Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

  • 2017 - 2019Araştırma Görevlisi Dr.

    Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

  • 2010 - 2017Araştırma Görevlisi

    Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi