Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Türkiye 1993 - 1998
Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye 1989 - 1993
Lisans, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Türkiye 1985 - 1989

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü
Arapça, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Uluslararası Yazma Araştırma Okulu, Dâr al-Furqân(Londra/İngiltere) ve Kahire Üniversitesi(Kahire/Mısır), 1994
Eğitim Yönetimi ve Planlama, İslam Matematik Tarihi ve Tenkitli Metin Hazırlama Atölyesi, Halep Üniversitesi Arap Bilim Tarihi Enstitüsü, 1991
Eğitim Yönetimi ve Planlama, İslam Matematik Tarihi Çalışma ve Araştırmaları, Ürdün Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1990

Yaptığı Tezler

Doktora, Aristoteles’te Nicelik Sorunu, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, 1998
Yüksek Lisans, İbn el-Havvâm (ö.1324) ve el-Fevâid al-Bahâiyya fî e-Kavâid el-Hisâbiyye Adlı Eseri: Tenkitli Metin ve Tarihî Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 1993

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 1996 - 2005
Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü, 1989 - 1996

Mesleki Deneyim

Dekan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe, Edebiyat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Diğer Akademik Görev, Mcgill University, Institute Of Islamic Studies, 2008 - 2011
Diğer Akademik Görev, Oklahoma City University, Bilim Tarihi Bölümü, 2001 - 2002
Diğer Akademik Görev, Ürdün Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 1990 - 1992
Diğer Akademik Görev, Halep Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü, 1991 - 1991

Verdiği Dersler

Bilim Tarihine Giriş, Lisans, 2018 - 2019
Seminer, Doktora, 2015 - 2016
Matematik Felsefesi, Lisans, 2016 - 2017
Bilim ve Teknoloji, Lisans, 2014 - 2015
İslam Felsefesi Okumaları, Yüksek Lisans, 2012 - 2013
İslam Felsefesi Tarihine Giriş, Yüksek Lisans, 2011 - 2012
Klasik Mantık, Yüksek Lisans, 2011 - 2012
Klasik Dönem Türk Felsefesi, Lisans, 2007 - 2008
Metafiziğin Tarihine Giriş, Lisans, 2007 - 2008
Mekan-Zaman ve Hareketin Ontolojisi , Doktora, 2007 - 2008
Modern Bilimin Oluşumu , Lisans, 2007 - 2008
Klasik Dönem Türk Bilim Tarihi, Lisans, 2007 - 2008
Klasik Kozmoloji Teorileri (Batlamyus Geleneği) , Yüksek Lisans, 2007 - 2008
Aristotles ve İbn Sina’da Nefs Teorisi , Doktora, 2007 - 2008
İslam Bilim Tarihi, Lisans, 2007 - 2008
Çağdaş Türk Düşünce Tarihi, Lisans, 2007 - 2008
Klasik Dönem Türk Düşünce Tarihi, Lisans, 2007 - 2008
Matematik Felsefesine Giriş, Lisans, 2007 - 2008
Matematik Felsefesi , Yüksek Lisans, 2007 - 2008
Mantık Tarihi ve Felsefesi , Lisans, 2007 - 2008
Matematik Tarihi, Lisans, 2006 - 2007

Yönetilen Tezler

FAZLIOĞLU İ., Yaşamın Amacı Olarak Yaşam, Doktora, A.Faruk(Öğrenci), 2019
FAZLIOĞLU İ., Helenistik dönemde mekanik anlayışı: Tekhnê'den Automata'ya geçiş, Yüksek Lisans, A.Coplugil(Öğrenci), 2018
FAZLIOĞLU İ., ÇAĞDAŞ FELSEFEDE YENİ REALİZM TARTIŞMALARI- MARKUS GABRİEL’İN “ANLAM ALANLARI” ONTOLOJİSİ, Yüksek Lisans, İ.Bahçi(Öğrenci), 2018
FAZLIOĞLU İ., Yeni bilginin dolaşım araçları: 17. yüzyılda İngiltere'de yeni bilginin kamusallaşması, Doktora, N.Özdemir(Öğrenci), 2018
FAZLIOĞLU İ., Genetikten epigenetiğe: "İnsan doğası" kavramının biyolojik içerimleri, Doktora, E.Kartal(Öğrenci), 2017
FAZLIOĞLU İ., İbn Haldun'un asabiyet teorisi karşısında John Searle'ün kitlesel yönelmişlik teorisi, Doktora, M.Sabri(Öğrenci), 2017
FAZLIOĞLU İ., "Hareketin Nicelleşmesi: Yeni Doğa Felsefesinin Yükselişi, Doktora, E.Koca(Öğrenci), 2017
FAZLIOĞLU İ., Ahlak-ı Alai’de İnsan Tabiatı: Tabii ve Kesbi Nitelikler, Yüksek Lisans, E.Çeliker(Öğrenci), 2016
FAZLIOĞLU İ., Mezopotamya Matematiksel Astronomisinde Gezegen-Periyot Ilişkileri ve Hesaplama Sistemleri, Yüksek Lisans, O.Güneş(Öğrenci), 2016
FAZLIOĞLU İ., THE ENTRANCE OF MODERN OPTICS TO OTTOMAN SCIENCE, Yüksek Lisans, S.Pekkendir(Öğrenci), 2015
FAZLIOĞLU İ., Kitâb el-Menâzir'in temel prensiplerinin bilim felsefesi açısından incelenmesi, Yüksek Lisans, Z.Kuleli(Öğrenci), 2015
FAZLIOĞLU İ., STOACI OİKEİOSİS ÖĞRETİSİ, Yüksek Lisans, A.Faruk(Öğrenci), 2015

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), İbn Sina'da Şartlı Kıyas, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma (Doktora), Doktora Savunma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma (Doktora), Doktora Savunma, Marmara Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Temmuz, 2012
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Temmuz, 2012
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2012
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2012
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2012
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart, 2012
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksel Lİsan Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2006

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

FAZLIOĞLU İ., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, İslam Düşünce Atlası, 2015 - 2017
ATEŞ H., PEKTAŞ K., OKTAY T., BAYRAM F., FAZLIOĞLU İ., KARAHASANOGLU S., YENİTERZİ E., MADEN M., KUŞLUVAN S., ALAN H., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İMÜ Medeniyet Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Alt Yapısını Güçlendirme Projesi, 2013 - 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Nazariyat: Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences, Baş Editör, 2014 - Devam Ediyor
Nazariyat: İslam Felsefesi ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, Baş Editör, 2014 - Devam Ediyor
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor
Türkiye Günlüğü, Yayın Kurul Üyesi, 2010 - Devam Ediyor
Marife, Danışma Kurul Üyesi, 2006 - Devam Ediyor
Divan İlmî Araştırmalar, Yayın Kurul Üyesi, 2006 - Devam Ediyor
TALİD(Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi), Yayın Kurul Üyesi, 2005 - Devam Ediyor
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2001 - Devam Ediyor
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2001 - Devam Ediyor
TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi), Özel Sayı Editörü, 2004 - 2004

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Bilim Kurulu, Üye, 2013 - Devam Ediyor
Türkiye Yazmalar Kurumu, Üye, 2013 - Devam Ediyor
Danışman, 2009 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

“İbn’ül Heysem Okumaları”, Klasik Düşünce Okulu, 05 Nisan 2019’dan itibaren her Cuma., İstanbul, Nisan, 2019
"Tefekkür ile Tedebbür arasında: Terbiye, Talim ve Te'dib" Derya Öncü Koleji, İstanbul,, İstanbul, Mart, 2019
Kökten bitme mi daldan yetme mi?: 'Kendi-olmak' ile 'Uzantı-olmak' arasında 'İnsan' üzerine düşünceler..."semineri, Adalet ve Medeniyet Derneği, Ankara, Ankara, Mart, 2019
; "Zâtın kıvâmı ahvâlin devâmı: Haysiyet, şahsiyet ve hüviyet üzerine düşünceler..." Kariyer Enstitüsü, Eyüpsultan, 02 Mart 2019., İstanbul, Mart, 2019
"Kendilik-bilincini kuşanmak: 'Düş-ü-n-mek' üzerine düşünceler...", Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,, Kocaeli, Mart, 2019
"Dibe çökenler ile sürüklenenler: İslâm felsefe-bilim tarihini 'gelecek'ten hareketle okumak..." Türkiye Akademi ve Kültür Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Ankara, Mart, 2019
İSAR Açılış Konferansı: Geçmişi Anlamak, Şimdiyi Bilmek, Geleceği Öngörmek: Tecdîd Hareketlerine Yeni Bir Yaklaşım,, İstanbul, Şubat, 2019
PANEL: “Arayışlar Dönemi – Tahkikin Eşiğinde İslam Düşüncesi” Eşref Altaş, İbrahim Halil Üçer, Lütfi Sunar ile birlikte, Büsam Şehir Akademi, Kayseri, Kayseri, Ocak, 2019
"Klasik Dönem İslam Temeddününde Felsefe-Bilim Yöntemlerinin Teşekkülü" semineri, İslam Düşünce Enstitüsü Akademisi programı, Ankara, Ocak, 2019
"Konu, Yöntem ve Amaç- açısından- Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihine Bir Giriş" Osmanlı Ortak Mirasımız Projesi Açılış Semineri, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Skopje, Ocak, 2019
"Mevlâna'yı Anmak Mevlânâ'yı Anlamak: 'Râzî Krizi'ni aşmak: Mevlânâ'nın 'arayış'ı için yeni bir yorum...”İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Etkinliği, İstanbul, Aralık, 2018
“Felsefenin Dili”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferansları, Aralık, 2018
Geçmişi Tarih Yapmak: İslam Düşünce Atlası Okumaları: "1. Yenilenme Döneminde Aklî İlimler; 2. Muhasebe Dönemi", Şehir Akademi, Kayseri, Kayseri, Aralık, 2018
"Nesne, bilgi ve meşrûiyet: İslâm matematik geleneği açısından bir inceleme...", Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Kasım, 2018
"Düşünce Bilime Giriş", İSTEV Hikmet Okulu, İstanbul, İstanbul, Kasım, 2018
Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası: Gelenek, Yenilenme ve Süreklilik Üzerine...", İslam Düşüncesi Okulu / Medeniyet Okulu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Ekim, 2018
"Mevlânâ Çağında İslâm Temeddününde Felsefe-Bilim Hayatı", Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlana Konulu Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, II. Oturum, TİKA, Duşanbe-Tacikistan, Dushanbe, Ekim, 2018
"Hayatın manası üzerine", Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Düşünce Okulu, Ekim, 2018
2018-2019 Bilhikem Açılış Konferansı: “Kâdim-ile tecdîd ne demektir?”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SKS Daire Başkanlığı Bilge Gençlik Topluluğu, Van, Van, Ekim, 2018
YEKDER 2018-2019 Açılış Konferansı, "Söz ola sıhhati müspet istikameti muhkem: “Bilmek, Anlamak ve Anlamlandırmak Üzere”,, Ekim, 2018
Öncü Düşünce Okulu Açılış Dersi: İnsan-olmak, insan-kalmak, Derya Öncü Koleji, İstanbul, Ekim, 2018
Seminer: "Yinelemek yenilemek; yinelenmek yenilenmektir: 'Yenilik' kavramı üzerine düşünceler..." Derya Öncü Eğitim Kurumları, İstanbul, Eylül, 2018
The Intellectual Framework of the Ottoman Madrasa Curriculum: An Examination from the Standpoint of Perspective Realism, Mayıs, 2018
7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi açılış paneli, "Hayat Görüşü, Evren Resmi ve Âlem Tasavvuru: İslâm Temeddününde Felsefe-Bilim Dizgelerinin Yapısal Çözümlemesine Bir Giriş", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Mayıs, 2018
Büsam Şehir Akademi SELÇUKLU OKUMALARI Atölyesi kapanış dersi... 3. Ders: Yenilenme döneminin mayalanması: Anadolu'daki terkîb... Kayseri, Kayseri, Mayıs, 2018
"Hikâyeyi yeni baştan yazmak: İslâm temeddününde 'felsefe-bilim' hareketinin mâ-cerâsı üzerine..." Bayburt Üniversitesi 11 Mayıs Cuma, Bayburt, Mayıs, 2018
2017-2018 KAGEM BİLİM İLE DÜŞÜNCE SEMİNERLERİ KAPANIŞ KONFERANSI "Geçmişi okumak, şimdiyi anlamak, geleceği yorumlamak: Mümkün nazarî bir düşünce inşâsı için tarihî tecrübe bize ne söyler..?" 10 Mayıs Ankara, Ankara, Mayıs, 2018
"Mekân'ın imkânı: Kimlik inşâsında kurumsal hâfızanın yeri üzerine felsefî bir soruşturma..." // KİLİS, Kilis, Nisan, 2018
"Nasıl 'emîn' oluruz?: Mümkün bir gerçeklik küresi olarak 'Gâib' üzerine düşünceler..." // GAZİANTEP Kagem, Gaziantep, Nisan, 2018
"Hakîm ile hekîm arasında tabîb olmak: Kadîm tıb geleneğini nasıl ele alabiliriz?" HSVakademi Konferansları, İstanbul, Nisan, 2018
SELÇUKLU OKUMALARI 2. Ders: Yenilenme döneminin yol alışı: Merâğa ve Tebrîz matematik-astronomi okulları, Şehir Akademi, Kayseri, Nisan, 2018
Bartın Üniversitesi ‘Çeşm-i Cihan Sohbetleri’_4 “Mefhumu Görmek, Mefhum ile Görmek”, Bartın, Nisan, 2018
"Neyi Nerede Kaybettik Nerelerde Arıyoruz? Muhâsebe ve Arayışlar Dönemleri Açısından Bir Soruşturma..." 13 Nisan Cuma Saat: 14.30 Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi // Sivas, Sivas, Nisan, 2018
"Eleğin üstünde kalmak: Sâbit ile Değişken arasında İslâm temeddününü okuma üzerine düşünceler..." Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, Nisan, 2018
"Nefsu'l-emr'in imkânı: İslâm temeddününde 'perspektif realizmi'nin ortaya çıkışında İlm-i hadîsi'n etkisi..." İnce Minareli Medrese Konferansları, Nisan, 2018
"Tarihî tecrübeyi nasıl yorumlamalıyız?: Tebdîl, tadîl ve tebrîd arasında yeni bir tahkîk için aklî ilimlerde arayışlar" Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Nisan, 2018
"Matematiğe yer açmak: 'Nefsu'l-emr' kavramı etrafında bir inceleme..." MSGSÜ, İstanbul, Nisan, 2018
"Bir temeddün hareketi: İslâm felsefe-bilim tarihini şehirler üzerinden okumak..." // GAZİANTEP, Gaziantep, Nisan, 2018
Ayık-olmak, dik-durmak, yol-almak: Kendilik-bilinci açısından bir çözümleme..." // GAZİANTEP Kagem, Nisan, 2018
• "Türk düşüncesinin seyir defteri: 'Kurucu İsimler' ile 'Kurucu Eserler' üzerinden bir okuma..." Marmara Üniversitesi Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü 2017-2018 Bahar Dönemi Seminerleri, 02 Mart 2018., Mart, 2018
"Aynaların sessizliği: Vâkıa ile temsîl arasında Türk tarihini okumak..." Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Mart, 2018
"AmenTU" diyebilecek bir ferd yetiştirmek: "Terbiye, talîm ve ted'îb kavramları açısından bir soruşturma...", İstanbul, Mart, 2018
PANEL "Gelecekle Yüzleşmek, Geçmişle Dertleşmek: İslam Düşünce Atlası" Konya Kitap Günleri, Konya, Mart, 2018
• Selçuklu Okumaları 1. Ders: Yenilenme döneminin kuruluşu: Merv'de Tahkîk, Tahrîr ve Talîm, Şehir Akademi // Kayseri, 03 Mart 2018, Kayseri, Mart, 2018
Historia ile Theoria arasında: İbn Haldun niçin bir tarih filozofu değildir?”Adıyaman Üniversitesi İletişim Topluluğu, 23 Şubat 2018., Adıyaman, Şubat, 2018
• Türk Düşüncesinin Kurucu Metinleri Okumaları, İMU İstanbul, 20 Şubat, 06 Mart, 20 Mart, 03 Nisan, 17 Nisan 2018., İstanbul, Şubat, 2018
Modern yaşamda kadîm direniş: Ferʿiyyet kuralı açısından bir yorum denemesi...", Muş Alparslan Üniversitesi, 28 Şubat 2018., Muş, Şubat, 2018
• "Her kültür kendi gökyüzüne bakar: İslâm felsefe-bilim tarihini yeniden dönemlendirme üzerine" Tika - Yunus Emre Enstitüsü - Kudüs T.C. Başkonsolosluğu, Kudüs, 02 Şubat 2018., Al-Quds, Şubat, 2018
• Medeniyet Okumaları: İslâm Felsefe-Bilim Tarihi: Kurucu İsimler - Kurucu Eserler, İMÜ İstanbul, 08,22 Şubat 2018, 08,22 Mart 2018, 05,19 Nisan 2018, 03,17 Mayıs 2018., Şubat, 2018
Bir geleneğin inşâsı: Anadolu'da felsefe-bilim hayatının teşekkül süreci üzerine değiniler..." Kültür ve Tarih Sohbetleri, Medyascope.tv, Sunucular: Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz, 19 Şubat 2018., İstanbul, Şubat, 2018
Eski haritayla yol bulmak, yeni haritayla yol şaşırmak: İslam temeddününü nasıl okumalıyız?" Muş Alparslan Üniversitesi, 27 Şubat 2018., Muş, Şubat, 2018
Şeylerin arasında yaşamak: Hayatın anlamı üzerine dâirevî akıl yürütmenin imkânı var mı?" Tekder, İstanbul, 25 Şubat 2018., İstanbul, Şubat, 2018
Nesefî Akaidi Okumaları" KAGEM Ankara 04,18 Ocak 2018,01 Mart 2018., Ocak, 2018
İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" Bilim ile Düşünce Seminerleri KAGEM Ankara 04,18 Ocak 2018, 01 Mart 2018., Ocak, 2018
Bilim Devrimi Okumaları" Yöntem üzerine... ILEM İstanbul 05 Ocak 2018, Ocak, 2018
• “Hayatın Anlamı Üzerine”, Öncü Düşünce Okulu Final Konuşması, Derya Öncü Koleji, İstanbul, Ocak 2018., Ocak, 2018
TDV KAGEM ve EPAD işbirliğiyle düzenlenen “Dil ve Etimoloji Açısından Çocuk ve Çocukluk”, Ankara, Aralık, 2017
"İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" KAGEM Bilim ile Düşünce Seminerleri, Aralık, 2017
Nazar Manzarayı İnşa Eder: İslam Düşünce Tarihi İçin Bütüncül Bir Okuma Önerisi Paneli - Kagem, Ankara, Aralık, 2017
"History as a understanding of the future: On the historical experience of science education in Turkey" Science Education in the Muslim World Conference Room 1, College of Islamic Studies Hamad Bin Khalifa University, Doha, Ad-Dawhah, Aralık, 2017
Sakarya Üniversitesi "İslam Düşünce Atlası Paneli", Sakarya, Aralık, 2017
Ontoloji Tartışmaları 2: Değişim: Hareket, Zaman, Mekân "Mekân’ın Onto-geometrisi: İbn Heysem’in Mekân Tasavvuru Üzerine Bir Giriş", İstanbul, Kasım, 2017
"İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" KAGEM Bilim ile Düşünce Seminerleri, Ankara, Kasım, 2017
İstev Hikmet Okulu "Düşünce Bilime Giriş", Kasım, 2017
Küresizlik Sorunu: Parça ile Bütün Arasında İslam Temeddününü Yeniden Okumak TDV Kagem, Ankara, Ekim, 2017
"Bilim Devrimi Okumaları" ILEM, İstanbul, Ekim, 2017
Madde keşfedilmeden ma'nâ inkişâf etmez: İslâm temeddününde mekân, hareket, hendese ve misâha üzerine çeşitlemeler, Ekim, 2017
"Temsîl-ile Temessul: İslâm felsefe-bilim tarihi, İstanbul, Ekim, 2017
Türk Düşüncesinin Kurucu Bir Metni Olarak Garîbnâme” seminer dizisi, --Seçiniz--, Ekim, 2017
"Madde keşfedilmeden ma'nâ inkişâf etmez: İslâm temeddününde mekân, hareket, hendese ve misâha üzerine çeşitlemeler..." METİNLER ÜZERİNDEN OSMANLI’DA MİMARLIK EPİSTEMOLOJİSİNE DAİR YORUMLAR, Ekim, 2017
ILEM Yaz Okulu Açılış Konuşması: Principle, Image and System: An Introduction to the Structural Analysis of Philosophy-Science Schools in Islamic Civilization (Temeddün), İstanbul, Temmuz, 2017
ILEM Yaz Akademisi - Akaide Giriş Dersleri, İstanbul, Temmuz, 2017
"The Foundational Principles of Islamic Civilization" FIMA YOUTH SUMMER CAMP TURKEY, Temmuz, 2017
"Türkistan'dan Anadolu'ya bilginin dolaşımı: Kişiler, eserler ve fikirler çerçevesinde bir bakış..." Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Mayıs, 2017
"İnanmak, bilmek ve düşünmek: İslâm felsefe-bilim tarihi açısından bir çözümleme...", Çanakkale, Mayıs, 2017
"Bir arayış ve direniş olarak okumak: 'Âyet' kavramı açısından bir çözümleme..." Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi - Trabzon, Trabzon, Mayıs, 2017
Kocatepe Gençlik Fuarı ve "İslam düşünce geleneğinde süreklilik ve değişim" söyleşisi..., Ankara, Mayıs, 2017
İhsan Fazlıoğlu Sempozyumu, "Liseler Aydınlarını Tanıyor", Eskişehir, Mayıs, 2017
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi "Aklı, Kalbi ve Gönlü 'Bir Eylemek': Eğitim Tarihi açısından İslâm-Türk Medeniyetinde bilginin dolaşımı..." konferansı, Mayıs, 2017
FSM Üni. İslam Medeniyetinde Bilimin Kaynakları Semineri, İstanbul, Mayıs, 2017
Ahlâk ve Başkası Kitabı Tanıtım Toplantısı, İstanbul, Nisan, 2017
ÜSTAD FİLOZOF TEOMAN DURALI'YA SAYGI toplantısı, İstanbul, Nisan, 2017
Fahri Doktora Payesi Takdim Töreni "Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı", Zonguldak, Nisan, 2017
"Fazilet, menfaat ve maslahat sarmalında ahlaklı olmak: Kişilik, kimlik ve kendilik kavramları açısından bir çözümleme denemesi...." Doğu Batı Akademisi Medeniyet ve Siyaset Konuşmaları Ankara, Ankara, Mart, 2017
"Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi II" İLEM İhtisas Seminerleri, Mart, 2017
İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar: Sorular, Kişiler, Eserler Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Mart, 2017
"Her milletle diliyle söyleşmek: Tarihsel süreçte bilimsel eserlerin Türkçe oluş nedenleri ve dil bilincinin oluşumundaki etkisi üzerine..." Tıp Bayramı Etkinliği, İstanbul, Mart, 2017
"Her şey Merv’de başladı: Türkistân'dan Anadolu'ya matematik bilimleri ‘tahrîr’, felsefî bilimleri ‘tahkîk’ etmek…" Konya, Konya, Mart, 2017
"Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi II" İlem İhtisas Seminerleri, Mart, 2017
Varlık - Bilgi - Değer Üçgeninde İslâm Temeddünü: Hayat Görüşü, Dünya Resmi ve Dünya Tasavvuru Açılarından Bir Yorum Denemesi, Kayseri, Mart, 2017
Hâlde örnek, sözde usta, işte öncü: Yolunun yoldaşı olarak 'üstad' kavramı üzerine... Üstad Bekir Sıtkı Sezgin'i Anma Etkinliği, İstanbul, Mart, 2017
Anlam, bilgi ve meşrûiyet: Bütün ile parça ilişkisi açısından İslâm temeddününü yorumlamak... Doğu Batı Akademisi Medeniyet ve Siyaset Konuşmaları, Ankara, Mart, 2017
"Şahsiyet, Mensubiyet ve Ehliyet: Bilebilen ve Eyleyebilen Bir Öznenin Kıvamı Üzerine Düşünceler", Tokat, Mart, 2017
İslâm felsefe-bilim tarihini nasıl okumalıyız?: Endülüs örneğinde bir yanıt denemesi..., İstanbul, Şubat, 2017
İslam Bilim Tarihi, KAGEM, Şubat, 2017
Söyleşi "Anlamak ile Anlamlandırmak: İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihi Nasıl Çerçevelenebilir?" "EZBER BOZAN KONUŞMALAR"... başlığı altında; moderatör: Yusuf Özkan Özburun Başakşehir, Emin Saraç Kültür Merkezi, İstanbul, Şubat, 2017
İslâm felsefe-bilim tarihini dönemlendirmek: Teşekkül, Tahkîk, Tahrîr, Talîm ve Tahsîl kavramları açısından bir yorum denemesi... İ.Ü., İslam Araştırmaları Merkezi (İSAMER), İstanbul, Şubat, 2017
Ahlâk-i Alaî okumaları, Ankara, Şubat, 2017
"Mensubiyeti olmayanın mes'uliyeti olmaz...: Kendilik, kişilik ve kimlik üzerine düşünceler...", İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi, Kaymakam adayları kursu...,, Ankara, Şubat, 2017
Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Okul Yöneticileri Okuyor" Kitâb Sohbeti: "Akıllı Türk Makul Tarih kitabı üzerine...", İstanbul, Şubat, 2017
Babilmekan imza günleri: İmza ve söyleşi, İstanbul, Ocak, 2017
Beyoğlu Söyleşileri, İstanbul, Aralık, 2016
Varlık-Bilgi- Değer Birliği olarak İslâm-Türk Felsefesi, İstanbul, Aralık, 2016
İslam Felsefe-Bilim Tarihini Dönemlendirmek: Bilim ve Eğitim Tarihi Açısından Bir Modelleme Denemesii, Ankara, Aralık, 2016
Felsefe-Bilim Tarihine Giriş, Aralık, 2016
Bilgi ve Eylem Birliği olarak Felsefeye Giriş: Temel Kavramlar - Temel Sorunlar, İstanbul, Aralık, 2016
Nazar, Manzarayı Yaratır mı?, Karabük, Aralık, 2016
Bir gelecek idrâki inşâsında İslâm felsefe-bilim mîrâsını istihdâm etmek: Dönemlendirme sorunu açısından bir inceleme, Samsun, Aralık, 2016
Taşköprülüzade Sempozyumu, İstanbul, Kasım, 2016
İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar: Sorular, Kişiler, Eserler, Kasım, 2016
Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi”, İLEM İhtisas Seminerleri, İstanbul, Kasım, 2016
İslam Bilim Tarihi”, Bilim ile Düşünce Seminerleri, KAGEM,, Ankara, Kasım, 2016
Tespit, Tenkit ve Teklif Üçgeninde: Katip Çelebi’nin Derdi Neydi?, İzmir, Ekim, 2016
İstev Hikmet Okulu - Düşünce-Bilime Giriş” [Dört ders], İstanbul, Ekim, 2016
“Bilim Tarihi” Semineri, Karaman, Haziran, 2016
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile ‘Bilim Tarihi’ Semineri, Karaman, Haziran, 2016
Çelişmezlik Sarmalında Ahlak: Bilgi ile Eylem İlişkisi Zorunlu mudur?, Ankara, Mayıs, 2016
Düş Görmek, Düşmek ve Düşünmek Arasında Tarih, İstanbul, Mayıs, 2016
Nesnelerin Yargı İçinde ‘Hakîkî’ Kuruluşu: Nefsu’l-emr Kavramı Çerçevesinde Bir İnceleme, İstanbul, Nisan, 2016
Unesco 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Divan-ı Hikmet Sohbetleri-4, Nisan, 2016
Kınalızâde Ali Efendi'nin Ahlâk-ı Alâ'î Adlı Eseri Ekseni Etrafında Kaymakam Adaylarıyla Sohbet, Ankara, Nisan, 2016
İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar, İstanbul, Mart, 2016
Eleştirel Medeniyet Okumaları Seminerleri 4 Mart-29 Nisan, İstanbul, Mart, 2016
Tuzla Eğitim Yöneticileri Okuyor Kitap Sohbeti, Mart, 2016
Özneyi Yeniden Kurmak: Kişilik, Kimlik ve Kendilik Üzerine, Konya, Mart, 2016
Akıllı Türk Makul Tarih, Şubat, 2016
Önce Kim Buldu? Öncelik ve Kahramanlık Sarmalında Bilim Tarihi, Sakarya, Şubat, 2016
16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim, Aralık, 2015
16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim, Oturum Başkanı, Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu, İstanbul, Aralık, 2015
Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, Ankara, Aralık, 2015
Akaide Giriş [Dört ders],, Kasım, 2015
Medeniyet Okumaları Serisi-2 [12 Kasım 2015’den itibaren 15 günde bir], Kasım, 2015
Tarihin Önünde Küçük Düşürülmek: Kendini Değillemenin Nedenleri Üzerine, Ekim, 2015
MEDENİYET OKUMALARI/ Arkaplan Bilgisi: Büyük Selçuklular Döneminde Düşünce Hayatı, İstanbul, Ekim, 2015
Science Teaching In Contemporary Islamic Societies, McGill Centre for Islam and Science (MCIS), Montréal, Ekim, 2015
Düşünce-bilimin İlkeleri [Beş ders], Ekim, 2015
Düşünce - Bilime Giriş [Dört ders],, Ekim, 2015
Ahlaki Zorunluluğun İlkesi Nedir?, İstanbul, Eylül, 2015
Eman ve İman” ile “Madde ve Mana”, “Neden ve Gerekçe: Tekvini ve İtibari Bilginin İdraki Üzerine, Köln, Haziran, 2015
Akıl Yürütmek ile Gönül Yürütmek: İstidlal ve İstişhadin İzinde, Köln, Haziran, 2015
Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, Köln, Haziran, 2015
Kayıp Halka’nın İzinde: Bir Zihniyet Sorunu Olarak İslam-Türk Bilim Tarihi, Trabzon, Mayıs, 2015
Uluslararası Dâvud el-Kayserî Sempozyumu, Bursa, Mayıs, 2015
Aklî İlimlerde Dönemlendirme Sorunu, Mayıs, 2015
Sosyal Bilimlere Giriş, İstanbul, Mayıs, 2015
Mahsus ile Makul Arasında: Kelam İlminin Felsefe-Bilim Tasavvuru, Rize, Mayıs, 2015
Osmanlı’da İlim ve Düşünce Hayatı Üzerine, Mayıs, 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları VII, Ankara, Mayıs, 2015
Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, İstanbul, Mayıs, 2015
Vardır Bir Hikmeti: Kalem ile Yazmak, Kitap ile Korumak, Ankara, Mayıs, 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları V, Ankara, Nisan, 2015
Düşünce Yola Düşünce: Eski ile Yeni Arasında Nasıl Bir İslam Düşüncesi, Adana, Nisan, 2015
Ancak Anılar Anlarlar: Tarih, Hafıza ve Mekân üzerine bir soruşturma..., İstanbul, Nisan, 2015
"BİZ'den Olmak Ne Demektir? Aidiyet ve Mensubiyet Açısından Bir İnceleme", İstanbul, Nisan, 2015
Geçmişte Kendini Aramak, Tarihte Kendini Bulmak, Adapazarı, Nisan, 2015
İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı Olarak "Bilgi", İstanbul, Nisan, 2015
Nokta-i Nazar Olarak Tarih, Erzincan, Nisan, 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları VI, Ankara, Nisan, 2015
Felsefe öldü mü?, İstanbul, Mart, 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları IV, Ankara, Mart, 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları III, Ankara, Mart, 2015
Tarih Ontolojisi Üzerine Düşünceler, Uşak, Mart, 2015
'Köti' Ile 'Ketü' Arasında: "Kötülük"Ün Ontolojisi Üzerine Düşünceler., İstanbul, Mart, 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları I, Ankara, Şubat, 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları II, Ankara, Şubat, 2015
Amentü Şerhi ve Felsefi Bağlamı, İstanbul, Temmuz, 2014
Gözel, öz'ün göze gelmesidir: Estetik'in varlık ilkesi olarak ferdiyet, İstanbul, Mayıs, 2014
Ne Yapmalı?: Yerli bir düşüncenin imkânı üzerine düşünceler…, İstanbul, Mayıs, 2014
Sonuç ile süreç arasında: 'Gençlik' bir soru mu, bir yanıt mı?”, Gençlik Forumu: Aidiyet. Dönüşüm. Gelecek, Ankara, Mayıs, 2014
Sonuç ile süreç arasında: "Gençlik" bir soru mu bir yanıt mı?, Ankara, Mayıs, 2014
Klasik İslam Düşüncesi, İstanbul, Nisan, 2014
Hâfıza ile Tarih: Geçmişten Nasıl İbret Alınır?, Erzurum, Nisan, 2014
Çağdaş DÜnya'da "Yardım Etmek": İyilik mi, İyelik mi? -"İnsan'ın Anlamı" Açısından Bir Belirleme-, İstanbul, Mart, 2014
Geçmişi ön-görmek, geleceği bilmek: Tarih, geçmiş midir, gelecek mi?, Zonguldak, Mart, 2014
Tasvîr, Tahkîk ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi, Bursa, Şubat, 2014
Zorunluluk ile Süreklilik arasında: Medeniyet mi Temeddün mü?, Berlin, Aralık, 2013
Cürcânî’nin ‘nefsü’l-emr’ Nazariyesi ve ‘Şerhu’l-Mevâkıf’ Örneğinde Matematik Bilimlere Uygulanması”, Klasik Sonrası Dönem İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği Çalıştayı, Bilim ve Sanat Vakfı, Medeniyat Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Kasım, 2013
Medeniyet Okumaları: İbn Haldun ve el-Mukaddime, İMÜ, Edebiyat Fakültesi, 5 hafta., İstanbul, Kasım, 2013
Geçmiş ile Gelecek'te Karşılaşmak: ‘Felsefe-Bilim Tarihi’ Örneğinde Bir Gelecek Tasavvuru Olarak Tarih, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara, Kasım, 2013
The Impact of the Maragha Mathematical-Astronomical School on the Anatolian Scientific Environment and Ibn Sartāq (d. [after] 1329-29)”, Maragha and its Scholars: The Intellectual Culture of Medieval Maragha, ca. 1250-1550, Workshop, German Oriental Institute, İstanbul, Kasım, 2013
Düşünce ile Eylem Arasında: Çağdaş İslâm Dünyası'nda Gerçeklik, Yüzleşme ve Temsîl, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu, Ankara, Kasım, 2013
Hem Vahdet Hem Adalet Hem Mehabbet: Türk İslâm İdrâkinin İfâdesi Olarak Konya (1096-1350), Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya, Kasım, 2013
‘Dilimiz, Dinimizdir’: Kendilik Bilinci’nin İnşâsında Dilin Yeri Nedir?, Karaman Belediyesi, Karaman, Kasım, 2013
Faal Akıl Ölünce!: XIII. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi’nde Hakîkî(İnvisible) ile Zâhirî(Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması” [Açılış konuşması], Uluslararası 13. Yüzyıl’da Felsefe, Ankara, Kasım, 2013
Düşüncebilimin İlkeleri, İstanbul Bilimler Akademisi [İBA], [Her cumartesi: 4 Hafta], İstanbul, Ekim, 2013
Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?, İstanbul, Ekim, 2013
Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?”, Ahlak’ın Temeli Üzerine Konuşmalar –II, İLEM, İstanbul, Ekim, 2013
Felsefe-Bilim Tarihi”, 23 Ekim 2013’den itibaren her Çarşamba [8 Hafta], Ankara, Ekim, 2013
Felsefe-Bilim Tarihi Açısından İslâmî Hayat Görüşünün İlkeleri, Bulgaristan Cumhuriyeti, Müslümanlar Diyaneti, Başmüftülüğü, Sofya, Ekim, 2013
XV. Yüzyıl’da Osmanlılarda Yeni Bir Bilim Anlayışı”, Türkiye ve Rusya Perspektifinden Günümüz Felsefe Sorunları, İstanbul, Ekim, 2013
Felsefe-Bilim Tarihi’nde ‘Mahsûs’ ve ‘Makûl’ün Yeniden Yorumlanması [XIII-XVI. [Yüzyıllarda, Türkistân – İrân – Anadolu ortak kültür havzasında ne oldu?], Malatya, Eylül, 2013
Orta- Asya –İran – Anadolu Astronomi Geleneğinin Kuruluşu: Şemseddin Haraki ve okulu”, Felsefe–Bilim Geleneğinin Kadim Kökleri: Türkmenistan ve Türkmen Kökenli Bilginler, Aşkabad, Eylül, 2013
‘Mevcûd’ ve ‘Subût’: İnsan ve toplum bilimlerinde nesne ve bilgi, Malatya, Eylül, 2013
Gelenek mi Gelecek mi? İslâm Temeddününün istikâmeti ne olmalı?, İstanbul, Haziran, 2013
Felsefe, Tarih İlişkisi, Ankara, Haziran, 2013
İslam Medeniyeti Üzerine Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Mayıs, 2013
Konu, yöntem ve amaç açısından ‘ilm’: Varlık, bilgi ve değer çanağında İslam-Osmanlı-Türk bilgi anlayışını anlamak, Viyana, Mayıs, 2013
'Anlam’ ile ‘Değer’: Hem Hakikî hem İtibârî bir temellendirme mümkün müdür?, Viyana, Mayıs, 2013
Hayat Görüşü: Kelâmî bir yorum, Viyana, Mayıs, 2013
Tabiat ile Hayat: Mukaddime’ye mukaddemât (Metin ve Yorum eşliğinde İbn Haldûn Okumaları), Viyana, Mayıs, 2013
“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri, Kocaeli, Nisan, 2013
Dinî Yargılar Tekvînî mi İtibarî mi: Kadim Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım, İstanbul, Nisan, 2013
İbn-i Haldun ve eseri Mukaddime, İstanbul, Nisan, 2013
Eski ile Yeni Arasında Üniversite Kavramı, İstanbul, Mart, 2013
"Sanayi Devrimi ve Aydınlanma Çağı'nda Osmanlı Entelektüel Hayatına Bir Bakış", SANAYİ DEVRİMİ, AYDINLANMA ÇAĞI VE OSMANLI, Wien, Mart, 2013
"Âlim olmadan tabib olmak mümkün mü?: Kanun’un felsefî arkaplanı üzerine bazı düşünceler", İbn Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb’ının yayımlanışının 1000 Yılı [1013-2013], İstanbul, Mart, 2013
“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri, Kocaeli, Mart, 2013
Kadim Nasıl Tekaddüm Eder?, Ankara, Şubat, 2013
Kadim nasıl takaddüm eder?, İstanbul, Şubat, 2013
Dilbilimi Sohbetleri V: Osmanlı Entellektüel Tarihinde Dilin Kökeni Sorunu, İstanbul, Ocak, 2013
Metafiziğe durmak: Gazalî’nin kendi olma arayışının hakikî ve itibarî ilkeleri, Berlin, Aralık, 2012
Bilgi’yi bilmek, kendini bilmek, ya nice okumak!, Berlin, Aralık, 2012
"Both real and mental: substantiation of ethical values in a modern world -Implementation of nafs al-amr theory to the Ethics-", İstanbul, Aralık, 2012
Veri ile Model:Doğaya İlişkin Matematiksel Bilginin Ontolojisi=XIII-XV.yy Arası Tartışmalar, İstanbul, Aralık, 2012
İnsan’ı sorgulamak: İbn Sina, İbn Tufeyl ve İbn el-Nefis’in insan anlayışlarının karşılaştırmalı incelemesine bir giriş, Berlin, Aralık, 2012
Çağdaş dünya’da erdemli olmak: Ahlak için üçüncü bir yol mümkün mü?, Berlin, Aralık, 2012
Hem siyadet hem saadet: Taşköprülüzade’nin bilgi anlayışı üzerine düşünceler, Berlin, Aralık, 2012
Medeniyet Okumaları: Miftah el-saade ve misbah el-siyade [Her pazartesi], İMU Edebiyat Fakültesi, Kasım, 2012
Manevî/İnsanî bilimler ile Fen/Doğa bilimlerinin nesne alanları ve bilgi yöntemleri üzerine felsefî bir çözümleme, Ekim, 2012
İslam Felsefe-Bilim Tarihi Okumaları, Saraybosna, Eylül, 2012
Türk Ocaklarının 100. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri, Bolu, Mayıs, 2012
Iran-Turkey Historical-Civilizational Dialog, Tahran, Mayıs, 2012
Türk Kimliğinin Erimesi, İstanbul, Mayıs, 2012
Putting Knowledge in Order: Sultan Mehmed’s Project of Judging Argumentations (Muhakemat), Norman/Oklahoma, Nisan, 2012
Muslims Amidst the Tension of Critique and Conformity, Bielefeld, Nisan, 2012
Uluslararası Türk Kültürünün Gelişme Çağları II: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya'dan Ön Asya'ya Yeni Açılımlar Dönemi Sempozyumu, Türkistan, Nisan, 2012
Uluslararası Hint Mantığı ve İslam Mantığı Üzerine Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Nisan, 2012
Paradigma ile Perspektif Arasında Türk Düşünce Tarihi’ni Okumak, Muğla, Mart, 2012
İlim Geleneğimizde Şehir Algısı, Muğla, Mart, 2012
Modern Dünya’da Bilgi ve Zihniyet, İstanbul, Mart, 2012
Osmanlı Düşünce Tarihi Nasıl Ele Alınabilir, İstanbul, Mart, 2012
Medeniyet Okumaları: Ahlak-i Alaî[Şubat-Haziran: Haftalık Seminer], İMU Edebiyat Fakültesi, Şubat, 2012
Türkistan'dan Anadolu'ya Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Seyir Defteri, İstanbul, Şubat, 2012
Üç boyutlu bilginin mücessem temsili: Osmanlı ilim geleneği, İstanbul, Şubat, 2012
Medeniyet Kavramının Felsefi Bir Tahlili, İstanbul, Aralık, 2011
Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism: The Post-Classical Period (ca. 1200-1900 CE), St. Louis, Aralık, 2011
Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa, Ekim, 2011
Hakikat ve İtibâr: Dış-Dünya'nın bilgisinin sınırı üzerine, İstanbul, Ekim, 2010
Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, Bursa, Ekim, 2010
Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları: Ebussuud ve Düşünce Dünyası –I, İstanbul, Ağustos, 2010
Değişen Dünya Değişen Tasavvur: Kanada'da İslam/Osmanlı Medeniyeti'nde Felsefe ve Bilim Tarihi Çalışmaları, İstanbul, Temmuz, 2010
Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul, Mart, 2010
Waqfiyyas and the Rational Sceinces, Montreal, Mart, 2010
Osmanlı Entelektüel Hayatının Genel Hatları, İstanbul, Aralık, 2009
Işk imiş her ne var âlemde/İlim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzulî Ne Demek İstedi?, İstanbul, Aralık, 2009
Uluslararası Molla Fenarî Sempozyumu, Bursa, Aralık, 2009
Nous’tan Nefs’e İslam Felsefe-Bilim Tarihi’nin Kırılma Noktaları, İstanbul, Aralık, 2009
The “Rational Sciences in Islam” (RaSI) Database: Introduction and Preliminary Findings, Boston, Kasım, 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamel Ragep), Montreal, Ağustos, 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamil Ragep), Montreal, Ağustos, 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Montreal, Ağustos, 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Montreal, Ağustos, 2009
Divan Toplantıları, İstanbul, Haziran, 2009
Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, İstanbul, Haziran, 2009
Mirzo Ulughbeg and His Contrubition to the Development of the World Science, Semerkant, Haziran, 2009
XVIII. yy. Osmanlı Düşüncesinde Bunalım ve Arayış (II), İstanbul, Mayıs, 2008
Vefatının 30. Yıldönümünde Osman Turan, İstanbul, Ocak, 2008
Balkanların Yazılmamış Tarihi, Üsküp, Aralık, 2007
Bilim ve Akıl, İstanbul, Aralık, 2007
Ölümünün 350. Yıldönümünde Kâtip Çelebi, İstanbul, Kasım, 2007
Şehir ve Medeniyet, İstanbul, Kasım, 2007
XV.y.y.’da İstanbul'da Doğa Felsefesi Çalışmaları, İstanbul, Ekim, 2007
Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, Eylül, 2007
Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Balıkesir, Eylül, 2007
Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Balıkesir, Ağustos, 2007
Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Berlin, Ağustos, 2007
IX. Mağrib Arap Matematik Tarihi Sempozyumu, Tipaza, Mayıs, 2007
İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumunda Tasavvufun Yeri, İstanbul, Mart, 2007
70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, İstanbul, Aralık, 2006
Before Copernicus, Berlin, Aralık, 2006
70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, İstanbul, Aralık, 2006
85. Vefat Yıldönümü Anısına Sait Halim Paşa ve Düşüncesi, İstanbul, Kasım, 2006
XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, İstanbul, Kasım, 2006
Islamic Scientific Manuscripts Initiative, Berlin, Eylül, 2006
Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV, Balıkesir, Eylül, 2006
Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları Milli Parkının Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı-VII, Rize, Ağustos, 2006
Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV, Balıkesir, Ağustos, 2006
M. Fuad Köprülü ve Türk Düşüncesindeki Yeri, İstanbul, Mayıs, 2006
İki Kültür Arasındaki Ortak Noktalar: Şam’da İstanbul Kültür Günleri, Şam, Mayıs, 2006
Medeniyetler ve Dünya Düzenleri, İstanbul, Mayıs, 2006
Erasmus Değişim Programı Semineri, İstanbul, Ocak, 2006
Matematik Felsefesi Üzerine Araştırmalar-Çalışmalar: Dün-Bugün, İstanbul, Aralık, 2005
Göğe Bakan Adam: Takiyüddin Rasıd’ın 420. Ölüm Yıldönümü, İstanbul, Kasım, 2005
Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III, Balıkesir, Eylül, 2005
Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III, Balıkesir, Ağustos, 2005
Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi-VI, Rize, Temmuz, 2005
İkinci Uluslararası Altın Orda ve Mirasçı Hanlıklar Konferansı, İstanbul, Nisan, 2005
Alim Olmadan Tabib Olunabilir Mi?, İstanbul, Nisan, 2005
Before the Revolutions: Religions, Sciences&Politics in the Fifteenth Century, Berlin, Ocak, 2005
Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu, İstanbul, Aralık, 2004
Vefatı’nın 530. Yıldönümünde Ali Kuşçu’yu Anma Programı, İstanbul, Aralık, 2004
Knowledge and Belief: Science, Philosophy, and Religion in the Fifteenth Century: Comparative Perspectives, Berlin, Temmuz, 2004
Orta Asya’da İslam’ Uluslararası Sempozyumu, Oş, Mayıs, 2004
Felsefe Atölyesi, İstanbul, Mayıs, 2004
From Medieval to Modern in the Islamic World, Chicago, Nisan, 2004
Earth and Sky: Astronomy and Geography in the Later Islamic Period, Michigan, Mart, 2004
İstanbul: Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, İstanbul, Haziran, 2003
Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı, İstanbul, Mayıs, 2003
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları, İstanbul, Mayıs, 2003
Anadolu’da Matematik Bilimlerin Oluşumu (1071-1600), İstanbul, Nisan, 2003
Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma Sempozyumu, Ankara, Kasım, 2002
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları, İstanbul, Kasım, 2002
Türk Mantık Tarihi Nasıl İncelenebilir?, İstanbul, Şubat, 2001
Dün ve Bugün Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu –Eleştiriler – Sorunlar – Teklifler, İstanbul, Şubat, 2001
Bir İsyân Ahlakçısı Nurettin Topçu Sempozyumu, İstanbul, Aralık, 1998
Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul, Nisan, 1998
II. Uluslararası Kültür Sempozyumu: Tabîb, Fakîh ve Filozof İbn en-Nefîs, Kuveyt, Kasım, 1997
Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu, Kayseri, Ekim, 1997
Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul, Mart, 1997
Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu, istanbul, Ekim, 1996
Ulusal Harran Sempozyumu, Urfa, Nisan, 1995
Uluslararası Türk-İslâm Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul, Haziran, 1994

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism, Washington University in St. Louis, United States Of America, http://religiousstudies.artsci.wustl.edu/news/237, 2011 - Devam Ediyor
Beyond Golden Age and Decline: The Legacy of Muslim Socities in Modern Age, 1300-1900, George Mason University, United States Of America, http://www.muslimmodernities.org/scholars.html, 2010 - Devam Ediyor
Islamic Scientific Manuscripts Initiative, McGill University, Canada, http://islamsci.mcgill.ca/RASI/ismi.html, 2006 - Devam Ediyor
Before Copernicus, Max Planck, Germany, http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/DeptII_Feldhay_Before_Copernicus, 2002 - Devam Ediyor

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015

Ödüller

FAZLIOĞLU İ., Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri, Düşünce Ödülü, Gönüllerde Birlik Vakfı, Mart 2019
FAZLIOĞLU İ., Bayburt Üniversitesi 2. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri.., Bayburt Üniversitesi, Mayıs 2017
FAZLIOĞLU İ., ESKADER 2015 Kültür Sanat “Düşünce” Ödülü, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER), Ocak 2016
FAZLIOĞLU İ., Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülleri, Türkiye Yazarlar Birliği, Nisan 2011