Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Volunteer Surgical Team in Somalia

INDIAN JOURNAL OF SURGERY, cilt.80, ss.447-451, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet Creative Commons License

Minimally invasive surgery for gastric cancer: A comparison between robotic, laparoscopic and open surgery.

World journal of gastroenterology, cilt.23, ss.2376-2384, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Immunohistochemical Profile of Tumor Pathways and Prognostic Significance in Colon Adenocarcinomas

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PATHOLOGY TOXICOLOGY AND ONCOLOGY, cilt.36, ss.29-41, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Hyperbilirubinemia as a predictive factor in acute appendicitis.

European journal of trauma and emergency surgery : official publication of the European Trauma Society, cilt.42, ss.471-476, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Clinical Significance of the Glasgow Prognostic Score for Survival after Colorectal Cancer Surgery

JOURNAL OF GASTROINTESTINAL SURGERY, cilt.20, ss.1231-1238, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Comparison of FSH receptor polymorphisms between infertile and fertile women

Biomedical Research (India), cilt.25, ss.121-126, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The analysis of Sub-Saharan African surgical publications.

International Journal of Human and Health Sciences, cilt.3, ss.101-104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License
Link

Analysis of surgically treated gastric cancers: a tertiary hospital experience in Turkey

NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, cilt.2, ss.101-106, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Transvers mezokolon lipomunun laparoskopik eksizyonu: video sunumu

10. Cerrahi Araştırma Kongresi, Malatya, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2019, no.41, ss.59 Özet Creative Commons License

İnferior mezenterik ven çevresi lenf nodları

10. Cerrahi Araştırma Kongresi, Malatya, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2019, no.36, ss.52 Özet Creative Commons License

Gastrointestinal Stromal Tümör VakalarımızınRetrospektif Değerlendirilmesi

3. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2019, cilt.3, ss.61 Özet Creative Commons License
Link

Proksimal Mide Kanseri Cerrahisinde Lenf Nodu Dağılımı

3, Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2019, cilt.3, ss.60 Özet Creative Commons License

Simultaneous Laparoscopic Liver Metastasectomy And Modified Radical Mastectomy For Metastatic Breast Cancer

1ST CONGRESS OF THE ASSOCIATION OF ENDOSCOPIC SURGEONS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 08 Kasım 2019, cilt.1, no.1, ss.19 Özet Creative Commons License
Link

Laparoscopic Enucleation of Pancreatic Insulinoma

Complications of Open Versus Minimally İnvasive Gastric Cancer Surgery, Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 08 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.15 Özet Creative Commons License
Link

Complications of open versus minimally invasive gastric cancer surgery

1ST CONGRESS OF THE ASSOCIATION OF ENDOSCOPIC SURGEONS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 08 Eylül 2019, cilt.1, ss.19 Özet Creative Commons License
Link

Hıstopathologıcal Propertıes Of Gastrıc Polyps

14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019, ss.43 Creative Commons License
Link

The importance of diagnostic laparoscopy in gastric cancer surgery

14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019, ss.43 Creative Commons License
Link

Apendikste Mikst Adenonöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu

17.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 09 Nisan 2019, ss.99 Creative Commons License

Tümör yerleşim yerine göre mide kanserlerinin lenf nodları haritası

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, MEDJRCONGRESS, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, ss.20 Creative Commons License

The analysis of Sub- Saharan African surgical publications

Congress on Health in Africa, İstanbul, Türkiye, 20 Haziran - 21 Temmuz 2017, ss.53-54 Özet Creative Commons License

Sağ ve sol kolon kanserleri arasındaki klinikopatolojik farklılıklar

16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 Mayıs 2017, ss.65

Laparoskopik ve açık apendektomi sonuçları

13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, ss.76

De Garengeot hernia: Case Report

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2017, ss.90

Esophageal foreign body: Case Report

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2017, ss.161

Akut apandisit olgularında nötrofil/lenfosit oranının tanısal ve prediktif değeri

15. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 Mayıs 2015, cilt.25, no.1, ss.89