Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2002Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiytı, Türkiye

 • 1995 - 1997Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 1989 - 1993Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi-Belge Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002Doktora

  İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi,

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 1997Yüksek Lisans

  Bahrü’l-Maarif’te Geçen Edebiyat Terimleri Sözlüğü,

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

 • B1 Ortaİngilizce