Genel Bilgiler

Biyografi

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of London çift diploma programı kapsamında 2013 yılında İşletme-Ekonomi bölümünde Üstün Başarı Programından lisans mezuniyetini elde eden İsa Yılmaz, University of Durham Islamic Finance bölümünde 2014 yılında yüksek lisans derecesi, ve 2018 yılında doktora derecesi aldı.

 

Doktora konusu olarak son yıllarda İslam Ekonomisi alanında yeni tartışılmaya başlayan konulara odaklanan İsa Yılmaz, İslam ekonomisinin ekonomik kalkınmaya olan yaklaşımı, İslami finansın finansallaşma ekseninde gelişmesinin sosyal açmazları ve İslam ekonomisinin metodolojisi olarak makasıd eş-Şeria (Şeriatın maksatları) başlıklarını doktora tezi kapsamında değerlendirdi.

 

Bunlarla birlikte, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve refah sonuçları bakımından özgünlük içeren alternatif ekonomik ve finansal sistemleri akademik ilgi alanları arasında önemli bir yer edinmektedir. Bu bağlamda İsa Yılmaz’ın çalışmalarının önemli bir ağırlığını, ahlak ekonomisi, politik ekonomi, alternatif bankacılık ve finans modelleri ve kamu tercihi teorisi oluşturmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm
İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı
İktisat Teorisi Anabilim Dalı