Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Developing and Evaluating a Program for Training Supported Employment Specialists

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 Nisan 2018

İki Grup Psikoterapisi Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Grup Ortamı Anketi ve İyileştirici Ortam Anketi.

VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 05 Mayıs 2017, ss.50
Link

Türkiye’deki Psikoterapistlerin Mesleki Gelişim Süreçleri

18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye, 09 Nisan 2014, ss.1

Professional development processes of Turkish psychotherapists.

13th European Congress of Psychology, İsveç, 01 Temmuz 2013, ss.199

Öğretmen Adaylarında Değer Yönelimi ile İçki ve Sigara Kullanımı

II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 01 Aralık 2012

Üniversite Öğrencilerinin Psikoterapiye yaklaşımı

17. Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Nisan 2012

Öğretmen Adaylarında Değer Tercih Sıralaması: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2011

Psikolojik Açıdan Değerler-Dindarlık İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği.

Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 2010

Change from inside out: Patient and therapist internal processes and their relationships with therapy process and outcome

Society for Psychotherapy Research 41. International Conference, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Haziran 2010

Change in Patients’ Interpersonal Relationships in Psychotherapy

Society for Psychotherapy Research North America Chapter Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Kasım 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı

Engelli bireylere yönelik psikoloji araştırmaları, S. Arıkan ve E. Ayyıldız , Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.125-135, 2018

Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı

Engeli olan bireylerin kendi bakış açılarıyla istihdam ile ilgili eleştiri, görüş ve önerileri: Psikolojik bir bakış açısı., S. Arıkan ve E. Ayyıldız , Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.109-124, 2018

Diğer Yayınlar