Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ACTIVE SURVEILANCE OR RADICAL PROSTATECTOMY? WHICH TREATMENT IS BEST?

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.232, ss.234-237, 2017

Adult urethral stricture: practice of Turkish urologists.

International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology, cilt.42, ss.339-45, 2016

Surgery in patients with von-Willebrand

BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS, cilt.1, ss.1, 2016

Evaluation of patients with urogenital trauma managed in a urology clinic

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA SURGERY, ss.67-70, 2010

Is endothelial function impaired in erectile dysfunction patients?

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH, cilt.18, ss.55-60, 2006 Özet

Case report: a case of bladder dysfunction due to myasthenia gravis

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.37, ss.253-255, 2005

A huge bladder cystine stone

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.35, ss.497-499, 2003

Nocturnal enuresis and upper airway obstruction

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.59, ss.115-118, 2001 Özet

Spontaneous rupture of a bladder with invasive bladder carcinoma

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.30, ss.723-724, 1998

Distal penile gangrene in a patient with chronic renal failure

INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY, cilt.4, ss.431-432, 1997

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HUMANITY'STEST WITH THE REFUGEE CRISIS

BANGLADESH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE, cilt.17, no.1, ss.5-6, 2018

A Global Movement Against Addiction: Green Crescent

International Journal of Human and Health Sciences, cilt.1, no.2, ss.56-58, 2017

Incidence of Esophageal Cancer in MadinaHospital, Somalia

International Journal of Human andHealthSciences, cilt.1, no.1, ss.30-33, 2017

Sünnet komplikasyonları

Androloji Bülteni, cilt.53, ss.75, 2013

Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi yapılan hastaların analizi

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.52, ss.83-87, 2012

Skrotal travmalar

Androloji Bülteni, cilt.44, ss.15-17, 2011

Sistinüri ve Sistin Taşları

türkiye klinikleri, cilt.2, ss.38-45, 2009

Altı yıllık radikal sistektomi deneyimimiz

e-Marmara Medical Journal (elektronik), cilt.22, ss.1-7, 2009

Paratestiküler sellüler anjiyofibrom: Olgu sunumu

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.8, ss.45-48, 2007

Sünnetin acil komplikasyonları

türkiye klinikleri, cilt.3, ss.86-89, 2007

Prematür Ejakülasyon

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.46, ss.23-25, 2006

Tüm yönleriyle sünnet

Androloji Bülteni, ss.2-5, 2002

Skrotal kalsinozis

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ, ss.368, 2001

An alternative approach to ejaculatio precox.

Turkish Journal of Medical Research, cilt.12, ss.267-270, 1994

Eozinofilik sistit

Türk Tıp Derneği Dergisi, ss.404, 1990

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AGGRESSİVE PROSTATE CANCER DEVELOPMENT MIGHT BE UNDER THE REGULATION OF BOTH TREGS AND miRNA S

EUROPEAN HUKAN GENETİCS CONFERENCE, Milan, İtalya, 16 Haziran 2018, cilt.2619, no.2619, ss.1

Holmium YAG lazer'in modern çocuk ürolojisinde kullanımı

25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 06 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.67

Çocuklarda laparoskopik ekstravezikal üreteroneosistostomi:Top-down teknik

25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 06 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.62

Alfa bloker tedavisinde hayat kalitesini düzelten faktörler hangileridir?

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisi

SWL kısıtlayıcı faktörler ve komplikasyonlar, Çaşkurlu T., Editör, Nobel Yayın İstanbul Dağıtım, İstanbul, ss.87-92, 2015

Yeşilay Diyor ki!

Yeşilay Yayınları, İstanbul, 2014

CİNSEL SAĞLIKTAN MUTLU AİLEYE

Nesil Yayınları, İstanbul, 2012
Link

Çocuklardaki ürogenital sistem hastalıkları

Adolesan Varikosel, Soygür T., Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.175-182, 2010

Prostat

Prostat kanserine giriş, Balbay D., Editör, Ankara Atatürk Araştırma Hastanesi, Ankara, ss.199-208, 2008

Üroonkoloji

Postkemoterapi testis kanserlerinde retroperitoneal rezidüel kitlelere yaklaşım, Dinçel Ç., Editör, Avrasya Üroonkoloji Derneği Yayınları, İzmir, ss.771-778, 2007

Üroonkoloji

Prostat kanserinde brakiterapi, Dinçel Ç., Editör, Avrasya Üroonkoloji Derneği Yayınları, İzmir, ss.117-130, 2007

Erkek reprodüktif sistem hastalıkları ve tedavisi

Üreme tıbbının etik yönü, Kadıoğlu A, Çayan S, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Usta MF, Kendirci M, Editör, Türk Androloji Derneği Yayınları, İstanbul, ss.600-607, 2004

Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı

Hormonal Nedenler, Kadıoğlu A., Çayan S., Editör, Türk Androloji Derneği Yayınları, İstanbul, ss.87-95, 2004

Prostat kanserinde güncel bilgiler ve brakiterapi

Prostat kanseri brakiterapisinde endikasyon ve kontrendikasyonlar, Karaman Mİ., Editör, Nüans Ajans, İstanbul, ss.69-78, 2004

Prostat kanserinde güncel bilgiler ve brakiterapi

Değerlendirme ve sonuç, Karaman Mİ., Editör, Nüans Ajans, İstanbul, ss.207-208, 2004

Prostat kanserinde güncel bilgiler ve brakiterapi

Prostat kanseri brakiterapisinde ekip ve ekipman, Karaman Mİ., Editör, Nüans Ajans, İstanbul, ss.79-88, 2004

Günümüzde Antimikrobik Tedavi

Üriner sistem infeksiyonlarında antimikrobik tedavi, Yücel A, Öztürk R, Tabak F, Mert A , Editör, Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayınları, İstanbul, ss.269-287, 1998