Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2010 - 2015 Prof.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2008 - 2010 Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2002 - 2008 Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1999 - 2002 Yrd.Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1997 - 1999 Öğretim Görevlisi Dr.

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1993 - 1997 Araştırma Görevlisi Dr.

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bölümleri

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor İstanbul Valiliği COVID-19 Pandemi Kurulu Üyeliği

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2020 - Devam Ediyor İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü COVID-19 Pandemi Kriz Koordinasyon Kurul Üyeliği

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2016 - Devam Ediyor Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2015 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2014 - Devam Ediyor Bağışıklama Danışma Kurul Üyeliği

  TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bağışıklama Danışma Kurulu

 • 2014 - Devam Ediyor Kızamık Ulusal Doğrulama Komitesi Üyeliği

  TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kızamık Ulusal Doğrulama Komitesi

 • 2014 - Devam Ediyor Etik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2014 - Devam Ediyor TUKMOS 3.Dönem Çalışma Grubu Komisyon Başkanlığı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2013 - Devam Ediyor Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Kurul Üyeliği

  İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Kurulu

 • 2015 - 2017 Dekan Yardımcısı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2015 - 2017 Başkoordinatör

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2016 - 2016 Tıp Öğrenci Kongresinin Başlatılması Sorumluluğu

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2014 - 2015 Tüberküloz Danışma Kurulu Üyeliği

  TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Tüberküloz Danışma Kurulu

 • 2009 - 2015 Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2014 Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi Vaka Tanımları Güncelleme Çalıştayı

  TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 • 2014 - 2014 Komisyon Başkanı

  TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, İstanbul Çocuk Felci Destek Aşılaması Dış Denetim Komisyonu

 • 2014 - 2014 Ulusal Akılcı Kullanımı ve Antibiyotik Direnç Stratejik Eylem Planı Kurulu

  TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Akılcı Kullanımı ve Antibiyotik Direnç Stratejik Eylem Planı Kurulu

 • 2014 - 2014 Aile Hekimliği Uygulama Eğitim Kurul Üyeliği

  TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı

 • 2009 - 2014 Tıpta Uzmanlık Kurulu Halk Sağlığı Alanı Çalışma Grubu Üyesi (TUKMOS)

  Sağlık Bakanlığı, Tıpta Uzmanlık Kurulu

 • 2012 - 2013 İstanbul Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aşı Programları ve Bulaşıcı Hastalıklar, Halk Sağlığı Laboratuvarları, Araştırma Projeleri Birimi

 • 2009 - 2011 İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Etik Komisyon Üyeliği

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2003 - 2009 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hastane Enfeksiyonları Sonuçları Raporlarının Hazırlanması

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2005 - 2008 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanıta Dayalı Tıp Kurulu Üyeliği

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2002 - 2008 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Epidemiyoloji ve Salgın Yönetimi Çalışma Grubu

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2002 - 2008 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sürveyans Çalışma Grubu

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1999 - 2008 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, -

 • 2002 - 2005 Ölçme Değerlendirme Kurulu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2002 - 2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğretim Kurulu Üyeliği

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1999 - 2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi Kurulu Üyeliği

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2000 - 2002 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2000 - 2002 Fakülte Kurulu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2000 - 2001 Koordinatör Yardımcısı

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Yönetilen Tezler