Publications & Works

Articles Published in Other Journals

IMPACT OF TURKEY’S MEMBERSHIP PROCESS TO THE EUROPEAN UNION ON THE LEGAL SYSTEM

Central and Eastern European Legal Studies, no.1, pp.95-108, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarihten Günümüze Çeçenistan-Rusya İlişkileri: Putin-Kadirovlar Dönemi

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.119, no.235, pp.185-204, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çin ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Sorun Alanları ve Kriz Yönetimi

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), pp.85-96, 2018 (Other Refereed National Journals)

KATAR DIġ POLĠTĠKASI VE ARAB BAHARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.300-320, 2014 (National Refreed University Journal)

Hindistan'ın Orta Doğu Politikası

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp.220-241, 2013 (National Refreed University Journal)

Eine Religiös-Kulturelle Studie: Die Konversion von Deutschen Frauen zum Islam

Akader Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.21, pp.19-30, 2013 (National Refreed University Journal)

Almanya’da Üçüncü Türk Kuşağının Kimlik Problemleri

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.37-47, 2013 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği Bağlamında Türkiye-Almanya İlişkileri

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, no.20, pp.73-92, 2012 (National Refreed University Journal)

Avrupa Birliği Entegrasyonunda Şüphecilik

Çanakkale Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.7, no.2, pp.145-167, 2012 (National Refreed University Journal)

ULUSLARARASI SĠYASETTE KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIĞINA DAĠR TEMEL MESELELER VE TÜRKĠYE’NĠN GENEL BALKANLAR POLĠTĠKASI

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.371-390, 2012 (National Refreed University Journal)

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Dış Politikası - Obama Dönemi ve Ak Parti

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.21-35, 2012 (National Refreed University Journal)

ALMAN BİRLİK PARTİLERİ VE TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, pp.100-114, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa Birliği-Çin İlişkileri

1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ, Yozgat, Turkey, 24 October 2018, pp.308-320

Türkiye’nin Beyin Göçü Meselesi

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 9-13 Ekim 2018, Türkistan, Kazakhstan, 09 October 2018, pp.14-33

Almanya’nın Göç Politikası ve Suriyeli Göçmenler

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 9-13 Ekim 2018, Türkistan, Kazakhstan, 09 October 2018, pp.60-84 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Worldwide Artificial Intelligence Studies with a Comparative Perspective: How Ready is Turkey for This Revolution?

in: Artificial Intelligence Systems and the Internet of Things in the Digital Era, Proceedings of EAMMIS 2021, Abdalmuttaleb M. A. Musleh Al-Sartawi,Anjum Razzaque,Muhammad Mustafa Kamal, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.500-512, 2021

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi Ekonomileri: Seçili Ülke ve Sektör Analizleri

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika 3, Doç. Dr. İsmail Ermağan-Doç. Dr. Emine Tahsin-Doç. Dr. Segâh Tekin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.567-605, 2020

Dijital Dönüşüm (D)Evrimi: Endüstri 4.0 ve (Endüstriyel) Yapay Zekâ

in: Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Güncel Yaklaşımlar, Serpil Çiğdem-Asena Boztaş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.47-63, 2020

Almanya'nın Siyasal Sistemi

in: Çağdaş Siyasal Sistemler, Hasan Buran,Mustafa Karaman,Mehmet Durgut, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.269-340, 2020

Boğaz’dan Alanya’ya Türkiye’de Almanlar

in: Dünyada Göç Yönetimi ve Türkiye'nin Göçmenleri: Göçü Nasıl Yönetmeli?, Prof. Dr. Ahmet Cihan,Doç. Dr. İsmail Ermağan,Prof. Dr. Hamdi Genç, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.341-385, 2020 Sustainable Development

Türk Dış Politikası – Latin Amerika ve Karayipler

in: Türk Dış Politikası, Hasan Acar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.595-613, 2020

Die Positionen der deutschen Parteien hinscihtlich der Vollmitgliedschaft der Türkei zur Europaischen Union

in: 300 Jahre deutsch-türkische Freundschaft Stand und Perspektiven, Erol Esen,Fahri Türk,Franziska Trepke, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.217-231, 2019

Almanya Göç Politikaları

in: Dünya Siyasetinde Almanya 1, Hüseyin Bağcı-İsmail Ermağan-Burak Gümüş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.411-441, 2019

Türkiye-Almanya İlişkileri

in: Dünya Siyasetinde Almanya 1, Hüseyin Bağcı-İsmail Ermağan-Burak Gümüş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.321-354, 2019

Almanya’da -Piyasa ve Siyaset Arasında- Sinema

in: Dünya Siyasetinde Almanya 2, Hüseyin Bağcı-İsmail Ermağan-Burak Gümüş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.281-342, 2019

Karayiplerde Siyasal ve Ekonomik Panoroma

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.145-172, 2018

Avrupa Birliği-Latin Amerika İlişkileri

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.439-457, 2018

Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Uygulamaları

in: YUMUŞAK GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ Üzerine Akademik Analizler, Dr. Ayhan Nuri Yılmaz-Dr. Gökmen Kılıçoğlu , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.411-437, 2018

NEOREALİZM VE NEOLİBERALİZM KURAMLARININ GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI VE ARAP DEVRİMLERİNDE SURİYE POLİTİKALARI

in: Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU, Editor, Transnational Press London, 2017, London, pp.122-148, 2017

Die Deutsch-Türkische Beziehungen in der Dritter Zeit Merkels,

in: Deutsch-türkische Beziehungen. Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte, Gieler, Wolfgang / Gümüş, Burak / Yoldaş, Yunus (Hrsg.), Editor, Peterlang Gmbh Internationaler Verlag Der Wissenschaften, Frankfurt Am Main, pp.207-236, 2017

DÜNYA SİYASETİNDE DOĞU ASYA

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2016

TARİHİNDEN DIŞ POLİTİKALARINA GÜNEY DOĞU ASYA'NIN ''YÜKSELEN'' ÜLKESİ BURMA/MYANMAR

in: DÜNYA SİYASETİNDE DOĞU ASYA, İSMAİL ERMAĞAN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.303-336, 2016

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ VE NÜFUSU NİJERYA'NIN BAŞLICA PROBLEM VE POTANSİYELLERİ

in: DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 2, İSMAİL ERMAĞAN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.91-120, 2015

Die Afrikapolitik der Neuen Türkei

in: Die Neue Türkei, YOLDAŞ YUNUS,BURAK GÜMÜŞ,WOLFGANG GIELER, Editor, Peter Lang Edıtıon, Frankfurt Am Main, pp.291-313, 2015

ÇİN'İN AFRİKA POLİTİKASI

in: DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 1, İSMAİL ERMAĞAN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.49-72, 2014

Euroskeptic Arguments in Turkey and their role in the ongoing Turkey-European Union Relations

in: Die Türkei im Wandel Innen- und aussenpolitische Dynamiken, Leisse, O., Editor, Nomos Verlagsgesellschaft , Baden-Baden, pp.469-491, 2013

Uluslararası İlişkilerde Çatışma ve İşbirliği Olgularına İlişkin Teoriler

in: Siyaset Biliminde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, A. Baran Dural, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne, pp.399-438, 2013

Türkei in die Europäische Union? EU-Skeptizismus in der Türkei

Südwestdeutscher Verlag Für Hochschulschriften, Saarbrücken, 2012

• EU-Skeptizismus in der Türkei: Eine prinzipielle Gegnerschaft oder ein schwankender Skeptizismus?

in: Contre l’Europe? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme dans la construction européenne de 1945 à nos jours (Volume I): les concepts, Wassenberg, B., Clavert, F., Hamman, P., Editor, Franz Steiner Verlag: Stuttgart, Stuttgart, 2010