Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relationship Between Focused Attention Meditation Practice Habits, Psychological Symptoms, and Quality of Life

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, cilt.55, ss.1980-1995, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

A Value Model for Depressive Symptoms and Hopelessness Among University Students in Turkey

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.16, ss.1397-1418, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Effects of a Group Psychotherapy Principles Training on Psychotherapists' Group Process Awareness

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, cilt.51, ss.274, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

An adaptation study of the GCQ and CCI into Turkish

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, cilt.51, ss.977, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Professional Development Processes of Trainee and Experienced Psychotherapists in Turkey

TURK PSIKIYATRI DERGISI, cilt.26, ss.249-260, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Depression Severity and Hopelessness among Turkish University Students According to Various Aspects of Religiosity

ARCHIVE FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION-ARCHIV FUR RELIGIONSPSYCHOLOGIE, cilt.36, ss.53-69, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Group Climate Questionnaire: Adaptation and psychometric properties of the Turkish version

Electronic Journal of Social Sciences, cilt.17, no.0, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychometric Properties of The Curative Climate Questionnaire-Turkish Version

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.20, ss.186-196, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Help-seeking attitudes and behaviors regarding mental health among Turkish college students

INTERNATIONAL JOURNAL OF SEXUAL HEALTH, cilt.42, no.2, ss.43-59, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Persekütuar Tip Sanrısal Bozuklukta Bütünleyici Psikoterapi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu

Düşünen Adam, cilt.24, ss.383-387, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.129-151, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Developing and Evaluating a Program for Training Supported Employment Specialists

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 Nisan 2018

İki Grup Psikoterapisi Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Grup Ortamı Anketi ve İyileştirici Ortam Anketi.

VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 05 Mayıs 2017, ss.50

Türkiye’deki Psikoterapistlerin Mesleki Gelişim Süreçleri

18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye, 09 Nisan 2014, ss.1

Professional development processes of Turkish psychotherapists.

13th European Congress of Psychology, İsveç, 01 Temmuz 2013, ss.199

Öğretmen Adaylarında Değer Yönelimi ile İçki ve Sigara Kullanımı

II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 01 Aralık 2012

Üniversite Öğrencilerinin Psikoterapiye yaklaşımı

17. Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Nisan 2012

Öğretmen Adaylarında Değer Tercih Sıralaması: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2011

Psikolojik Açıdan Değerler-Dindarlık İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği.

Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2010

Change from inside out: Patient and therapist internal processes and their relationships with therapy process and outcome

Society for Psychotherapy Research 41. International Conference, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Haziran 2010

Change in Patients’ Interpersonal Relationships in Psychotherapy

Society for Psychotherapy Research North America Chapter Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Kasım 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı

Engelli bireylere yönelik psikoloji araştırmaları, S. Arıkan ve E. Ayyıldız , Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.125-135, 2018

Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı

Engeli olan bireylerin kendi bakış açılarıyla istihdam ile ilgili eleştiri, görüş ve önerileri: Psikolojik bir bakış açısı., S. Arıkan ve E. Ayyıldız , Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.109-124, 2018

Diğer Yayınlar