Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tarihten Günümüze Çeçenistan-Rusya İlişkileri: Putin-Kadirovlar Dönemi

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.119, ss.185-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Çin ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Sorun Alanları ve Kriz Yönetimi

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), ss.85-96, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

KATAR DIġ POLĠTĠKASI VE ARAB BAHARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.12, ss.300-320, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet
Link

Hindistan'ın Orta Doğu Politikası

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.220-241, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Eine Religiös-Kulturelle Studie: Die Konversion von Deutschen Frauen zum Islam

Akader Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.19-30, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Almanya’da Üçüncü Türk Kuşağının Kimlik Problemleri

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.37-47, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Avrupa Birliği Entegrasyonunda Şüphecilik

Çanakkale Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.7, ss.145-167, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Avrupa Birliği Bağlamında Türkiye-Almanya İlişkileri

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.73-92, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Dış Politikası - Obama Dönemi ve Ak Parti

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.21-35, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

ALMAN BİRLİK PARTİLERİ VE TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, ss.100-114, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Avrupa Birliği-Çin İlişkileri

1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ, Yozgat, Türkiye, 24 Ekim 2018, ss.308-320

Türkiye’nin Beyin Göçü Meselesi

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 9-13 Ekim 2018, Türkistan, Kazakistan, 09 Ekim 2018, ss.14-33

Almanya’nın Göç Politikası ve Suriyeli Göçmenler

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 9-13 Ekim 2018, Türkistan, Kazakistan, 09 Ekim 2018, ss.60-84

Kitap & Kitap Bölümleri

Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2

Karayiplerde Siyasal ve Ekonomik Panoroma, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.145-172, 2018
Link

Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2

Avrupa Birliği-Latin Amerika İlişkileri, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.439-457, 2018
Link

YUMUŞAK GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ Üzerine Akademik Analizler

Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Uygulamaları, Dr. Ayhan Nuri Yılmaz-Dr. Gökmen Kılıçoğlu , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.411-437, 2018
Link

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar

NEOREALİZM VE NEOLİBERALİZM KURAMLARININ GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI VE ARAP DEVRİMLERİNDE SURİYE POLİTİKALARI, Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU, Editör, Transnational Press London, 2017, London, ss.122-148, 2017

Deutsch-türkische Beziehungen. Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte

Die Deutsch-Türkische Beziehungen in der Dritter Zeit Merkels,, Gieler, Wolfgang / Gümüş, Burak / Yoldaş, Yunus (Hrsg.), Editör, Peterlang Gmbh Internationaler Verlag Der Wissenschaften, Frankfurt Am Main, ss.207-236, 2017

DÜNYA SİYASETİNDE DOĞU ASYA

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2016

DÜNYA SİYASETİNDE DOĞU ASYA

TARİHİNDEN DIŞ POLİTİKALARINA GÜNEY DOĞU ASYA'NIN ''YÜKSELEN'' ÜLKESİ BURMA/MYANMAR, İSMAİL ERMAĞAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.303-336, 2016

DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 2

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ VE NÜFUSU NİJERYA'NIN BAŞLICA PROBLEM VE POTANSİYELLERİ, İSMAİL ERMAĞAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.91-120, 2015

Die Neue Türkei

Die Afrikapolitik der Neuen Türkei, YOLDAŞ YUNUS,BURAK GÜMÜŞ,WOLFGANG GIELER, Editör, Peter Lang Edıtıon, Frankfurt Am Main, ss.291-313, 2015

DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 1

ÇİN'İN AFRİKA POLİTİKASI, İSMAİL ERMAĞAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.49-72, 2014

Die Türkei im Wandel Innen- und aussenpolitische Dynamiken

Euroskeptic Arguments in Turkey and their role in the ongoing Turkey-European Union Relations , Leisse, O., Editör, Nomos Verlagsgesellschaft , Baden-Baden, ss.469-491, 2013
Link

Siyaset Biliminde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar

Uluslararası İlişkilerde Çatışma ve İşbirliği Olgularına İlişkin Teoriler, A. Baran Dural, Editör, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne, ss.399-438, 2013
Link

Türkei in die Europäische Union? EU-Skeptizismus in der Türkei

Südwestdeutscher Verlag Für Hochschulschriften, Saarbrücken, 2012
Link

Contre l’Europe? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme dans la construction européenne de 1945 à nos jours (Volume I): les concepts

• EU-Skeptizismus in der Türkei: Eine prinzipielle Gegnerschaft oder ein schwankender Skeptizismus? , Wassenberg, B., Clavert, F., Hamman, P., Editör, Franz Steiner Verlag: Stuttgart, Stuttgart, 2010