Education Information

Education Information

  • 2012 - 2019 Doctorate

    Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

  • 2010 - 2012 Postgraduate

    Istanbul University, Health Sciences Institute, Genetik Ana Bilim Dalı, Turkey

  • 2005 - 2010 Undergraduate

    Istanbul Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Turkey