Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On Yedi ve On Sekizinci Asır Osmanlı Tarihine Dair Hollanda Kaynakları

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.39-58, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siyam Prensi Damrong'un Paylaşılamayan Fotoğrafı

KEBİKEÇ İNSAN BİLİMLERİ İÇİN KAYNAK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.91-113, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amsterdam’daki Bir Kilisenin Anadolu’ya Uzanan Hikayesi

KEBİKEÇ İNSAN BİLİMLERİ İÇİN KAYNAK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.219-237, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paul Maashoek: Dutch Merchant and Adventurer in Palestine (1669-1711)

Eurasian Studies, ss.1-17, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hollanda’da Şarkiyat Araştırmaları

Doğu Batı, ss.83-110, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OSMANLI DEVLETİ’NİN GÜNEYDOĞU ASYA MÜSLÜMANLARIYLA İLİŞKİLERİNDE RUSYA'NIN ROLÜ (1873-1911)

II. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.189-202

Dutch consular Dues in the Eighteenth Century Levant

Birinci İktisat Tarihi Kongresi, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.57-63

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarih Araştırmalarında ve Yazımında Etik Meselesi

Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.214-219, 2019

The Ottomans and Southeast Asia Prior to the Hamidian Era: A Critique Of Colonial Perceptions of Ottoman–Southeast Asian Interaction

From Anatolia to Aceh: Ottomans, TUrks and Southeast Asia, Peacock A.C.S., Gallop Annabel Teh, Editör, Oxford University Press, London , Oxford, ss.149-174, 2015

Erken Modern Dönemde Hollanda’nın Levant ile Ticareti

Sultanlar Tüccarlar Ressamlar: Türk-Hollanda İlişkilerinin Başlangıcı, Kıbrıs R.B., Editör, Pera Müzesi, İstanbul, ss.37-45, 2012

Writing history: the Acehnese embassy to Istanbul, 1849-1852

Mapping the Acehnese, Feener R.M., Daly P., Reid A., Editör, Kıtlv Press, Leiden, ss.163-0, 2011

Başörtüsü Yasağının Sosyal, Ekonomik ve Psikolojik Etkileri

Beden Sosyolojisi, Canatan K., Editör, Açılım Kitap, İstanbul, ss.169-188, 2011

On the Edges of an Ottoman World: Non-Muslim Ottoman Merchants in Amsterdam

The Ottoman World, Woodhead, C., Editör, Routledge, Londra, ss.276-288, 2011

A Silence of the Guilds? Some Characteristics of Izmir’s Craftsmen Organizations in the 18th and Early 19th Century

Ottoman Izmir. Studies in honour of Alexander H. De Groot, Boogert M., Editör, Nıno, Leiden, ss.75-102, 2007

Diğer Yayınlar