Prof.İHSAN FAZLIOĞLU


Faculty of Arts and Humanities, Philosophy

History of Philosophy


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, History of Philosopy, History of Science

Metrics

Publication

215

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Project

4

Thesis Advisory

12

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1993 - 1998

1993 - 1998

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Felsefe Anabilim Dalı, Turkey

1989 - 1993

1989 - 1993

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, Turkey

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Felsefe, Turkey

Dissertations

1998

1998

Doctorate

Aristoteles’te Nicelik Sorunu

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı

1993

1993

Postgraduate

İbn el-Havvâm (ö.1324) ve el-Fevâid al-Bahâiyya fî e-Kavâid el-Hisâbiyye Adlı Eseri: Tenkitli Metin ve Tarihî Değerlendirme

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Certificates, Courses and Trainings

1994

1994

Uluslararası Yazma Araştırma Okulu

Education Management and Planning

Dâr al-Furqân(Londra/İngiltere) ve Kahire Üniversitesi(Kahire/Mısır)

1991

1991

İslam Matematik Tarihi ve Tenkitli Metin Hazırlama Atölyesi

Education Management and Planning

Halep Üniversitesi Arap Bilim Tarihi Enstitüsü

1990

1990

İslam Matematik Tarihi Çalışma ve Araştırmaları

Education Management and Planning

Ürdün Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philosophy, History of Philosopy, History of Science

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Philosophy

2008 - 2011

2008 - 2011

Assistant Professor

McGill University, The Institute of Islamic Studies

2005 - 2011

2005 - 2011

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Felsefe Bölümü

1996 - 2005

1996 - 2005

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Literature, Felsefe Bölümü

2001 - 2002

2001 - 2002

Researcher

Oklahoma State University, College of Arts and Science, Department of the History of Science, Technology and Medicine

1989 - 1996

1989 - 1996

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of The History Of Science

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe, Edebiyat Fakültesi

2014 - 2021

2014 - 2021

Dean

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Edebiyat Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlılarda Bilim

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Tarihine Giriş

Doctorate

Doctorate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Matematik Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Bilim ve Teknoloji

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesi Okumaları

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesi Tarihine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Klasik Mantık

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Dönem Türk Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Metafiziğin Tarihine Giriş

Doctorate

Doctorate

Mekan-Zaman ve Hareketin Ontolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Modern Bilimin Oluşumu

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Dönem Türk Bilim Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Klasik Kozmoloji Teorileri (Batlamyus Geleneği)

Doctorate

Doctorate

Aristotles ve İbn Sina’da Nefs Teorisi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Bilim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Düşünce Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Dönem Türk Düşünce Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Matematik Felsefesine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Matematik Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Mantık Tarihi ve Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Matematik Tarihi

Advising Theses

2019

2019

Doctorate

Yaşamın Amacı Olarak Yaşam

FAZLIOĞLU İ.

A.Faruk(Student)

2015

2015

Postgraduate

THE ENTRANCE OF MODERN OPTICS TO OTTOMAN SCIENCE

FAZLIOĞLU İ. (Co-Consultant)

S.Pekkendir(Student)

2015

2015

Postgraduate

STOACI OİKEİOSİS ÖĞRETİSİ

FAZLIOĞLU İ.

A.Faruk(Student)

Articles Published in Other Journals

2019

2019

"'Râzî Krizi'ni aşmak: Mevlânâ'nın 'arayış'ı için yeni bir yorum...", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düşünen Şehir Dergisi

FAZLIOĞLU İ.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düşünen Şehir Dergisi, no.8, pp.104-118, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

"Düşünmek, nedenlemektir", Söyleşi, Medeniyet 2018 Bülten

FAZLIOĞLU İ.

Medeniyet Bülten, no.2018, pp.42-44, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

What Happened in Iznik? The Shaping of Ottoman Intellectual Life and Dawud Qaysari

FAZLIOĞLU İ.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.4, no.1, pp.1-61, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2017

2017

İznik’te Ne Oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî

FAZLIOĞLU İ.

Nazariyat, vol.4, no.1, pp.1-68, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Metaphysical Thought in the Post-Razi Period: The Case of al-Katibi

FAZLIOĞLU İ.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.2, no.4, pp.141-144, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2015

2015

Nedenin Yokluğu, Yokluğun Nedenidir

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, no.42, pp.1, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

THE FIRST MATHEMATICAL BOOK IN THE GOLDEN HORDE STATE: A MASTERPIECE OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS ("ET-TUHFE FI ILMI'L-HISAB") (3)

FAZLIOĞLU İ.

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW, no.2, pp.88-102, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2015

2015

THE FIRST MATHEMATICAL BOOK IN THE GOLDEN HORDE STATE: A MASTERPIECE OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS ("ET-TUHFE FI ILMI'L-HISAB") (2)

FAZLIOĞLU İ.

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW, no.1, pp.106-127, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2014

2014

Resim, Yorum ve İnanç ya da Bilgiyi Okumak için Kılavuz

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, no.39, pp.1, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, no.38, pp.1, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Hakikat ile İtibar: Dış-dünya’nın Bilgisinin Doğası Üzerine –XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi ve Matematik Açısından Bir İnceleme-

FAZLIOĞLU İ.

NAZARİYAT İSLÂM FELSEFE BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.1, pp.1-33, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Batı’nın Hikmeti, Doğu’nun Rasyonalitesi

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, no.37, pp.37-40, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Between Reality and Mentality -Fifteenth Century Mathematics and Natural Philosophy Reconsidered

FAZLIOĞLU İ.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, no.1, pp.1-33, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Sonuç ile Süreç Arasında: 'Gençlik' Bir Soru mu Bir Yanıt mı?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, aylık edebiyat ve fikriyat dergisi, vol.35, pp.32-40, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Dem Dasein und dem Leben wieder Sinn verleihen!

FAZLIOĞLU İ.

Der Wisch, no.11, pp.32-35, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Gözel Öz’ün Göze Gelmesidir: Estetik’in Varlık İlkesi Olarak Ferdiyet

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.34, pp.30-37, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihi'nde Dilin Kökeni Sorunu

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, no.118, pp.117-133, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Tasvîr, Tahkîk ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, no.33, pp.30-34, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Hakikat mi Gerçek mi? Hangisi Hakikidir?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, no.36, pp.1, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Yer'i, Yurt Yapmak: Hafıza ile Mekan İlişkisi Üzerine

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, no.32, pp.40-42, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

"Bir Akâidimiz Var mı?"

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.31, pp.38-43, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

“Türk Milleti”nin Mefhûmu...

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.30, pp.36-39, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

"Türkleri hadım etmek!"

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.29, pp.26-28, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

"Sözcük ile Kavram Arasında Medeniyet mi, Temeddün mü?"

FAZLIOĞLU İ.

TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, no.117, pp.99-111, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

“O başka, bu başka!” felsefesi ya da günümüz din dilinin eleştirisi!

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, no.28, pp.30-32, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Dinî Yargılar Tekvîni mi, İtibârî mi?: Kadîm Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, no.116, pp.36-46, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Türkiye'de, İslâm felsefe-bilim tarihi çalışmalarının, bir gerçeklik küresi var mı?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.27, pp.28-30, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

İslâm felsefe-bilim tarihi okumaları yasaklanmalı –mı?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.26, pp.26-28, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Felsefe ile Tarih İlişkisi

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, no.115, pp.29-43, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Mahkûm, mazlûm ya da mes′ûl insan!, Siz mahzûn mu ol-mak istersiniz?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.25, pp.30-32, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

"Kendilik-bilinci üzerine..."

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.24, pp.22-24, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

“Kim Aydınlanacak: İnsan-Makine mi?, Makine-İnsan mı?”

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.23, pp.24-25, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

“Medeniyet mi, Temeddün mü?”

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.22, pp.22-24, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

“İctihâd mı, Tahkik mi?”

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.21, pp.26-28, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

“Var-Olmayı ve Hayatı Yeniden Anlamlı Kılmak!”

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.20, pp.24-26, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

"Meta-fizik’e durmak"

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, no.19, pp.28-29, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Mehr als eine Machinerie? Anmerkungen zu Kants Menchenbild

FAZLIOĞLU İ.

Der.Wisch -Zeitschrift für Veilseitige-, no.6, pp.11-15, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Müminin Yitik Malı, Hikmet'in Ne-liği Üzerine

FAZLIOĞLU İ.

Sabah Ülkesi, no.34, pp.6-9, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Modern Dünyada Bilgi ve Zihniyet

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, no.112, pp.5-26, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Molla Hüsrev’in astronomisi üzerine bazı gözlemler: Risâle fi müşkilât el-meşhûre fi ilm el-hey’e

FAZLIOĞLU İ.

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.22, pp.9-32, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Bilgi Aklın kulluğudur -el-İlm huve ibadet el-akl-

FAZLIOĞLU İ.

Sabah Ülkesi, no.33, pp.6-9, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Harranlı Matematikçilerin İslam Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, no.111, pp.36-44, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Devlet’in Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine

FAZLIOĞLU İ.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, no.17, pp.165-178, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Semanîye’den Süleymanîye’ye: Bir Küllî'ye’yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, pp.29-41, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

İstanbul'dan Varlık, Var-olan ve Yokluk'a Kadîm bir Nazar

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, pp.28-140, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Türklüğe Dair

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, pp.35-40, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Taqi al-Din Ibn Maruf: Survey on his Works and Scientific Method

FAZLIOĞLU İ.

http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=961, no.2008, pp.15-25, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis for Ottoman Philosophy and Science

FAZLIOĞLU İ.

Journal for the History of Arabic Science, pp.3-68, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.3, no.6, pp.517-526, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Türk Felsefe-Bilim Tarihi’nin Seyir Defteri (Bir Önsöz)

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, no.18, pp.1-57, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Alamuddin Kaysar ve Bir Geometri Teoremi

FAZLIOĞLU İ.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, no.5, pp.199-208, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

İki Ucu Müphem Bir Köprü: ‘Bilim’ ile ‘Tarih’ ya da ‘Bilim Tarihi’

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, vol.2, no.2, pp.9-27, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Ali Kuşçu’nun el-Muhammediyye fî el-hisâb’ının ‘Çift Yanlış’ ile ‘Tahlîl’ Hesabı Bölümü

FAZLIOĞLU İ.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, no.4, pp.135-155, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Aristoteles’in Sayı Tanımı

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, pp.127-138, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.1, no.1, pp.345-367, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Osmanlı felsefe-biliminin arkaplanı: Semerkand matematik-astronomi okulu

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, pp.14-66, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Osmanlı Düşünce Geleneği’nde ‘Siyasî Metin’ olarak Kelam Kitapları

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.1, no.2, pp.379-398, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

İrşad el-Tullab ila İlm el-Hisab [Hesap Biliminde Ögrencilere Kılavuz]

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, pp.315-340, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Euclides Geometrisi ‘Süreklilik Aksiyomu’ Açısından Eleştirilebilir mi?

FAZLIOĞLU İ.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, no.1, pp.215-228, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Selçuklu Döneminde Anadolu’da Felsefe ve Bilim- Bir Giriş-

FAZLIOĞLU İ.

Cogito, no.29, pp.152-168, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

1997

1997

Sultân I. Alâuddîn Keykudâd’a sunulan siyâsetnâme: el-Letâifu’l-alâiyye fî’l-fedâili’s-seniyye

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, no.3, pp.225-239, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

1996

1996

İlk Dönem Osmanlı İlim ve Kültür Hayatında İhvânu’s-Safâ ve Abdurrahmân Bistâmî

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, pp.229-240, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

1996

1996

İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: İlmu’d-dunya ve İlmu’d-dîn

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, pp.217-224, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

1996

1996

Ali Kuşçu’nun Bir Hendese Problemi ve Sinan Paşa’ya Nisbet Edilen Cevabı

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, pp.85-105, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

1996

1996

İbnu’l-Annâbî ve es-Sa’yul-Mahmûd fî Nizâmi’l-Cunûd Adlı Eseri

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, pp.165-174, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

1995

1995

İbn el-Havvâm (öl. 724/1324), Eserleri ve el-Fevâid el-Bahâiyye fî el-Kavâid el-Hisâbiyye’deki Çözümsüz Problemler Bahsi

FAZLIOĞLU İ.

Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, no.1995, pp.364-367, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Akıl, ilim ve marifet bağlamında "İslam düşünce geleneğinde süreklilik ve değişim"

FAZLIOĞLU İ.

IV. Kocatepe Gençlik Fuarı, Ankara, Turkey, 06 May 2017, no.7, pp.10-21

2011

2011

Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde'nin Onto-geometrik Bir Araştırması

FAZLIOĞLU İ.

Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, Turkey, 01 March 2011, pp.271-304

2010

2010

İthâf’tan Enmûzec’e Fetih’ten Önce Osmanlı Ülkesi’nde Matematik Bilimler

FAZLIOĞLU İ.

Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu, Turkey, 01 March 2010, pp.131-163

2007

2007

Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren’in ‘Ara-Varlıklar’dan Doğanın ‘Büyü’den Arındırılması

FAZLIOĞLU İ.

XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, Turkey, 01 January 2007, pp.109-110

2005

2005

Kaynakları ve Etkileri Açısından Aristoteles’in Sayı Tanımı

FAZLIOĞLU İ.

Navisalvia (Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2003, İstanbul, Turkey, 01 January 2005, pp.104-112

1998

1998

Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü ve Dâvûd el-Kayserî (656-660/1258-1261-751/1350)

FAZLIOĞLU İ.

Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu Tebliğleri, Turkey, 01 June 1998, pp.25-42

1993

1993

XIVth-Century Muslim Mathematician Ibnu’l-Havvam and his work al-Fawaid al-Bahaiyya fi’l-Qawaid al-Hisabiyya

FAZLIOĞLU İ.

XIXth International Congress of History of Science, Spain, 01 December 1993, pp.1-10

Books & Book Chapters

2022

2022

Kendini Aramak

Fazlıoğlu İ.

Ketebe, İstanbul, 2022

2020

2020

Fuzulî Ne Demek İstedi?

Fazlıoğlu İ.

Ketebe, İstanbul, 2020

2020

2020

Soruların Peşinde

Fazlıoğlu İ.

Ketebe, İstanbul, 2020

2020

2020

Akıllı Türk Makul Tarih

Fazlıoğlu İ.

Ketebe, İstanbul, 2020

2020

2020

Sözün Eşiğinde

Fazlıoğlu İ.

Ketebe, İstanbul, 2020

2020

2020

Finding Self

Fazlıoğlu İ.

Ketebe, İstanbul, 2020

2018

2018

• "Hakikatli ve Siyasetli İnsan Olmanın İmkânı: Işk, Sıdk ve Liyakât Kavramları Açısından Bir Modelleme Denemesi"

FAZLIOĞLU İ.

in: Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri, Güngör, Z., Editor, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, pp.53-65, 2018

2016

2016

Nazarî Ufuk

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2016

2015

2015

Soruların Peşinde

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2015

2015

2015

Sözün Eşiğinde

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2015

2015

2015

Derin Yapı

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2015

2015

2015

Kendini Bulmak

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2015

2015

2015

Seyyid Şerif’in Nefsü’l-emr Nazariyesi ve Matematik Bilimlere Uygulanması: Şerhu’l Mevakıf Örneği

FAZLIOĞLU İ.

in: İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği, Cüneyt Kaya, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.163-197, 2015

2015

2015

Yeni Bir Ahlak Nazariyesi: Tarihin Bir Türevi Olarak Ahlak

FAZLIOĞLU İ.

in: Ahlakın Temeli, Ömer Türker, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.41-55, 2015

2014

2014

Akıllı Türk Makul Tarih

FAZLIOĞLU İ.

Papaersense, İstanbul, 2014

2014

2014

Fuzulî Ne Demek İstedi?

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2014

2014

2014

Kendini Aramak

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2014

2014

2014

Selçukluluk Devrinde Anadolu'da Felsefe-Bilim -Bir Önsöz-

FAZLIOĞLU İ.

in: Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, M. Baha Tanman, Editor, Kayeseri Büyükşehir Belediyesi Ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri, pp.41-73, 2014

2013

2013

Archimedes Among the Ottomans: An Updated Survey

FAZLIOĞLU İ., Ragep F. J.

in: From Alexandria, Through Baghdad, Surveys and Studies in the Ancient Greek and Medieval Islamic Mathematical Sciences in Honor of J.L. Berggren, Nathan Sidoli, Glen Van Brummelen, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.239-253, 2013

2012

2012

Harranlı Matematikçilerin Matematiğin Oluşumundaki Katkıları

FAZLIOĞLU İ.

in: Şafak Ural'a Armağan, Yüksel Y., Editor, Alfa, İstanbul, pp.223-236, 2012

2009

2009

Bilen Bir'i Bilir: Topçu'da Bilgi ve Bilim Sorunu

FAZLIOĞLU İ.

in: Nurettin Topçu, Kara İ., Editor, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.210-223, 2009

2009

2009

Türkiye'de/Türkçede Felsefe: VII. Oturum

FAZLIOĞLU İ.

in: Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, Kaya C., Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.201-255, 2009

2008

2008

Altın-Orda Ülkesi'nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [et-Tuhfe fî ilmi'l-hisâb]

FAZLIOĞLU İ.

in: Teoman Duralı’ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı], Çakmak C., Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.224-259, 2008

2007

2007

Ali Kuşçu’nun el-Risâlet el-Muhammediyye fi el-hisâb adlı eserine Kâtip Çelebî'nin yazdığı şerh: Ahsen el-hediyye bi-şerh el-Muhammediyye

FAZLIOĞLU İ.

in: Türk Dilleri Araştırmaları 17, Öztopçu K., Editor, Simurg Yayınları, İstanbul, pp.113-125, 2007

2006

2006

Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz

FAZLIOĞLU İ.

in: Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ocak Ahmet Y., Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.413-427, 2006

Episodes in the Encyclopedia

2009

2009

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.488-489, 2009

2009

2009

Encyclopedia of Ottoman Empire

FAZLIOĞLU İ.

Facts On File, Inc. , pp.35-36, 2009

2009

2009

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.90-91, 2009

2009

2009

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.666-669, 2009

2009

2009

Encyclopedia of Ottoman Empire

FAZLIOĞLU İ.

Facts On File, Inc. , pp.552-553, 2009

2009

2009

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.48, 2009

2008

2008

Dictionary of Scientific Biography

FAZLIOĞLU İ.

Charles Scribner's Sons - Thomson Gale], pp.45-47, 2008

2008

2008

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.129-130, 2008

2008

2008

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.353-356, 2008

2007

2007

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

,T.C. Diyanet Vakfı, pp.548-556, 2007

2006

2006

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.575-576, 2006

2006

2006

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.287-288, 2006

2006

2006

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.356-357, 2006

2005

2005

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.524, 2005

2005

2005

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.160-161, 2005

2005

2005

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.507-508, 2005

2005

2005

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.160-161, 2005

2004

2004

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.261-264, 2004

2004

2004

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.327-328, 2004

2003

2003

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.499-500, 2003

2003

2003

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.444-444, 2003

2003

2003

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.53-53, 2003

2003

2003

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.52-52, 2003

2002

2002

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.165-165, 2002

2001

2001

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.98-100, 2001

2000

2000

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.131-132, 2000

2000

2000

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.76-78, 2000

2000

2000

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.62-65, 2000

2000

2000

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.22-24, 2000

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.407, 1999

1999

1999

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, pp.530-534, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.122-124, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.33-34, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.259, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.370-371, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.164-165, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.255-258, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.441-443, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.24-25, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.204-205, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.216-219, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, pp.351, 1999

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, pp.262-265, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, pp.270-271, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, pp.322-324, 1998

1998

1998

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.199-208, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, pp.269-271, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, pp.257-260, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, pp.266-268, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.268-269, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, pp.271-271, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, pp.244-257, 1998

1998

1998

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.126-129, 1998

1997

1997

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.224-227, 1997

1996

1996

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, pp.367-369, 1996

1993

1993

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.195-201, 1993

Other Publications

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2014 - Continues

2014 - Continues

Nazariyat: Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences

First Editor

2014 - Continues

2014 - Continues

Nazariyat: İslam Felsefesi ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi

First Editor

2013 - Continues

2013 - Continues

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Advisory Committee Member

2010 - Continues

2010 - Continues

Türkiye Günlüğü

Publication Committee Member

2006 - Continues

2006 - Continues

Marife

Advisory Committee Member

2006 - Continues

2006 - Continues

Divan İlmî Araştırmalar

Publication Committee Member

2005 - Continues

2005 - Continues

TALİD(Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi)

Publication Committee Member

2001 - Continues

2001 - Continues

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi

Advisory Committee Member

2001 - Continues

2001 - Continues

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi

Publication Committee Member

2004 - 2004

2004 - 2004

TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi)

Special Issue Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2013 - Continues

2013 - Continues

Bilim Kurulu

Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Türkiye Yazmalar Kurumu

Member

2009 - Continues

2009 - Continues

Commission on History of Science & Technology in Islamic Societies

Consultant

Awards

March 2019

March 2019

Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri, Düşünce Ödülü

Gönüllerde Birlik Vakfı

May 2017

May 2017

Bayburt Üniversitesi 2. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri..

Bayburt Üniversitesi

January 2016

January 2016

ESKADER 2015 Kültür Sanat “Düşünce” Ödülü

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)

April 2011

April 2011

Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülleri

Türkiye Yazarlar BirliğiCongress and Symposium Activities

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

“İbn’ül Heysem Okumaları”, Klasik Düşünce Okulu, 05 Nisan 2019’dan itibaren her Cuma.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

; "Zâtın kıvâmı ahvâlin devâmı: Haysiyet, şahsiyet ve hüviyet üzerine düşünceler..." Kariyer Enstitüsü, Eyüpsultan, 02 Mart 2019.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

"Dibe çökenler ile sürüklenenler: İslâm felsefe-bilim tarihini 'gelecek'ten hareketle okumak..." Türkiye Akademi ve Kültür Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara

Attendee

Ankara-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

Kökten bitme mi daldan yetme mi?: 'Kendi-olmak' ile 'Uzantı-olmak' arasında 'İnsan' üzerine düşünceler..."semineri, Adalet ve Medeniyet Derneği, Ankara

Attendee

Ankara-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

"Tefekkür ile Tedebbür arasında: Terbiye, Talim ve Te'dib" Derya Öncü Koleji, İstanbul,

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

"Kendilik-bilincini kuşanmak: 'Düş-ü-n-mek' üzerine düşünceler...", Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 February 2019 - 01 February 2019

01 February 2019 - 01 February 2019

İSAR Açılış Konferansı: Geçmişi Anlamak, Şimdiyi Bilmek, Geleceği Öngörmek: Tecdîd Hareketlerine Yeni Bir Yaklaşım,

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2019 - 01 January 2019

01 January 2019 - 01 January 2019

PANEL: “Arayışlar Dönemi – Tahkikin Eşiğinde İslam Düşüncesi” Eşref Altaş, İbrahim Halil Üçer, Lütfi Sunar ile birlikte, Büsam Şehir Akademi, Kayseri

Attendee

Kayseri-Turkey

01 January 2019 - 01 January 2019

01 January 2019 - 01 January 2019

"Klasik Dönem İslam Temeddününde Felsefe-Bilim Yöntemlerinin Teşekkülü" semineri, İslam Düşünce Enstitüsü Akademisi programı

Attendee

Ankara-Turkey

01 January 2019 - 01 January 2019

01 January 2019 - 01 January 2019

"Konu, Yöntem ve Amaç- açısından- Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihine Bir Giriş" Osmanlı Ortak Mirasımız Projesi Açılış Semineri, Uluslararası Balkan Üniversitesi

Attendee

Skopje-Macedonia

01 December 2018 - 01 December 2018

01 December 2018 - 01 December 2018

Geçmişi Tarih Yapmak: İslam Düşünce Atlası Okumaları: "1. Yenilenme Döneminde Aklî İlimler; 2. Muhasebe Dönemi", Şehir Akademi, Kayseri

Attendee

Kayseri-Turkey

01 December 2018 - 01 December 2018

01 December 2018 - 01 December 2018

“Felsefenin Dili”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferansları

Attendee

-Turkey

01 December 2018 - 01 December 2018

01 December 2018 - 01 December 2018

"Mevlâna'yı Anmak Mevlânâ'yı Anlamak: 'Râzî Krizi'ni aşmak: Mevlânâ'nın 'arayış'ı için yeni bir yorum...”İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Etkinliği

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

"Nesne, bilgi ve meşrûiyet: İslâm matematik geleneği açısından bir inceleme...", Kayseri Erciyes Üniversitesi

Attendee

Kayseri-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

"Düşünce Bilime Giriş", İSTEV Hikmet Okulu, İstanbul

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası: Gelenek, Yenilenme ve Süreklilik Üzerine...", İslam Düşüncesi Okulu / Medeniyet Okulu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Attendee

Niğde-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

"Hayatın manası üzerine", Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Düşünce Okulu

Attendee

-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

YEKDER 2018-2019 Açılış Konferansı, "Söz ola sıhhati müspet istikameti muhkem: “Bilmek, Anlamak ve Anlamlandırmak Üzere”,

Attendee

-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Öncü Düşünce Okulu Açılış Dersi: İnsan-olmak, insan-kalmak, Derya Öncü Koleji

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

2018-2019 Bilhikem Açılış Konferansı: “Kâdim-ile tecdîd ne demektir?”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SKS Daire Başkanlığı Bilge Gençlik Topluluğu, Van

Attendee

Van-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

"Mevlânâ Çağında İslâm Temeddününde Felsefe-Bilim Hayatı", Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlana Konulu Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, II. Oturum, TİKA, Duşanbe-Tacikistan

Attendee

Dushanbe-Tajikistan

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

Seminer: "Yinelemek yenilemek; yinelenmek yenilenmektir: 'Yenilik' kavramı üzerine düşünceler..." Derya Öncü Eğitim Kurumları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

The Intellectual Framework of the Ottoman Madrasa Curriculum: An Examination from the Standpoint of Perspective Realism

Attendee

-Canada

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Büsam Şehir Akademi SELÇUKLU OKUMALARI Atölyesi kapanış dersi... 3. Ders: Yenilenme döneminin mayalanması: Anadolu'daki terkîb... Kayseri

Attendee

Kayseri-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

"Hikâyeyi yeni baştan yazmak: İslâm temeddününde 'felsefe-bilim' hareketinin mâ-cerâsı üzerine..." Bayburt Üniversitesi 11 Mayıs Cuma

Attendee

Bayburt-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi açılış paneli, "Hayat Görüşü, Evren Resmi ve Âlem Tasavvuru: İslâm Temeddününde Felsefe-Bilim Dizgelerinin Yapısal Çözümlemesine Bir Giriş", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Attendee

Burdur-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

2017-2018 KAGEM BİLİM İLE DÜŞÜNCE SEMİNERLERİ KAPANIŞ KONFERANSI "Geçmişi okumak, şimdiyi anlamak, geleceği yorumlamak: Mümkün nazarî bir düşünce inşâsı için tarihî tecrübe bize ne söyler..?" 10 Mayıs Ankara

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Ayık-olmak, dik-durmak, yol-almak: Kendilik-bilinci açısından bir çözümleme..." // GAZİANTEP Kagem

Attendee

-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

"Matematiğe yer açmak: 'Nefsu'l-emr' kavramı etrafında bir inceleme..." MSGSÜ

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Bartın Üniversitesi ‘Çeşm-i Cihan Sohbetleri’_4 “Mefhumu Görmek, Mefhum ile Görmek”

Attendee

Bartın-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

"Nasıl 'emîn' oluruz?: Mümkün bir gerçeklik küresi olarak 'Gâib' üzerine düşünceler..." // GAZİANTEP Kagem

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

"Mekân'ın imkânı: Kimlik inşâsında kurumsal hâfızanın yeri üzerine felsefî bir soruşturma..." // KİLİS

Attendee

Kilis-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

"Neyi Nerede Kaybettik Nerelerde Arıyoruz? Muhâsebe ve Arayışlar Dönemleri Açısından Bir Soruşturma..." 13 Nisan Cuma Saat: 14.30 Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi // Sivas

Attendee

Sivas-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

SELÇUKLU OKUMALARI 2. Ders: Yenilenme döneminin yol alışı: Merâğa ve Tebrîz matematik-astronomi okulları, Şehir Akademi

Attendee

Kayseri-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

"Nefsu'l-emr'in imkânı: İslâm temeddününde 'perspektif realizmi'nin ortaya çıkışında İlm-i hadîsi'n etkisi..." İnce Minareli Medrese Konferansları

Attendee

-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

"Hakîm ile hekîm arasında tabîb olmak: Kadîm tıb geleneğini nasıl ele alabiliriz?" HSVakademi Konferansları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

"Bir temeddün hareketi: İslâm felsefe-bilim tarihini şehirler üzerinden okumak..." // GAZİANTEP

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

"Tarihî tecrübeyi nasıl yorumlamalıyız?: Tebdîl, tadîl ve tebrîd arasında yeni bir tahkîk için aklî ilimlerde arayışlar" Necmettin Erbakan Üniversitesi

Attendee

Konya-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

"Eleğin üstünde kalmak: Sâbit ile Değişken arasında İslâm temeddününü okuma üzerine düşünceler..." Kırklareli Üniversitesi

Attendee

Kırklareli-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

• "Türk düşüncesinin seyir defteri: 'Kurucu İsimler' ile 'Kurucu Eserler' üzerinden bir okuma..." Marmara Üniversitesi Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü 2017-2018 Bahar Dönemi Seminerleri, 02 Mart 2018.

Attendee

-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

"AmenTU" diyebilecek bir ferd yetiştirmek: "Terbiye, talîm ve ted'îb kavramları açısından bir soruşturma..."

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

PANEL "Gelecekle Yüzleşmek, Geçmişle Dertleşmek: İslam Düşünce Atlası" Konya Kitap Günleri

Attendee

Konya-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

• Selçuklu Okumaları 1. Ders: Yenilenme döneminin kuruluşu: Merv'de Tahkîk, Tahrîr ve Talîm, Şehir Akademi // Kayseri, 03 Mart 2018

Attendee

Kayseri-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

"Aynaların sessizliği: Vâkıa ile temsîl arasında Türk tarihini okumak..." Ardahan Üniversitesi

Attendee

Ardahan-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

Şeylerin arasında yaşamak: Hayatın anlamı üzerine dâirevî akıl yürütmenin imkânı var mı?" Tekder, İstanbul, 25 Şubat 2018.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

Eski haritayla yol bulmak, yeni haritayla yol şaşırmak: İslam temeddününü nasıl okumalıyız?" Muş Alparslan Üniversitesi, 27 Şubat 2018.

Attendee

Muş-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

• Türk Düşüncesinin Kurucu Metinleri Okumaları, İMU İstanbul, 20 Şubat, 06 Mart, 20 Mart, 03 Nisan, 17 Nisan 2018.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

Modern yaşamda kadîm direniş: Ferʿiyyet kuralı açısından bir yorum denemesi...", Muş Alparslan Üniversitesi, 28 Şubat 2018.

Attendee

Muş-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

Historia ile Theoria arasında: İbn Haldun niçin bir tarih filozofu değildir?”Adıyaman Üniversitesi İletişim Topluluğu, 23 Şubat 2018.

Attendee

Adıyaman-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

Bir geleneğin inşâsı: Anadolu'da felsefe-bilim hayatının teşekkül süreci üzerine değiniler..." Kültür ve Tarih Sohbetleri, Medyascope.tv, Sunucular: Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz, 19 Şubat 2018.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

• Medeniyet Okumaları: İslâm Felsefe-Bilim Tarihi: Kurucu İsimler - Kurucu Eserler, İMÜ İstanbul, 08,22 Şubat 2018, 08,22 Mart 2018, 05,19 Nisan 2018, 03,17 Mayıs 2018.

Attendee

-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

• "Her kültür kendi gökyüzüne bakar: İslâm felsefe-bilim tarihini yeniden dönemlendirme üzerine" Tika - Yunus Emre Enstitüsü - Kudüs T.C. Başkonsolosluğu, Kudüs, 02 Şubat 2018.

Attendee

Al-Quds-Palestine

01 January 2018 - 01 January 2018

01 January 2018 - 01 January 2018

Bilim Devrimi Okumaları" Yöntem üzerine... ILEM İstanbul 05 Ocak 2018

Attendee

-Turkey

01 January 2018 - 01 January 2018

01 January 2018 - 01 January 2018

İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" Bilim ile Düşünce Seminerleri KAGEM Ankara 04,18 Ocak 2018, 01 Mart 2018.

Attendee

-Turkey

01 January 2018 - 01 January 2018

01 January 2018 - 01 January 2018

• “Hayatın Anlamı Üzerine”, Öncü Düşünce Okulu Final Konuşması, Derya Öncü Koleji, İstanbul, Ocak 2018.

Attendee

-Turkey

01 January 2018 - 01 January 2018

01 January 2018 - 01 January 2018

Nesefî Akaidi Okumaları" KAGEM Ankara 04,18 Ocak 2018,01 Mart 2018.

Attendee

-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

"History as a understanding of the future: On the historical experience of science education in Turkey" Science Education in the Muslim World Conference Room 1, College of Islamic Studies Hamad Bin Khalifa University, Doha

Attendee

Ad-Dawhah-Qatar

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

TDV KAGEM ve EPAD işbirliğiyle düzenlenen “Dil ve Etimoloji Açısından Çocuk ve Çocukluk”Sustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

"İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" KAGEM Bilim ile Düşünce Seminerleri

Attendee

-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

Sakarya Üniversitesi "İslam Düşünce Atlası Paneli"

Attendee

Sakarya-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

Nazar Manzarayı İnşa Eder: İslam Düşünce Tarihi İçin Bütüncül Bir Okuma Önerisi Paneli - Kagem

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

İstev Hikmet Okulu "Düşünce Bilime Giriş"

Attendee

-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

Ontoloji Tartışmaları 2: Değişim: Hareket, Zaman, Mekân "Mekân’ın Onto-geometrisi: İbn Heysem’in Mekân Tasavvuru Üzerine Bir Giriş"

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

"İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" KAGEM Bilim ile Düşünce Seminerleri

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

"Temsîl-ile Temessul: İslâm felsefe-bilim tarihi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

"Madde keşfedilmeden ma'nâ inkişâf etmez: İslâm temeddününde mekân, hareket, hendese ve misâha üzerine çeşitlemeler..." METİNLER ÜZERİNDEN OSMANLI’DA MİMARLIK EPİSTEMOLOJİSİNE DAİR YORUMLAR

Attendee

-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Türk Düşüncesinin Kurucu Bir Metni Olarak Garîbnâme” seminer dizisi

Attendee

--Seçiniz---Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Madde keşfedilmeden ma'nâ inkişâf etmez: İslâm temeddününde mekân, hareket, hendese ve misâha üzerine çeşitlemeler

Attendee

-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Küresizlik Sorunu: Parça ile Bütün Arasında İslam Temeddününü Yeniden Okumak TDV Kagem

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

"Bilim Devrimi Okumaları" ILEM

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2017 - 01 July 2017

01 July 2017 - 01 July 2017

ILEM Yaz Akademisi - Akaide Giriş Dersleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2017 - 01 July 2017

01 July 2017 - 01 July 2017

"The Foundational Principles of Islamic Civilization" FIMA YOUTH SUMMER CAMP TURKEY

Attendee

-Turkey

01 July 2017 - 01 July 2017

01 July 2017 - 01 July 2017

ILEM Yaz Okulu Açılış Konuşması: Principle, Image and System: An Introduction to the Structural Analysis of Philosophy-Science Schools in Islamic Civilization (Temeddün)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

İhsan Fazlıoğlu Sempozyumu, "Liseler Aydınlarını Tanıyor"

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi "Aklı, Kalbi ve Gönlü 'Bir Eylemek': Eğitim Tarihi açısından İslâm-Türk Medeniyetinde bilginin dolaşımı..." konferansı

Attendee

-Cyprus (Kktc)

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

FSM Üni. İslam Medeniyetinde Bilimin Kaynakları Semineri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Kocatepe Gençlik Fuarı ve "İslam düşünce geleneğinde süreklilik ve değişim" söyleşisi...

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

"İnanmak, bilmek ve düşünmek: İslâm felsefe-bilim tarihi açısından bir çözümleme..."

Attendee

Çanakkale-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

"Türkistan'dan Anadolu'ya bilginin dolaşımı: Kişiler, eserler ve fikirler çerçevesinde bir bakış..." Bayburt Üniversitesi

Attendee

Bayburt-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

"Bir arayış ve direniş olarak okumak: 'Âyet' kavramı açısından bir çözümleme..." Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi - Trabzon

Attendee

Trabzon-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Ahlâk ve Başkası Kitabı Tanıtım Toplantısı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

ÜSTAD FİLOZOF TEOMAN DURALI'YA SAYGI toplantısı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Fahri Doktora Payesi Takdim Töreni "Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı"

Attendee

Zonguldak-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

Varlık - Bilgi - Değer Üçgeninde İslâm Temeddünü: Hayat Görüşü, Dünya Resmi ve Dünya Tasavvuru Açılarından Bir Yorum Denemesi

Attendee

Kayseri-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

Anlam, bilgi ve meşrûiyet: Bütün ile parça ilişkisi açısından İslâm temeddününü yorumlamak... Doğu Batı Akademisi Medeniyet ve Siyaset Konuşmaları

Attendee

Ankara-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

"Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi II" İlem İhtisas Seminerleri

Attendee

-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar: Sorular, Kişiler, Eserler Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Attendee

-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

"Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi II" İLEM İhtisas Seminerleri

Attendee

-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

"Fazilet, menfaat ve maslahat sarmalında ahlaklı olmak: Kişilik, kimlik ve kendilik kavramları açısından bir çözümleme denemesi...." Doğu Batı Akademisi Medeniyet ve Siyaset Konuşmaları Ankara

Attendee

Ankara-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

"Şahsiyet, Mensubiyet ve Ehliyet: Bilebilen ve Eyleyebilen Bir Öznenin Kıvamı Üzerine Düşünceler"

Attendee

Tokat-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

"Her şey Merv’de başladı: Türkistân'dan Anadolu'ya matematik bilimleri ‘tahrîr’, felsefî bilimleri ‘tahkîk’ etmek…" Konya

Attendee

Konya-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

Hâlde örnek, sözde usta, işte öncü: Yolunun yoldaşı olarak 'üstad' kavramı üzerine... Üstad Bekir Sıtkı Sezgin'i Anma Etkinliği

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

"Her milletle diliyle söyleşmek: Tarihsel süreçte bilimsel eserlerin Türkçe oluş nedenleri ve dil bilincinin oluşumundaki etkisi üzerine..." Tıp Bayramı Etkinliği

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

"Mensubiyeti olmayanın mes'uliyeti olmaz...: Kendilik, kişilik ve kimlik üzerine düşünceler...", İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi, Kaymakam adayları kursu...,

Attendee

Ankara-Turkey

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

İslâm felsefe-bilim tarihini dönemlendirmek: Teşekkül, Tahkîk, Tahrîr, Talîm ve Tahsîl kavramları açısından bir yorum denemesi... İ.Ü., İslam Araştırmaları Merkezi (İSAMER)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

İslam Bilim Tarihi, KAGEM

Attendee

-Turkey

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

İslâm felsefe-bilim tarihini nasıl okumalıyız?: Endülüs örneğinde bir yanıt denemesi...

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

Ahlâk-i Alaî okumaları

Attendee

Ankara-Turkey

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Okul Yöneticileri Okuyor" Kitâb Sohbeti: "Akıllı Türk Makul Tarih kitabı üzerine..."

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

Söyleşi "Anlamak ile Anlamlandırmak: İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihi Nasıl Çerçevelenebilir?" "EZBER BOZAN KONUŞMALAR"... başlığı altında; moderatör: Yusuf Özkan Özburun Başakşehir, Emin Saraç Kültür Merkezi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2017 - 01 January 2017

01 January 2017 - 01 January 2017

Babilmekan imza günleri: İmza ve söyleşi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Bilgi ve Eylem Birliği olarak Felsefeye Giriş: Temel Kavramlar - Temel Sorunlar

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Felsefe-Bilim Tarihine Giriş

Attendee

-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Varlık-Bilgi- Değer Birliği olarak İslâm-Türk Felsefesi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Nazar, Manzarayı Yaratır mı?

Attendee

Karabük-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Beyoğlu Söyleşileri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Bir gelecek idrâki inşâsında İslâm felsefe-bilim mîrâsını istihdâm etmek: Dönemlendirme sorunu açısından bir inceleme

Attendee

Samsun-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

İslam Felsefe-Bilim Tarihini Dönemlendirmek: Bilim ve Eğitim Tarihi Açısından Bir Modelleme Denemesii

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

Taşköprülüzade Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi”, İLEM İhtisas Seminerleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

İslam Bilim Tarihi”, Bilim ile Düşünce Seminerleri, KAGEM,

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar: Sorular, Kişiler, Eserler

Attendee

-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

Tespit, Tenkit ve Teklif Üçgeninde: Katip Çelebi’nin Derdi Neydi?

Attendee

İzmir-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

İstev Hikmet Okulu - Düşünce-Bilime Giriş” [Dört ders]

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2016 - 01 June 2016

01 June 2016 - 01 June 2016

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile ‘Bilim Tarihi’ Semineri

Attendee

Karaman-Turkey

01 June 2016 - 01 June 2016

01 June 2016 - 01 June 2016

“Bilim Tarihi” Semineri

Attendee

Karaman-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Düş Görmek, Düşmek ve Düşünmek Arasında Tarih

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Çelişmezlik Sarmalında Ahlak: Bilgi ile Eylem İlişkisi Zorunlu mudur?

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

Unesco 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Divan-ı Hikmet Sohbetleri-4

Attendee

-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

Nesnelerin Yargı İçinde ‘Hakîkî’ Kuruluşu: Nefsu’l-emr Kavramı Çerçevesinde Bir İnceleme

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

Kınalızâde Ali Efendi'nin Ahlâk-ı Alâ'î Adlı Eseri Ekseni Etrafında Kaymakam Adaylarıyla Sohbet

Attendee

Ankara-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

Özneyi Yeniden Kurmak: Kişilik, Kimlik ve Kendilik Üzerine

Attendee

Konya-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

Tuzla Eğitim Yöneticileri Okuyor Kitap Sohbeti

Attendee

-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

Eleştirel Medeniyet Okumaları Seminerleri 4 Mart-29 Nisan

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2016 - 01 February 2016

01 February 2016 - 01 February 2016

Önce Kim Buldu? Öncelik ve Kahramanlık Sarmalında Bilim Tarihi

Attendee

Sakarya-Turkey

01 February 2016 - 01 February 2016

01 February 2016 - 01 February 2016

Akıllı Türk Makul Tarih

Attendee

-Turkey

01 December 2015 - 01 December 2015

01 December 2015 - 01 December 2015

Günümüz Din Dilinin Eleştirisi

Attendee

Ankara-Turkey

01 December 2015 - 01 December 2015

01 December 2015 - 01 December 2015

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu

Session Moderator

İstanbul-Turkey

01 December 2015 - 01 December 2015

01 December 2015 - 01 December 2015

16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim

Attendee

-Turkey

01 December 2015 - 01 December 2015

01 December 2015 - 01 December 2015

16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim, Oturum Başkanı, Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Medeniyet Okumaları Serisi-2 [12 Kasım 2015’den itibaren 15 günde bir]

Attendee

-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Akaide Giriş [Dört ders],

Attendee

-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Düşünce-bilimin İlkeleri [Beş ders]

Attendee

-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

MEDENİYET OKUMALARI/ Arkaplan Bilgisi: Büyük Selçuklular Döneminde Düşünce Hayatı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Düşünce - Bilime Giriş [Dört ders],

Attendee

-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Science Teaching In Contemporary Islamic Societies, McGill Centre for Islam and Science (MCIS)

Attendee

Montréal-Canada

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Tarihin Önünde Küçük Düşürülmek: Kendini Değillemenin Nedenleri Üzerine

Attendee

-Turkey

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

Ahlaki Zorunluluğun İlkesi Nedir?

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2015 - 01 June 2015

01 June 2015 - 01 June 2015

Akıl Yürütmek ile Gönül Yürütmek: İstidlal ve İstişhadin İzinde

Attendee

Köln-Germany

01 June 2015 - 01 June 2015

01 June 2015 - 01 June 2015

Eman ve İman” ile “Madde ve Mana”, “Neden ve Gerekçe: Tekvini ve İtibari Bilginin İdraki Üzerine

Attendee

Köln-Germany

01 June 2015 - 01 June 2015

01 June 2015 - 01 June 2015

Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi

Attendee

Köln-Germany

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Mahsus ile Makul Arasında: Kelam İlminin Felsefe-Bilim Tasavvuru

Attendee

Rize-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Aklî İlimlerde Dönemlendirme Sorunu

Attendee

-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Uluslararası Dâvud el-Kayserî Sempozyumu

Attendee

Bursa-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Osmanlı’da İlim ve Düşünce Hayatı Üzerine

Attendee

-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları VII

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Vardır Bir Hikmeti: Kalem ile Yazmak, Kitap ile Korumak

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Kayıp Halka’nın İzinde: Bir Zihniyet Sorunu Olarak İslam-Türk Bilim Tarihi

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Sosyal Bilimlere Giriş

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

Nokta-i Nazar Olarak Tarih

Attendee

Erzincan-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları VI

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

Geçmişte Kendini Aramak, Tarihte Kendini Bulmak

Attendee

Adapazarı-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı Olarak "Bilgi"

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

"BİZ'den Olmak Ne Demektir? Aidiyet ve Mensubiyet Açısından Bir İnceleme"

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

Düşünce Yola Düşünce: Eski ile Yeni Arasında Nasıl Bir İslam Düşüncesi

Attendee

Adana-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları V

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

Ancak Anılar Anlarlar: Tarih, Hafıza ve Mekân üzerine bir soruşturma...

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2015 - 01 March 2015

01 March 2015 - 01 March 2015

Tarih Ontolojisi Üzerine Düşünceler

Attendee

Uşak-Turkey

01 March 2015 - 01 March 2015

01 March 2015 - 01 March 2015

'Köti' Ile 'Ketü' Arasında: "Kötülük"Ün Ontolojisi Üzerine Düşünceler.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2015 - 01 March 2015

01 March 2015 - 01 March 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları III

Attendee

Ankara-Turkey

01 March 2015 - 01 March 2015

01 March 2015 - 01 March 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları IV

Attendee

Ankara-Turkey

01 March 2015 - 01 March 2015

01 March 2015 - 01 March 2015

Felsefe öldü mü?

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2015 - 01 February 2015

01 February 2015 - 01 February 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları I

Attendee

Ankara-Turkey

01 February 2015 - 01 February 2015

01 February 2015 - 01 February 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları II

Attendee

Ankara-Turkey

01 July 2014 - 01 July 2014

01 July 2014 - 01 July 2014

Amentü Şerhi ve Felsefi Bağlamı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Ne Yapmalı?: Yerli bir düşüncenin imkânı üzerine düşünceler…

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Sonuç ile süreç arasında: "Gençlik" bir soru mu bir yanıt mı?

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Sonuç ile süreç arasında: 'Gençlik' bir soru mu, bir yanıt mı?”, Gençlik Forumu: Aidiyet. Dönüşüm. Gelecek

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Gözel, öz'ün göze gelmesidir: Estetik'in varlık ilkesi olarak ferdiyet

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

Klasik İslam Düşüncesi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

Hâfıza ile Tarih: Geçmişten Nasıl İbret Alınır?

Attendee

Erzurum-Turkey

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Geçmişi ön-görmek, geleceği bilmek: Tarih, geçmiş midir, gelecek mi?

Attendee

Zonguldak-Turkey

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Çağdaş DÜnya'da "Yardım Etmek": İyilik mi, İyelik mi? -"İnsan'ın Anlamı" Açısından Bir Belirleme-

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2014 - 01 February 2014

01 February 2014 - 01 February 2014

Tasvîr, Tahkîk ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi

Attendee

Bursa-Turkey

01 December 2013 - 01 December 2013

01 December 2013 - 01 December 2013

Zorunluluk ile Süreklilik arasında: Medeniyet mi Temeddün mü?

Attendee

Berlin-Germany

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Geçmiş ile Gelecek'te Karşılaşmak: ‘Felsefe-Bilim Tarihi’ Örneğinde Bir Gelecek Tasavvuru Olarak Tarih, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Medeniyet Okumaları: İbn Haldun ve el-Mukaddime, İMÜ, Edebiyat Fakültesi, 5 hafta.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

The Impact of the Maragha Mathematical-Astronomical School on the Anatolian Scientific Environment and Ibn Sartāq (d. [after] 1329-29)”, Maragha and its Scholars: The Intellectual Culture of Medieval Maragha, ca. 1250-1550, Workshop, German Oriental Institute

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Düşünce ile Eylem Arasında: Çağdaş İslâm Dünyası'nda Gerçeklik, Yüzleşme ve Temsîl, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Cürcânî’nin ‘nefsü’l-emr’ Nazariyesi ve ‘Şerhu’l-Mevâkıf’ Örneğinde Matematik Bilimlere Uygulanması”, Klasik Sonrası Dönem İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği Çalıştayı, Bilim ve Sanat Vakfı, Medeniyat Araştırmaları Merkezi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Hem Vahdet Hem Adalet Hem Mehabbet: Türk İslâm İdrâkinin İfâdesi Olarak Konya (1096-1350), Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi

Attendee

Konya-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Faal Akıl Ölünce!: XIII. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi’nde Hakîkî(İnvisible) ile Zâhirî(Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması” [Açılış konuşması], Uluslararası 13. Yüzyıl’da Felsefe

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

‘Dilimiz, Dinimizdir’: Kendilik Bilinci’nin İnşâsında Dilin Yeri Nedir?, Karaman Belediyesi

Attendee

Karaman-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?”, Ahlak’ın Temeli Üzerine Konuşmalar –II, İLEM

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

Düşüncebilimin İlkeleri, İstanbul Bilimler Akademisi [İBA], [Her cumartesi: 4 Hafta]

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

Felsefe-Bilim Tarihi Açısından İslâmî Hayat Görüşünün İlkeleri, Bulgaristan Cumhuriyeti, Müslümanlar Diyaneti, Başmüftülüğü

Attendee

Sofya-Bulgaria

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

Felsefe-Bilim Tarihi”, 23 Ekim 2013’den itibaren her Çarşamba [8 Hafta]

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

XV. Yüzyıl’da Osmanlılarda Yeni Bir Bilim Anlayışı”, Türkiye ve Rusya Perspektifinden Günümüz Felsefe Sorunları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

‘Mevcûd’ ve ‘Subût’: İnsan ve toplum bilimlerinde nesne ve bilgi

Attendee

Malatya-Turkey

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

Felsefe-Bilim Tarihi’nde ‘Mahsûs’ ve ‘Makûl’ün Yeniden Yorumlanması [XIII-XVI. [Yüzyıllarda, Türkistân – İrân – Anadolu ortak kültür havzasında ne oldu?]

Attendee

Malatya-Turkey

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

Orta- Asya –İran – Anadolu Astronomi Geleneğinin Kuruluşu: Şemseddin Haraki ve okulu”, Felsefe–Bilim Geleneğinin Kadim Kökleri: Türkmenistan ve Türkmen Kökenli Bilginler

Attendee

Aşkabad-Turkmenistan

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

Gelenek mi Gelecek mi? İslâm Temeddününün istikâmeti ne olmalı?

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

Felsefe, Tarih İlişkisi

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Tabiat ile Hayat: Mukaddime’ye mukaddemât (Metin ve Yorum eşliğinde İbn Haldûn Okumaları)

Attendee

Viyana-Austria

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

İslam Medeniyeti Üzerine Yeni Yaklaşımlar

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Hayat Görüşü: Kelâmî bir yorum

Attendee

Viyana-Austria

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

'Anlam’ ile ‘Değer’: Hem Hakikî hem İtibârî bir temellendirme mümkün müdür?

Attendee

Viyana-Austria

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Konu, yöntem ve amaç açısından ‘ilm’: Varlık, bilgi ve değer çanağında İslam-Osmanlı-Türk bilgi anlayışını anlamak

Attendee

Viyana-Austria

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

Dinî Yargılar Tekvînî mi İtibarî mi: Kadim Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

İbn-i Haldun ve eseri Mukaddime

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2013 - 01 March 2013

01 March 2013 - 01 March 2013

“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 March 2013 - 01 March 2013

01 March 2013 - 01 March 2013

"Âlim olmadan tabib olmak mümkün mü?: Kanun’un felsefî arkaplanı üzerine bazı düşünceler", İbn Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb’ının yayımlanışının 1000 Yılı [1013-2013]

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2013 - 01 March 2013

01 March 2013 - 01 March 2013

"Sanayi Devrimi ve Aydınlanma Çağı'nda Osmanlı Entelektüel Hayatına Bir Bakış", SANAYİ DEVRİMİ, AYDINLANMA ÇAĞI VE OSMANLI

Attendee

Wien-Austria

01 March 2013 - 01 March 2013

01 March 2013 - 01 March 2013

Eski ile Yeni Arasında Üniversite Kavramı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2013 - 01 February 2013

01 February 2013 - 01 February 2013

Kadim Nasıl Tekaddüm Eder?

Attendee

Ankara-Turkey

01 February 2013 - 01 February 2013

01 February 2013 - 01 February 2013

Kadim nasıl takaddüm eder?

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2013 - 01 January 2013

01 January 2013 - 01 January 2013

Dilbilimi Sohbetleri V: Osmanlı Entellektüel Tarihinde Dilin Kökeni Sorunu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

İnsan’ı sorgulamak: İbn Sina, İbn Tufeyl ve İbn el-Nefis’in insan anlayışlarının karşılaştırmalı incelemesine bir giriş

Attendee

Berlin-Germany

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

Hem siyadet hem saadet: Taşköprülüzade’nin bilgi anlayışı üzerine düşünceler

Attendee

Berlin-Germany

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

"Both real and mental: substantiation of ethical values in a modern world -Implementation of nafs al-amr theory to the Ethics-"

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

Metafiziğe durmak: Gazalî’nin kendi olma arayışının hakikî ve itibarî ilkeleri

Attendee

Berlin-Germany

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

Veri ile Model:Doğaya İlişkin Matematiksel Bilginin Ontolojisi=XIII-XV.yy Arası Tartışmalar

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

Çağdaş dünya’da erdemli olmak: Ahlak için üçüncü bir yol mümkün mü?

Attendee

Berlin-Germany

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

Bilgi’yi bilmek, kendini bilmek, ya nice okumak!

Attendee

Berlin-Germany

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

Medeniyet Okumaları: Miftah el-saade ve misbah el-siyade [Her pazartesi]

Attendee

İMU Edebiyat Fakültesi-Turkey

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

Manevî/İnsanî bilimler ile Fen/Doğa bilimlerinin nesne alanları ve bilgi yöntemleri üzerine felsefî bir çözümleme

Attendee

-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

İslam Felsefe-Bilim Tarihi Okumaları

Attendee

Saraybosna-Bosnia And Herzegovina

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Türk Ocaklarının 100. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Attendee

Bolu-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Iran-Turkey Historical-Civilizational Dialog

Attendee

Tahran-Iran

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Türk Kimliğinin Erimesi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

Muslims Amidst the Tension of Critique and Conformity

Attendee

Bielefeld-Germany

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

Putting Knowledge in Order: Sultan Mehmed’s Project of Judging Argumentations (Muhakemat)

Attendee

Norman/Oklahoma-United States Of America

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

Uluslararası Türk Kültürünün Gelişme Çağları II: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya'dan Ön Asya'ya Yeni Açılımlar Dönemi Sempozyumu

Attendee

Türkistan-Kazakhstan

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

Uluslararası Hint Mantığı ve İslam Mantığı Üzerine Çalışmalar Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2012 - 01 March 2012

01 March 2012 - 01 March 2012

Modern Dünya’da Bilgi ve Zihniyet

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2012 - 01 March 2012

01 March 2012 - 01 March 2012

İlim Geleneğimizde Şehir Algısı

Attendee

Muğla-Turkey

01 March 2012 - 01 March 2012

01 March 2012 - 01 March 2012

Paradigma ile Perspektif Arasında Türk Düşünce Tarihi’ni Okumak

Attendee

Muğla-Turkey

01 March 2012 - 01 March 2012

01 March 2012 - 01 March 2012

Osmanlı Düşünce Tarihi Nasıl Ele Alınabilir

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2012 - 01 February 2012

01 February 2012 - 01 February 2012

Türkistan'dan Anadolu'ya Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Seyir Defteri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2012 - 01 February 2012

01 February 2012 - 01 February 2012

Medeniyet Okumaları: Ahlak-i Alaî[Şubat-Haziran: Haftalık Seminer]

Attendee

İMU Edebiyat Fakültesi-Turkey

01 February 2012 - 01 February 2012

01 February 2012 - 01 February 2012

Üç boyutlu bilginin mücessem temsili: Osmanlı ilim geleneği

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2011 - 01 December 2011

01 December 2011 - 01 December 2011

Medeniyet Kavramının Felsefi Bir Tahlili

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2011 - 01 December 2011

01 December 2011 - 01 December 2011

Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism: The Post-Classical Period (ca. 1200-1900 CE)

Attendee

St. Louis-United States Of America

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu

Attendee

Bursa-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

Uluslararası Hocazâde Sempozyumu

Attendee

Bursa-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

Hakikat ve İtibâr: Dış-Dünya'nın bilgisinin sınırı üzerine

Attendee

İstanbul-Turkey

01 August 2010 - 01 August 2010

01 August 2010 - 01 August 2010

Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları: Ebussuud ve Düşünce Dünyası –I

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2010 - 01 July 2010

01 July 2010 - 01 July 2010

Değişen Dünya Değişen Tasavvur: Kanada'da İslam/Osmanlı Medeniyeti'nde Felsefe ve Bilim Tarihi Çalışmaları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2010 - 01 March 2010

01 March 2010 - 01 March 2010

Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2010 - 01 March 2010

01 March 2010 - 01 March 2010

Waqfiyyas and the Rational Sceinces

Attendee

Montreal-Canada

01 December 2009 - 01 December 2009

01 December 2009 - 01 December 2009

Nous’tan Nefs’e İslam Felsefe-Bilim Tarihi’nin Kırılma Noktaları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2009 - 01 December 2009

01 December 2009 - 01 December 2009

Osmanlı Entelektüel Hayatının Genel Hatları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2009 - 01 December 2009

01 December 2009 - 01 December 2009

Uluslararası Molla Fenarî Sempozyumu

Attendee

Bursa-Turkey

01 December 2009 - 01 December 2009

01 December 2009 - 01 December 2009

Işk imiş her ne var âlemde/İlim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzulî Ne Demek İstedi?

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2009 - 01 November 2009

01 November 2009 - 01 November 2009

The “Rational Sciences in Islam” (RaSI) Database: Introduction and Preliminary Findings

Attendee

Boston-United States Of America

01 August 2009 - 01 August 2009

01 August 2009 - 01 August 2009

Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century

Attendee

Montreal-Canada

01 August 2009 - 01 August 2009

01 August 2009 - 01 August 2009

Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamil Ragep)

Attendee

Montreal-Canada

01 August 2009 - 01 August 2009

01 August 2009 - 01 August 2009

Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century

Attendee

Montreal-Turkey

01 August 2009 - 01 August 2009

01 August 2009 - 01 August 2009

Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamel Ragep)

Attendee

Montreal-Canada

01 June 2009 - 01 June 2009

01 June 2009 - 01 June 2009

Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2009 - 01 June 2009

01 June 2009 - 01 June 2009

Divan Toplantıları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2009 - 01 June 2009

01 June 2009 - 01 June 2009

Mirzo Ulughbeg and His Contrubition to the Development of the World Science

Attendee

Semerkant-Uzbekistan

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

XVIII. yy. Osmanlı Düşüncesinde Bunalım ve Arayış (II)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2008 - 01 January 2008

01 January 2008 - 01 January 2008

Vefatının 30. Yıldönümünde Osman Turan

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2007 - 01 December 2007

01 December 2007 - 01 December 2007

Balkanların Yazılmamış Tarihi

Attendee

Üsküp-Macedonia

01 December 2007 - 01 December 2007

01 December 2007 - 01 December 2007

Bilim ve Akıl

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2007 - 01 November 2007

01 November 2007 - 01 November 2007

Şehir ve Medeniyet

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2007 - 01 November 2007

01 November 2007 - 01 November 2007

Ölümünün 350. Yıldönümünde Kâtip Çelebi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2007 - 01 October 2007

01 October 2007 - 01 October 2007

XV.y.y.’da İstanbul'da Doğa Felsefesi Çalışmaları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

Birinci İktisat Tarihi Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

Attendee

Balıkesir-Turkey

01 August 2007 - 01 August 2007

01 August 2007 - 01 August 2007

Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

Attendee

Balıkesir-Turkey

01 August 2007 - 01 August 2007

01 August 2007 - 01 August 2007

Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century

Attendee

Berlin-Germany

01 May 2007 - 01 May 2007

01 May 2007 - 01 May 2007

IX. Mağrib Arap Matematik Tarihi Sempozyumu

Attendee

Tipaza-Algeria

01 March 2007 - 01 March 2007

01 March 2007 - 01 March 2007

İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumunda Tasavvufun Yeri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2006 - 01 December 2006

01 December 2006 - 01 December 2006

70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2006 - 01 December 2006

01 December 2006 - 01 December 2006

70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2006 - 01 December 2006

01 December 2006 - 01 December 2006

Before Copernicus

Attendee

Berlin-Germany

01 November 2006 - 01 November 2006

01 November 2006 - 01 November 2006

85. Vefat Yıldönümü Anısına Sait Halim Paşa ve Düşüncesi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2006 - 01 November 2006

01 November 2006 - 01 November 2006

XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2006 - 01 September 2006

01 September 2006 - 01 September 2006

Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV

Attendee

Balıkesir-Turkey

01 September 2006 - 01 September 2006

01 September 2006 - 01 September 2006

Islamic Scientific Manuscripts Initiative

Attendee

Berlin-Germany

01 August 2006 - 01 August 2006

01 August 2006 - 01 August 2006

Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV

Attendee

Balıkesir-Turkey

01 August 2006 - 01 August 2006

01 August 2006 - 01 August 2006

Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları Milli Parkının Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı-VII

Attendee

Rize-Turkey

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

Medeniyetler ve Dünya Düzenleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

İki Kültür Arasındaki Ortak Noktalar: Şam’da İstanbul Kültür Günleri

Attendee

Şam-Syria

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

M. Fuad Köprülü ve Türk Düşüncesindeki Yeri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2006 - 01 January 2006

01 January 2006 - 01 January 2006

Erasmus Değişim Programı Semineri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2005 - 01 December 2005

01 December 2005 - 01 December 2005

Matematik Felsefesi Üzerine Araştırmalar-Çalışmalar: Dün-Bugün

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2005 - 01 November 2005

01 November 2005 - 01 November 2005

Göğe Bakan Adam: Takiyüddin Rasıd’ın 420. Ölüm Yıldönümü

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2005 - 01 September 2005

01 September 2005 - 01 September 2005

Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III

Attendee

Balıkesir-Turkey

01 August 2005 - 01 August 2005

01 August 2005 - 01 August 2005

Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III

Attendee

Balıkesir-Turkey

01 July 2005 - 01 July 2005

01 July 2005 - 01 July 2005

Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi-VI

Attendee

Rize-Turkey

01 April 2005 - 01 April 2005

01 April 2005 - 01 April 2005

Alim Olmadan Tabib Olunabilir Mi?

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2005 - 01 April 2005

01 April 2005 - 01 April 2005

İkinci Uluslararası Altın Orda ve Mirasçı Hanlıklar Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2005 - 01 January 2005

01 January 2005 - 01 January 2005

Before the Revolutions: Religions, Sciences&Politics in the Fifteenth Century

Attendee

Berlin-Germany

01 December 2004 - 01 December 2004

01 December 2004 - 01 December 2004

Vefatı’nın 530. Yıldönümünde Ali Kuşçu’yu Anma Programı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2004 - 01 December 2004

01 December 2004 - 01 December 2004

Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2004 - 01 July 2004

01 July 2004 - 01 July 2004

Knowledge and Belief: Science, Philosophy, and Religion in the Fifteenth Century: Comparative Perspectives

Attendee

Berlin-Germany

01 May 2004 - 01 May 2004

01 May 2004 - 01 May 2004

Orta Asya’da İslam’ Uluslararası Sempozyumu

Attendee

Oş-Kyrgyzstan

01 May 2004 - 01 May 2004

01 May 2004 - 01 May 2004

Felsefe Atölyesi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2004 - 01 April 2004

01 April 2004 - 01 April 2004

From Medieval to Modern in the Islamic World

Attendee

Chicago-United States Of America

01 March 2004 - 01 March 2004

01 March 2004 - 01 March 2004

Earth and Sky: Astronomy and Geography in the Later Islamic Period

Attendee

Michigan-United States Of America

01 June 2003 - 01 June 2003

01 June 2003 - 01 June 2003

İstanbul: Şehir ve Medeniyet Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2003 - 01 May 2003

01 May 2003 - 01 May 2003

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2003 - 01 May 2003

01 May 2003 - 01 May 2003

Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2003 - 01 April 2003

01 April 2003 - 01 April 2003

Anadolu’da Matematik Bilimlerin Oluşumu (1071-1600)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2002 - 01 November 2002

01 November 2002 - 01 November 2002

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2002 - 01 November 2002

01 November 2002 - 01 November 2002

Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

01 February 2001 - 01 February 2001

01 February 2001 - 01 February 2001

Dün ve Bugün Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu –Eleştiriler – Sorunlar – Teklifler

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2001 - 01 February 2001

01 February 2001 - 01 February 2001

Türk Mantık Tarihi Nasıl İncelenebilir?

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 1998 - 01 December 1998

01 December 1998 - 01 December 1998

Bir İsyân Ahlakçısı Nurettin Topçu Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 1998 - 01 April 1998

01 April 1998 - 01 April 1998

Medeniyet İçin Konuşmalar

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 1997 - 01 November 1997

01 November 1997 - 01 November 1997

II. Uluslararası Kültür Sempozyumu: Tabîb, Fakîh ve Filozof İbn en-Nefîs

Attendee

Kuveyt-Kuwait

01 October 1997 - 01 October 1997

01 October 1997 - 01 October 1997

Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu

Attendee

Kayseri-Turkey

01 March 1997 - 01 March 1997

01 March 1997 - 01 March 1997

Medeniyet İçin Konuşmalar

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 1996 - 01 October 1996

01 October 1996 - 01 October 1996

Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu

Attendee

istanbul-Turkey

01 April 1995 - 01 April 1995

01 April 1995 - 01 April 1995

Ulusal Harran Sempozyumu

Attendee

Urfa-Turkey

01 June 1994 - 01 June 1994

01 June 1994 - 01 June 1994

Uluslararası Türk-İslâm Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

June-2015

June 2015

Post Graduate

İbn Sina'da Şartlı Kıyas - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

June-2013

June 2013

Doctorate

Doktora Savunma - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü

June-2013

June 2013

Doctorate

Doktora Savunma - Marmara Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

July-2012

July 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

July-2012

July 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

June-2012

June 2012

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

April-2012

April 2012

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

April-2012

April 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

March-2012

March 2012

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksel Lİsan Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Scientific Research / Working Group Memberships

2011 - Continues

2011 - Continues

Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism

http://religiousstudies.artsci.wustl.edu/news/237

Washington University in St. Louis, United States Of America

2010 - Continues

2010 - Continues

Beyond Golden Age and Decline: The Legacy of Muslim Socities in Modern Age, 1300-1900

http://www.muslimmodernities.org/scholars.html

George Mason University, United States Of America

2006 - Continues

2006 - Continues

Islamic Scientific Manuscripts Initiative

http://islamsci.mcgill.ca/RASI/ismi.html

McGill University, Canada

2002 - Continues

2002 - Continues

Before Copernicus

http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/DeptII_Feldhay_Before_Copernicus

Max Planck, Germany