Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Tıp

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Halk Sağlığı

  • Epidemiyoloji