Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tarihten Günümüze Çeçenistan-Rusya İlişkileri: Putin-Kadirovlar Dönemi

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.119, ss.185-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çin ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Sorun Alanları ve Kriz Yönetimi

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), ss.85-96, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KATAR DIġ POLĠTĠKASI VE ARAB BAHARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.12, ss.300-320, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hindistan'ın Orta Doğu Politikası

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.220-241, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eine Religiös-Kulturelle Studie: Die Konversion von Deutschen Frauen zum Islam

Akader Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.19-30, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Almanya’da Üçüncü Türk Kuşağının Kimlik Problemleri

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.37-47, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Entegrasyonunda Şüphecilik

Çanakkale Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.7, ss.145-167, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği Bağlamında Türkiye-Almanya İlişkileri

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.73-92, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Dış Politikası - Obama Dönemi ve Ak Parti

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.21-35, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ALMAN BİRLİK PARTİLERİ VE TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, ss.100-114, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Avrupa Birliği-Çin İlişkileri

1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ, Yozgat, Türkiye, 24 Ekim 2018, ss.308-320

Türkiye’nin Beyin Göçü Meselesi

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 9-13 Ekim 2018, Türkistan, Kazakistan, 09 Ekim 2018, ss.14-33

Almanya’nın Göç Politikası ve Suriyeli Göçmenler

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 9-13 Ekim 2018, Türkistan, Kazakistan, 09 Ekim 2018, ss.60-84

Kitap & Kitap Bölümleri

Karayiplerde Siyasal ve Ekonomik Panoroma

Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.145-172, 2018

Avrupa Birliği-Latin Amerika İlişkileri

Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.439-457, 2018

Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Uygulamaları

YUMUŞAK GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ Üzerine Akademik Analizler, Dr. Ayhan Nuri Yılmaz-Dr. Gökmen Kılıçoğlu , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.411-437, 2018

NEOREALİZM VE NEOLİBERALİZM KURAMLARININ GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI VE ARAP DEVRİMLERİNDE SURİYE POLİTİKALARI

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU, Editör, Transnational Press London, 2017, London, ss.122-148, 2017

Die Deutsch-Türkische Beziehungen in der Dritter Zeit Merkels,

Deutsch-türkische Beziehungen. Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte, Gieler, Wolfgang / Gümüş, Burak / Yoldaş, Yunus (Hrsg.), Editör, Peterlang Gmbh Internationaler Verlag Der Wissenschaften, Frankfurt Am Main, ss.207-236, 2017

TARİHİNDEN DIŞ POLİTİKALARINA GÜNEY DOĞU ASYA'NIN ''YÜKSELEN'' ÜLKESİ BURMA/MYANMAR

DÜNYA SİYASETİNDE DOĞU ASYA, İSMAİL ERMAĞAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.303-336, 2016

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ VE NÜFUSU NİJERYA'NIN BAŞLICA PROBLEM VE POTANSİYELLERİ

DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 2, İSMAİL ERMAĞAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.91-120, 2015

Die Afrikapolitik der Neuen Türkei

Die Neue Türkei, YOLDAŞ YUNUS,BURAK GÜMÜŞ,WOLFGANG GIELER, Editör, Peter Lang Edıtıon, Frankfurt Am Main, ss.291-313, 2015

ÇİN'İN AFRİKA POLİTİKASI

DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 1, İSMAİL ERMAĞAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.49-72, 2014

Euroskeptic Arguments in Turkey and their role in the ongoing Turkey-European Union Relations

Die Türkei im Wandel Innen- und aussenpolitische Dynamiken, Leisse, O., Editör, Nomos Verlagsgesellschaft , Baden-Baden, ss.469-491, 2013

Uluslararası İlişkilerde Çatışma ve İşbirliği Olgularına İlişkin Teoriler

Siyaset Biliminde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, A. Baran Dural, Editör, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne, ss.399-438, 2013

• EU-Skeptizismus in der Türkei: Eine prinzipielle Gegnerschaft oder ein schwankender Skeptizismus?

Contre l’Europe? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme dans la construction européenne de 1945 à nos jours (Volume I): les concepts, Wassenberg, B., Clavert, F., Hamman, P., Editör, Franz Steiner Verlag: Stuttgart, Stuttgart, 2010