Biyografi

20 Ekim 1970’te esnaf bir baba ile ev hanımı bir annenin son çocuğu olarak Kadıköy’de (İstanbul) doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Kadıköy’de tamamladım. 1989-1990 ders yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi bölümüne kaydoldum. Üç yıl boyunca Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde Prof. Dr. Naci Tokmak ve Prof. Dr. Mehmet Kanar’ın derslerini takip ettim. Tarih bölümünden Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ile Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’ın derslerini aldım. 1992-1993 ders yılında aynı bölümden ‘iyi’ derece ile mezun oldum.

Tarih mi, edebiyat mı diye bir tereddüt geçirdikten sonra edebiyatta karar kıldım ve 1994–1995 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalının Yüksek Lisans programına kaydoldum. Ankara’ya gidip askerliğimi tecil ettirmeye üşendiğim için kaydımı dondurup askere gittim. 239. Tertip ile askere gittim ve kısa dönem olarak askerliğimi Balıkesir ve Çankırı’da tamamladım. Yüksek Lisans derslerine ise 1995-1996 ders yılında devam ederek Prof. Dr. Atillâ Şentürk’ün danışmanlığında hazırladığım “Bahrü’l-Maarif’e Göre Edebî Kavramlar” adlı tezimi 1997 Haziranında savunup “M. A.” derecesini aldım.

1997–1998 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalının Doktora programına kaydımı yaptırdım. Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın danışmanlığında hazırladığım “İsmail Hakkı Bursevî’nin ‘Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi” isimli doktora tezimi tamamlayarak PhD unvanını aldım.

İstanbul Üniversitesi akademik personeli için düzenlenen formasyon kursunu 2003 Mayıs döneminde başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandım. 

Ocak 2009'da doçent, Şubat 2014'te de profesör oldum.

6 Haziran 1996 – 5 Ekim 2005 tarihleri arasında İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştım. 2005-2015 arasında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştım. 23 Haziran 2015'tarihinden beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum.

Evli ve iki çocuk babasıyım.

Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiytı, Türkiye 1997 - 2002
Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye 1995 - 1997
Lisans, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi-Belge Yönetimi, Türkiye 1989 - 1993

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi,, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, 2002
Yüksek Lisans, Bahrü’l-Maarif’te Geçen Edebiyat Terimleri Sözlüğü,, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, 1997

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Tasavvuf, Türk İslam Edebiyatı, Eğitim, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, 1996 - 2005

Mesleki Deneyim

Enstitü Müdürü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 - 2018
Dekan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakütesi, 2017 - 2018
Bölüm Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, 2017 - 2018
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, 2017 - 2018
Rektör, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2015 - 2017
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üniversite Ortak Dersler Koordinatörlüğü, 2015 - 2015
Dekan Yardımcısı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, 2015 - 2015
Enstitü Müdürü, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Öğretmenliği, 2010 - 2015
BAP Bilimsel Komisyon Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği, 2010 - 2015
BAP Bilimsel Komisyon Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği, 2010 - 2015
Bölüm Başkanı, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği , 2009 - 2011

Yönetilen Tezler

GÜLEÇ İ., Muhammed Zahri Efendi’nin Miftah-ı Pend Adlı Eseri ve Osmanlı Dönemi Pendname Geleneği İçindeki Yeri, Doktora, F.İmamoğlu(Öğrenci), 2019
GÜLEÇ İ., Mehmet Şakir Efendi Hediyyetü’l-İrfan der Şerh-i Baharistan (İnceleme-Metin), Doktora, E.Durmuş(Öğrenci), 2019
GÜLEÇ İ., XV. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı Poetikası, Doktora, F.Çavuş(Öğrenci), 2019
GÜLEÇ İ., Seyyid Vehbi Divanı’na göre 18. Asırda Osmanlılarda Sosyal Hayat, Doktora, Ö.Düz(Öğrenci), 2018
GÜLEÇ İ., Muhammed Fethü’l-Mârif’in Mensur Vahdetnâmesi İnceleme-Metin., Doktora, H.Birgören(Öğrenci), 2017
GÜLEÇ İ., Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitaplarının İncelenmesi, Doktora, E.Ömeroğlu(Öğrenci), 2016
GÜLEÇ İ., XVII. Yüzyıl Mevlevi Şairlerinin Divanlarına Göre Mevlevilik, Doktora, E.Tok(Öğrenci), 2015
GÜLEÇ İ., Şövalye eğitimi: Zamanının en prestijli ve en detaylı yüksek eğitimi, Yüksek Lisans, N.Demiriz(Öğrenci), 2014
GÜLEÇ İ., Comparing higher education in Roman Empire & in its Islamic Arabian and Asian counterparts in early middle ages,, Yüksek Lisans, S.Erkoç(Öğrenci), 2014
GÜLEÇ İ., Hz. Ali Cenknamelerinin Estetik Değerler Bakımından İncelenmesi, Yüksek Lisans, Z.Güden(Öğrenci), 2013
GÜLEÇ İ., Değerler Eğitiminde Edebi Metinlerden Yararlanma: Nasreddin Hoca Fıkraları., Yüksek Lisans, T.Demirtaş(Öğrenci), 2012
GÜLEÇ İ., Abdürrahim Fedai’nin Kaside-i Nuniyye’si (Transkripsiyon-Nesre Çeviri-İnceleme), Yüksek Lisans, M.Şahin(Öğrenci), 2009
GÜLEÇ İ., Türk Folklor Araştırmaları dergisinin 184-366. sayılarında yer alan masal metinlerinin, ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretim programına göre uygunuluğunun değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, N.Demir(Öğrenci), 2009
GÜLEÇ İ., Türk Folklor Araştırmaları dergisinin 1-183. 11-14 yaş grubu öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine göre uygunluğunun değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, D.Çoban(Öğrenci), 2008

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

ASLAN Y. G. , SUBAŞI YURTÇU A. B. , AKGÜN Ö. E. , GÜLEÇ İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere ve ailelerine yönelik bir gönüllülük çalışmasının sürecinin ve etkilerinin incelenmesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Örneği (Hastane Arkadaşım Olur musun?), 2017 - 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, Baş Editör, 2017 - Devam Ediyor