Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Köylerin Altyapısını Destekleme Projesinin (Köydes) Kırsal Kalkınmaya Etkileri

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.12, ss.57-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Kamu Politikası

Kamu Politikalarında Uygulama, Prof. Dr. Ramazan Şengül, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.63-74, 2018

Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları

Sanat Politikası, Elvettin Akman ve Cenay Babaoğlu, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.1, 2018

Yönetim: Kuram ve Teknikler

Chester Irwing Barnard, Nazım Kartal,Konur Alp Demir, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.145-155, 2018

Weber’den Waldo’ya Kamu Yönetimi

Luther H. Gullick, Oktay KOÇ, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.131-174, 2017

Weber’den Waldo’ya Kamu Yönetimi

Frederick Taylor, Oktay KOÇ, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.83-129, 2017

Örgütsel Davranış

Takım Dinamiği, Ayşe GÜNSEL,Serdar BOZKURT, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.130-151, 2016

Örgütsel Davranış

Karar Verme ve Yaratıcılık, Ayşe Günsel,Serdar Bozkurt, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.110-129, 2016

Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar

Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yakup Bulut,Veysel Eren,Sedat Karakaya,Abdullah Aydın, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.760-768, 2013

Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları

İslam Dünyasında Sözde Demokrasi, Yılmaz Bingöl, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.283-306, 2011