Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2010 - 2015 Professor

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2008 - 2010 Associate Professor

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2002 - 2008 Associate Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1999 - 2002 Assistant Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1997 - 1999 Lecturer PhD

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1993 - 1997 Research Assistant PhD

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bölümleri

Managerial Experience

 • 2016 - Continues Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2016 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2015 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2014 - Continues Ethics Committee Member

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2015 - 2017 Vice Dean

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2015 - 2017 Başkoordinatör

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2016 - 2016 Tıp Öğrenci Kongresinin Başlatılması Sorumluluğu

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2009 - 2015 Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyesi

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2003 - 2009 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hastane Enfeksiyonları Sonuçları Raporlarının Hazırlanması

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2005 - 2008 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanıta Dayalı Tıp Kurulu Üyeliği

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2002 - 2008 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sürveyans Çalışma Grubu

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2002 - 2008 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Epidemiyoloji ve Salgın Yönetimi Çalışma Grubu

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1999 - 2008 Head of Department

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, -

 • 2002 - 2005 Ölçme Değerlendirme Kurulu Üyesi

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2002 - 2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğretim Kurulu Üyeliği

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1999 - 2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi Kurulu Üyeliği

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2000 - 2002 Fakülte Kurulu Üyesi

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2000 - 2002 University Executive Board Member

  Gazi University, Tıp Fakültesi

 • 2000 - 2001 Assistant Coordinator

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Non Academic Experience

 • 2020 - Continues İstanbul Valiliği COVID-19 Pandemi Kurulu Üyeliği

  Governorship, Istanbul Medeniyet University, Internal Medical Sciences

 • 2020 - Continues İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü COVID-19 Pandemi Kriz Koordinasyon Kurul Üyeliği

  Ministry, Istanbul Medeniyet University, Internal Medical Sciences

 • 2014 - Continues Bağışıklama Danışma Kurul Üyeliği

  Ministry

 • 2014 - Continues Kızamık Ulusal Doğrulama Komitesi Üyeliği

  Ministry

 • 2014 - Continues TUKMOS 3.Dönem Çalışma Grubu Komisyon Başkanlığı

  Ministry, Istanbul Medeniyet University, Internal Medical Sciences

 • 2013 - Continues Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Kurul Üyeliği

  Ministry

 • 2014 - 2015 Tüberküloz Danışma Kurulu Üyeliği

  Ministry

 • 2014 - 2014 Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi Vaka Tanımları Güncelleme Çalıştayı

  Ministry

 • 2014 - 2014 Komisyon Başkanı

  Ministry

 • 2014 - 2014 Ulusal Akılcı Kullanımı ve Antibiyotik Direnç Stratejik Eylem Planı Kurulu

  Ministry

 • 2014 - 2014 Aile Hekimliği Uygulama Eğitim Kurul Üyeliği

  Ministry

 • 2009 - 2014 Tıpta Uzmanlık Kurulu Halk Sağlığı Alanı Çalışma Grubu Üyesi (TUKMOS)

  Ministry

 • 2012 - 2013 İstanbul Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

  Ministry

 • 2009 - 2011 İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Etik Komisyon Üyeliği

  Public Hospital, Istanbul Medeniyet University, Internal Medical Sciences

Advising Theses