Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiytı, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Bilgi-Belge Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi,

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 1997 Postgraduate

  Bahrü’l-Maarif’te Geçen Edebiyat Terimleri Sözlüğü,

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B1 Intermediate Persian

 • B1 Intermediate Arabic