Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1996 - 2005Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - 2018Enstitü Müdürü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2017 - 2018Dekan

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakütesi

 • 2017 - 2018Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2017 - 2018Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2015 - 2017Rektör

  Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi

 • 2015 - 2015Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üniversite Ortak Dersler Koordinatörlüğü

 • 2015 - 2015Dekan Yardımcısı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2010 - 2015Enstitü Müdürü

  Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Öğretmenliği

 • 2010 - 2015BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği

 • 2010 - 2015BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği

 • 2009 - 2011Bölüm Başkanı

  Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği

Yönetilen Tezler

 • Muhammed Zahri Efendi’nin Miftah-ı Pend Adlı Eseri ve Osmanlı Dönemi Pendname Geleneği İçindeki Yeri, GÜLEÇ İ. , F.İmamoğlu(Öğrenci), Doktora, 2019
 • Mehmet Şakir Efendi Hediyyetü’l-İrfan der Şerh-i Baharistan (İnceleme-Metin), GÜLEÇ İ. , E.Durmuş(Öğrenci), Doktora, 2019
 • XV. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı Poetikası, GÜLEÇ İ. , F.Çavuş(Öğrenci), Doktora, 2019
 • Seyyid Vehbi Divanı’na göre 18. Asırda Osmanlılarda Sosyal Hayat, GÜLEÇ İ. , Ö.Düz(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Muhammed Fethü’l-Mârif’in Mensur Vahdetnâmesi İnceleme-Metin., GÜLEÇ İ. , H.Birgören(Öğrenci), Doktora, 2017
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitaplarının İncelenmesi, GÜLEÇ İ. , E.Ömeroğlu(Öğrenci), Doktora, 2016
 • XVII. Yüzyıl Mevlevi Şairlerinin Divanlarına Göre Mevlevilik, GÜLEÇ İ. , E.Tok(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Şövalye eğitimi: Zamanının en prestijli ve en detaylı yüksek eğitimi, GÜLEÇ İ. , N.Demiriz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Comparing higher education in Roman Empire & in its Islamic Arabian and Asian counterparts in early middle ages,, GÜLEÇ İ. , S.Erkoç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Hz. Ali Cenknamelerinin Estetik Değerler Bakımından İncelenmesi, GÜLEÇ İ. , Z.Güden(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Değerler Eğitiminde Edebi Metinlerden Yararlanma: Nasreddin Hoca Fıkraları., GÜLEÇ İ. , T.Demirtaş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Abdürrahim Fedai’nin Kaside-i Nuniyye’si (Transkripsiyon-Nesre Çeviri-İnceleme), GÜLEÇ İ. , M.Şahin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Türk Folklor Araştırmaları dergisinin 184-366. sayılarında yer alan masal metinlerinin, ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretim programına göre uygunuluğunun değerlendirilmesi, GÜLEÇ İ. , N.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Türk Folklor Araştırmaları dergisinin 1-183. 11-14 yaş grubu öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine göre uygunluğunun değerlendirilmesi, GÜLEÇ İ. , D.Çoban(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008