Education Information

Education Information

 • 2006 - 2014 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İslam Felsefesi Bilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İslam Felsefesi, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Adalet Dairesinin Teşekkülü ve Temel Kavramları

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi Bilim Dalı

 • 2004 Postgraduate

  Osmanlı-Türk Düşüncesinde Münazara İlmi ve Abdünnafî İffet'in Tercüme-i Âdâb-ı Gelenbevî Adlı Eseri

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate Arabic