Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Politika Oluşturma Sürecinin Bir Aktörü Olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.325-343, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Köylerin Altyapısını Destekleme Projesinin (Köydes) Kırsal Kalkınmaya Etkileri

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.12, ss.57-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ombudsman in the Institutionalization of Administrative Ethics

European Journal of Research on Education, cilt.2, ss.69-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Yönetiminin Değişim Sürecinde Yönetsel Demokrasi

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.51-60, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Politika Oluşturma Sürecinin Bir Aktörü Olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey

1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Kars, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.1

Türkiye'de Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Avrupa Birliği'nin Rolü

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.542-543

İyi Yönetişim İlkelerinin Uygulanmasında Kamu Denetçiliğinin Rolü

Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, ss.174

Dilekçe Hakkından Bilgi Edinme Hakkına Yönetimin Hesap Verebilirliği

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Granada, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.197

The Ombudsman in the Institutionalization Process of Administrative Ethics

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sankt-Peterburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1

Kamu Yönetiminden Bilgi Edinme Aracı Olarak Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER

10. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2012, ss.1

Şehremanetinin Kurulmasından Önce Osmanlı Devletinde Kentsel Hizmetlerin Görülmesi

10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Simferopol, Ukrayna, 28 Ağustos - 02 Eylül 2012, ss.371-376

Değişim Çağında Hastane Yöneticilerinin Vizyoner Liderlik Profilleri

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2010, ss.69-79

Kitap & Kitap Bölümleri

The Concepts Of Decentralization

Local Government: A Turkish Perspective, Hamza Ateş, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.51-70, 2020

Klasik ve Neoklasik Yönetim Yaklaşımları

Kamu Yönetimi Teorileri, Hamza Ateş, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.67-81, 2020

Çocuklara Yönelik Projeler

Bir Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Kalkınma Projelerinin Etkinlik ve Verimliliği, Zülkif Dağlı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.123-135, 2020

Kamu Politikalarında Uygulama

Kamu Politikası, Prof. Dr. Ramazan Şengül, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.63-74, 2018

Sanat Politikası

Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları, Elvettin Akman ve Cenay Babaoğlu, Editör, Gazi Kitabevi, Bursa, ss.1, 2018

Chester Irwing Barnard

Yönetim: Kuram ve Teknikler, Nazım Kartal,Konur Alp Demir, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.145-155, 2018

Luther H. Gullick

Weber’den Waldo’ya Kamu Yönetimi, Oktay KOÇ, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.131-174, 2017

Elton Mayo

Weber’den Waldo’ya Kamu Yönetimi, Oktay Koç, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.197-248, 2017

Frederick Taylor

Weber’den Waldo’ya Kamu Yönetimi, Oktay KOÇ, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.83-129, 2017

Takım Dinamiği

Örgütsel Davranış, Ayşe GÜNSEL,Serdar BOZKURT, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.130-151, 2016

Karar Verme ve Yaratıcılık

Örgütsel Davranış, Ayşe Günsel,Serdar Bozkurt, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.110-129, 2016

Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği

Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Yakup Bulut,Veysel Eren,Sedat Karakaya,Abdullah Aydın, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.760-768, 2013

İslam Dünyasında Sözde Demokrasi

Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları, Yılmaz Bingöl, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.283-306, 2011