Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 Fuat Sezgin İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2017 BSV Yuvarlak Masa Toplantısı Müzakereci: İslam Siyaset Düşüncesi Kaynağı Olarak Füru-ı Fıkıh Kitapları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 BSV Yaz Semineri: Ortaçağ İslam Ahlak ve Siyaset Felsefesinde Adalet Teorisi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Konferans: Ortaçağ İslam Siyaset Felsefesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 İstev-Hikmet Okulu Altı Seminer: İslam Siyaset Felsefesi Okumaları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı: Siyasetname-Nasihatname Türünde Siyaset Tasavvuru

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Uluslararası Kur'an ve Sosyal Adalet Sempozyumu:Adalet Dairesi Kavramının Felsefi Temelleri

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 2016 İlem-Altı Haftalık Seminer: İslam Siyaset Düşüncesinde Adalet Dairesi Kavramı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 İMÜ Felsefe Bölümü Seminerleri-11: Adalet ile Siyaset mi, Siyaset ile Adalet mi

  Attendee

  İstanbul, Turkey