Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1996 - 2005Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - 2018Enstitü Müdürü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2017 - 2018Dekan

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakütesi

 • 2017 - 2018Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2017 - 2018Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2015 - 2017Rektör

  Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi

 • 2015 - 2015Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üniversite Ortak Dersler Koordinatörlüğü

 • 2015 - 2015Dekan Yardımcısı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2010 - 2015BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği

 • 2010 - 2015Enstitü Müdürü

  Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Öğretmenliği

 • 2010 - 2015BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği

 • 2009 - 2011Bölüm Başkanı

  Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği

Yönetilen Tezler

 • Muhammed Zahri Efendi’nin Miftah-ı Pend Adlı Eseri ve Osmanlı Dönemi Pendname Geleneği İçindeki Yeri

  GÜLEÇ İ.

  F.İmamoğlu(Öğrenci), Doktora, 2019

 • Mehmet Şakir Efendi Hediyyetü’l-İrfan der Şerh-i Baharistan (İnceleme-Metin)

  GÜLEÇ İ.

  E.Durmuş(Öğrenci), Doktora, 2019

 • XV. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı Poetikası

  GÜLEÇ İ.

  F.Çavuş(Öğrenci), Doktora, 2019

 • Seyyid Vehbi Divanı’na göre 18. Asırda Osmanlılarda Sosyal Hayat

  GÜLEÇ İ.

  Ö.Düz(Öğrenci), Doktora, 2018

 • Muhammed Fethü’l-Mârif’in Mensur Vahdetnâmesi İnceleme-Metin.

  GÜLEÇ İ.

  H.Birgören(Öğrenci), Doktora, 2017

 • Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitaplarının İncelenmesi

  GÜLEÇ İ.

  E.Ömeroğlu(Öğrenci), Doktora, 2016

 • XVII. Yüzyıl Mevlevi Şairlerinin Divanlarına Göre Mevlevilik

  GÜLEÇ İ.

  E.Tok(Öğrenci), Doktora, 2015

 • Şövalye eğitimi: Zamanının en prestijli ve en detaylı yüksek eğitimi

  GÜLEÇ İ.

  N.Demiriz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Comparing higher education in Roman Empire & in its Islamic Arabian and Asian counterparts in early middle ages,

  GÜLEÇ İ.

  S.Erkoç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Hz. Ali Cenknamelerinin Estetik Değerler Bakımından İncelenmesi

  GÜLEÇ İ.

  Z.Güden(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

 • Değerler Eğitiminde Edebi Metinlerden Yararlanma: Nasreddin Hoca Fıkraları.

  GÜLEÇ İ.

  T.Demirtaş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Abdürrahim Fedai’nin Kaside-i Nuniyye’si (Transkripsiyon-Nesre Çeviri-İnceleme)

  GÜLEÇ İ.

  M.Şahin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Türk Folklor Araştırmaları dergisinin 184-366. sayılarında yer alan masal metinlerinin, ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretim programına göre uygunuluğunun değerlendirilmesi

  GÜLEÇ İ.

  N.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Türk Folklor Araştırmaları dergisinin 1-183. 11-14 yaş grubu öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine göre uygunluğunun değerlendirilmesi

  GÜLEÇ İ.

  D.Çoban(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008