Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Ahlâk Düşüncesi: Meşşâî Felsefe ile Tasavvufî Düşünceyi İşrâkî Hikmette Sentezleme

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.149-174, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Tarihsel ve Teorik Açıdan Adalet Dairesinin Uzun Formu

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.13-26, 2021 (International Refereed University Journal)

İslam Siyaset Düşüncesinde Siyaset Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, vol.23, no.44, pp.35-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Devletin İki Farklı Döneminde Aynı Eserin İki Âlim Tarafından Farklı Şekilde Okunuşu ve Adalet Dairesi Kavramı

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.283-303, 2013 (Other Refereed National Journals)

Dünya Düzeninin Temelleri: Adalet Dairesi Literatürüne Giriş

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, no.35, pp.139-199, 2013 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı-Türk Düşüncesinde Münazara İlmi Ve Abdünnafî İffet'in Tercüme-i ÂdÂb-ı Gelenbevî Adlı Eseri

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, no.20, pp.119-167, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adalet Dairesi Kavramının Felsefi Temelleri

Uluslararası Kur'an ve Sosyal Adalet Sempozyumu, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2016, pp.225-233

Books & Book Chapters

İslam Siyaset Düşüncesinin Bir Kaynağı Olarak Siyasetnâme-Nasihatnâme Türünde Siyaset Tasavvuru

in: İslam Siyaset Düşüncesi Âdil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan, "Lütfi Sunar", "Özgür Kavak", Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.203-239, 2018