik Personel Sınavı, Yrd. Doç. Dr. Atama, Gazi Osman Paşa Üniversitesi , Aralık, 2009
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Karabük Üniversitesi, Haziran, 2009
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Pamukkale Üniversitesi , Kasım, 2008
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Eylül, 2008
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Gazi Osman Paşa Üniversitesi , Eylül, 2008
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Phrygia Bölgesi’nde Ticaret, Pamukkale Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü , Mayıs, 2006
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Gelendost Ertokuş Kervansarayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2006
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Çermik ve Çüngüş’teki Türk Dönemi Mimari Eserleri, , Y.Y.Ü.Sosyal Bilimler Enst. Y.Lisans Tezi, Ekim, 2004
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kağızman’ın Tarihi Evleri (Rus İşgali Dönemi , Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Y.Lisans Tezi, Haziran, 2004
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Batı Dağlık Kilikya Bölgesi Kaya Mezarları, , Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Y.Lisans Tezi, Haziran, 2003
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Hierapolis Tiyatro Kabartmaları, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart, 2002
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Bünyamin Kara, Tunceli’deki Türk Dönemi Mimari Eserleri , (Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Doktora Tezi, Nisan, 2000
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Bitlis'teki Mimari Yapılarda Süsleme, Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2000
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Bitlis Güroymak’taki Tarihi Mezar Taşları, Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Doktora Tezi, Mart, 1998
Tez Savunma (Doktora), Erken Osmanlı Mimarisinde Yazının Kullanımı, Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Doktora Tezi , Ağustos, 1997

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Desteklenen Projeler

MÜRSELOĞLU R., TAN A., PEKTAŞ K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sanat ve Tasarım Fakültesi "Medeniyet Sanat", 2013 - 2016
ATEŞ H., PEKTAŞ K., OKTAY T., BAYRAM F., FAZLIOĞLU İ., KARAHASANOGLU S., YENİTERZİ E., MADEN M., KUŞLUVAN S., ALAN H., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İMÜ Medeniyet Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Alt Yapısını Güçlendirme Projesi, 2013 - 2015
PEKTAŞ K., TÜBİTAK Projesi, XIII. Ortaçağ ve Türk Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 2009 - 2011
PEKTAŞ K., TÜBİTAK Projesi, Bitlis Kalesi Kazısı ve Bitlis Bölgesi Yüzey Araştırmaları, 2005 - 2008
PEKTAŞ K., Desteklenmiş Diğer Projeler, - Yurt Dışındaki Türk Eserlerinin Envanteri Projesi, 2001 - 2002
PEKTAŞ K., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) El Sanatları Sektörü, 1997 - 2000

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2012 - Devam Ediyor
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2008 - 2008
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2004 - 2004

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Üye, 2013 - Devam Ediyor
Akköprü Barajı Bilim Komisyonu, Üye, 2011 - Devam Ediyor
Ilısu Barajı (Kültür), Üye, 2007 - Devam Ediyor
Yurtdışı Sergiler, Üye, 2010 - 2011
Bilimsel Danışma Kurulu, Üye, 2007 - 2011

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Muğla, Ekim, 2015
XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Manisa, Ekim, 2015
Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Ekim, 2015
34. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Erzurum, Mayıs, 2015
UNESCO 2. BÜYÜK BULUŞMA, Antalya, Kasım, 2014
33. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Gaziantep, Mayıs, 2014
32.Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Mayıs, 2013
17th Symposium of Mediterranean Archaeology, Moskova, Nisan, 2013
Kaledavaz Sempozyumu, Denizli, Nisan, 2012
Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu –II, Muğla, Nisan, 2012
15th Symposium on Mediterranean Archaeology, Sicily/Catania, Mart, 2011
XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Ekim, 2007
1. El Sanatları Kongre ve Sergisi (Uluslararası Katılımlı), Denizli, Mayıs, 2006
IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,, Erzurum, Nisan, 2005
(Hambat, Han-Âbât) Sempozyumu, Denizli, Ekim, 2004
International Congress of Turkis Art, Amman, Ekim, 2003

Bilimsel Hakemlikler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2014
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2013
İSTEM, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2013
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2013
Mustafa Kemal Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2012
TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI/ JOURNAL of TURKOLOGY RESEARCH (TÜBAR) , Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2012
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2011
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2009
- Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Researches), , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2009
Erdem, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2008
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2007
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2003

Bilimsel Danışmalıklar

Muğla, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, 2012 - Devam Ediyor
Selimiye Belediyesi, Diğer, 2011 - 2011
TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, 2010 - 2011
Bitlis, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, 2009 - 2009
TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, 2006 - 2009

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Akran Değerlendirme, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Turkey, 2013 - 2013

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

UNESCO Milli Komisyonu : “UNESCO 1970-1972 Sözleşmeleri ile Türkiye’de Dünya Miras Alanları ve Yasadışı Yollardan Yurtdışına Çıkarılan Eserlerin İadesi Ulusal Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, Türkiye, 2012 - 2012
Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu –II, (25-27 Nisan 2012, Muğla), Muğla Üniversitesi Kültür Merkezi. (Oturum Başkanı), Oturum Başkanı, Muğla, Türkiye, 2012 - 2012
3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2012 - 2012
33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Oturum Başkanı, Malatya, Türkiye, 2011 - 2011
Denizli Tarihi, Kültürü, Türk Ocakları Denizli Şubesi,, Davetli Konuşmacı, Denizli, Türkiye, 2010 - 2010
Mimar Sinan’ı Anma Günü, (Denizli Mimarlar Odası Toplantı Salonu), Davetli Konuşmacı, Denizli, Türkiye, 2009 - 2009
Denizli 1. El Sanatları Kongre ve Sergisi, Panelist, Denizli, Türkiye, 2006 - 2006
Mimar Sinan’ın 418. Ölüm Yıldönümü Anma Paneli, (Pamukkale Üniversitesi ve Mimarlar Odası Denizli Şubesi Ortak Etkinliği, -Aydın Boysan’la Birlikte-, Panelist, Denizli, Türkiye, 2006 - 2006
Bitlis’in Ortaçağ ve Sonrası Sanat Eserleri, Panelist, Van, Türkiye, 2000 - 2000

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):10
h-indeksi (WOS):1

Burslar

Tunus, Milli Eğitim Bakanlığı, 1995 - Devam Ediyor

Ödüller

PEKTAŞ K., Proje Patent ve Sanat Eserleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart 2014

Görsel Etkinlikler

PEKTAŞ K., TV Programı , 2014 - 2014