Prof.Dr.

İHSAN FAZLIOĞLU


EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

Eğitim Bilgileri

1993 - 1998

1993 - 1998

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye

1985 - 1989

1985 - 1989

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Doktora

Aristoteles’te Nicelik Sorunu

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı

1993

1993

Yüksek Lisans

İbn el-Havvâm (ö.1324) ve el-Fevâid al-Bahâiyya fî e-Kavâid el-Hisâbiyye Adlı Eseri: Tenkitli Metin ve Tarihî Değerlendirme

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1994

1994

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Uluslararası Yazma Araştırma Okulu

Dâr al-Furqân(Londra/İngiltere) ve Kahire Üniversitesi(Kahire/Mısır)

1991

1991

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İslam Matematik Tarihi ve Tenkitli Metin Hazırlama Atölyesi

Halep Üniversitesi Arap Bilim Tarihi Enstitüsü

1990

1990

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İslam Matematik Tarihi Çalışma ve Araştırmaları

Ürdün Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

1996 - 2005

1996 - 2005

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

1989 - 1996

1989 - 1996

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Dekan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe, Edebiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bilim Tarihine Giriş

Doktora

Doktora

Seminer

Lisans

Lisans

Matematik Felsefesi

Lisans

Lisans

Bilim ve Teknoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesi Okumaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Felsefesi Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Mantık

Lisans

Lisans

Klasik Dönem Türk Felsefesi

Lisans

Lisans

Metafiziğin Tarihine Giriş

Doktora

Doktora

Mekan-Zaman ve Hareketin Ontolojisi

Lisans

Lisans

Modern Bilimin Oluşumu

Lisans

Lisans

Klasik Dönem Türk Bilim Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Kozmoloji Teorileri (Batlamyus Geleneği)

Doktora

Doktora

Aristotles ve İbn Sina’da Nefs Teorisi

Lisans

Lisans

İslam Bilim Tarihi

Lisans

Lisans

Çağdaş Türk Düşünce Tarihi

Lisans

Lisans

Klasik Dönem Türk Düşünce Tarihi

Lisans

Lisans

Matematik Felsefesine Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Matematik Felsefesi

Lisans

Lisans

Mantık Tarihi ve Felsefesi

Lisans

Lisans

Matematik Tarihi

Yönetilen Tezler

2019

2019

Doktora

Yaşamın Amacı Olarak Yaşam

FAZLIOĞLU İ.

A.Faruk(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

STOACI OİKEİOSİS ÖĞRETİSİ

FAZLIOĞLU İ.

A.Faruk(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

"'Râzî Krizi'ni aşmak: Mevlânâ'nın 'arayış'ı için yeni bir yorum...", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düşünen Şehir Dergisi

FAZLIOĞLU İ.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düşünen Şehir Dergisi, ss.104-118, 2019 (Hakemsiz Dergi)

2018

2018

"Düşünmek, nedenlemektir", Söyleşi, Medeniyet 2018 Bülten

FAZLIOĞLU İ.

Medeniyet Bülten, ss.42-44, 2018 (Hakemsiz Dergi)

2017

2017

What Happened in Iznik? The Shaping of Ottoman Intellectual Life and Dawud Qaysari

FAZLIOĞLU İ.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, cilt.4, ss.1-61, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2017

2017

İznik’te Ne Oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî

FAZLIOĞLU İ.

Nazariyat, cilt.4, ss.1-68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Metaphysical Thought in the Post-Razi Period: The Case of al-Katibi

FAZLIOĞLU İ.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, cilt.2, ss.141-144, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Nedenin Yokluğu, Yokluğun Nedenidir

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, ss.1, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

THE FIRST MATHEMATICAL BOOK IN THE GOLDEN HORDE STATE: A MASTERPIECE OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS ("ET-TUHFE FI ILMI'L-HISAB") (3)

FAZLIOĞLU İ.

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW, ss.88-102, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2015

2015

THE FIRST MATHEMATICAL BOOK IN THE GOLDEN HORDE STATE: A MASTERPIECE OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS ("ET-TUHFE FI ILMI'L-HISAB") (2)

FAZLIOĞLU İ.

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW, ss.106-127, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2014

2014

Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, ss.1, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Hakikat ile İtibar: Dış-dünya’nın Bilgisinin Doğası Üzerine –XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi ve Matematik Açısından Bir İnceleme-

FAZLIOĞLU İ.

NAZARİYAT İSLÂM FELSEFE BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.1-33, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Batı’nın Hikmeti, Doğu’nun Rasyonalitesi

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, ss.37-40, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Between Reality and Mentality -Fifteenth Century Mathematics and Natural Philosophy Reconsidered

FAZLIOĞLU İ.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, ss.1-33, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Sonuç ile Süreç Arasında: 'Gençlik' Bir Soru mu Bir Yanıt mı?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, aylık edebiyat ve fikriyat dergisi, cilt.35, ss.32-40, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Dem Dasein und dem Leben wieder Sinn verleihen!

FAZLIOĞLU İ.

Der Wisch, ss.32-35, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Gözel Öz’ün Göze Gelmesidir: Estetik’in Varlık İlkesi Olarak Ferdiyet

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.30-37, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihi'nde Dilin Kökeni Sorunu

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.117-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Tasvîr, Tahkîk ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.30-34, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Hakikat mi Gerçek mi? Hangisi Hakikidir?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, ss.1, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Yer'i, Yurt Yapmak: Hafıza ile Mekan İlişkisi Üzerine

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.40-42, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

"Bir Akâidimiz Var mı?"

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.38-43, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

“Türk Milleti”nin Mefhûmu...

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.36-39, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

"Türkleri hadım etmek!"

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.26-28, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

"Sözcük ile Kavram Arasında Medeniyet mi, Temeddün mü?"

FAZLIOĞLU İ.

TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss.99-111, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

“O başka, bu başka!” felsefesi ya da günümüz din dilinin eleştirisi!

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.30-32, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Dinî Yargılar Tekvîni mi, İtibârî mi?: Kadîm Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.36-46, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Türkiye'de, İslâm felsefe-bilim tarihi çalışmalarının, bir gerçeklik küresi var mı?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.28-30, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

İslâm felsefe-bilim tarihi okumaları yasaklanmalı –mı?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.26-28, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Felsefe ile Tarih İlişkisi

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.29-43, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Mahkûm, mazlûm ya da mes′ûl insan!, Siz mahzûn mu ol-mak istersiniz?

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.30-32, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

"Kendilik-bilinci üzerine..."

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.22-24, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

“Kim Aydınlanacak: İnsan-Makine mi?, Makine-İnsan mı?”

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.24-25, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

“Medeniyet mi, Temeddün mü?”

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.22-24, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

“İctihâd mı, Tahkik mi?”

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.26-28, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

“Var-Olmayı ve Hayatı Yeniden Anlamlı Kılmak!”

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.24-26, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

"Meta-fizik’e durmak"

FAZLIOĞLU İ.

İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.28-29, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Mehr als eine Machinerie? Anmerkungen zu Kants Menchenbild

FAZLIOĞLU İ.

Der.Wisch -Zeitschrift für Veilseitige-, ss.11-15, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Müminin Yitik Malı, Hikmet'in Ne-liği Üzerine

FAZLIOĞLU İ.

Sabah Ülkesi, ss.6-9, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Modern Dünyada Bilgi ve Zihniyet

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, ss.5-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Molla Hüsrev’in astronomisi üzerine bazı gözlemler: Risâle fi müşkilât el-meşhûre fi ilm el-hey’e

FAZLIOĞLU İ.

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.9-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Bilgi Aklın kulluğudur -el-İlm huve ibadet el-akl-

FAZLIOĞLU İ.

Sabah Ülkesi, ss.6-9, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Harranlı Matematikçilerin İslam Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, ss.36-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Devlet’in Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine

FAZLIOĞLU İ.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.165-178, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Semanîye’den Süleymanîye’ye: Bir Küllî'ye’yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, ss.29-41, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

İstanbul'dan Varlık, Var-olan ve Yokluk'a Kadîm bir Nazar

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, ss.28-140, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Türklüğe Dair

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Günlüğü, ss.35-40, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Taqi al-Din Ibn Maruf: Survey on his Works and Scientific Method

FAZLIOĞLU İ.

http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=961, ss.15-25, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis for Ottoman Philosophy and Science

FAZLIOĞLU İ.

Journal for the History of Arabic Science, ss.3-68, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.517-526, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Türk Felsefe-Bilim Tarihi’nin Seyir Defteri (Bir Önsöz)

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.1-57, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Alamuddin Kaysar ve Bir Geometri Teoremi

FAZLIOĞLU İ.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.199-208, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

İki Ucu Müphem Bir Köprü: ‘Bilim’ ile ‘Tarih’ ya da ‘Bilim Tarihi’

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, cilt.2, ss.9-27, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Ali Kuşçu’nun el-Muhammediyye fî el-hisâb’ının ‘Çift Yanlış’ ile ‘Tahlîl’ Hesabı Bölümü

FAZLIOĞLU İ.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.135-155, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Aristoteles’in Sayı Tanımı

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.127-138, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, ss.345-367, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Osmanlı felsefe-biliminin arkaplanı: Semerkand matematik-astronomi okulu

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.14-66, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Osmanlı Düşünce Geleneği’nde ‘Siyasî Metin’ olarak Kelam Kitapları

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, ss.379-398, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

İrşad el-Tullab ila İlm el-Hisab [Hesap Biliminde Ögrencilere Kılavuz]

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.315-340, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Euclides Geometrisi ‘Süreklilik Aksiyomu’ Açısından Eleştirilebilir mi?

FAZLIOĞLU İ.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.215-228, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Sultân I. Alâuddîn Keykudâd’a sunulan siyâsetnâme: el-Letâifu’l-alâiyye fî’l-fedâili’s-seniyye

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.225-239, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

İlk Dönem Osmanlı İlim ve Kültür Hayatında İhvânu’s-Safâ ve Abdurrahmân Bistâmî

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.229-240, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1996

1996

İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: İlmu’d-dunya ve İlmu’d-dîn

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.217-224, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Ali Kuşçu’nun Bir Hendese Problemi ve Sinan Paşa’ya Nisbet Edilen Cevabı

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.85-105, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

İbnu’l-Annâbî ve es-Sa’yul-Mahmûd fî Nizâmi’l-Cunûd Adlı Eseri

FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.165-174, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

İbn el-Havvâm (öl. 724/1324), Eserleri ve el-Fevâid el-Bahâiyye fî el-Kavâid el-Hisâbiyye’deki Çözümsüz Problemler Bahsi

FAZLIOĞLU İ.

Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, ss.364-367, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Akıl, ilim ve marifet bağlamında "İslam düşünce geleneğinde süreklilik ve değişim"

FAZLIOĞLU İ.

IV. Kocatepe Gençlik Fuarı, Ankara, Türkiye, 06 Mayıs 2017, no.7, ss.10-21
Link

2011

2011

Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde'nin Onto-geometrik Bir Araştırması

FAZLIOĞLU İ.

Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, Türkiye, 01 Mart 2011, ss.271-304

2010

2010

İthâf’tan Enmûzec’e Fetih’ten Önce Osmanlı Ülkesi’nde Matematik Bilimler

FAZLIOĞLU İ.

Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu, Türkiye, 01 Mart 2010, ss.131-163

2007

2007

Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren’in ‘Ara-Varlıklar’dan Doğanın ‘Büyü’den Arındırılması

FAZLIOĞLU İ.

XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, Türkiye, 01 Ocak 2007, ss.109-110

2005

2005

Kaynakları ve Etkileri Açısından Aristoteles’in Sayı Tanımı

FAZLIOĞLU İ.

Navisalvia (Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2003, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, ss.104-112

1998

1998

Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü ve Dâvûd el-Kayserî (656-660/1258-1261-751/1350)

FAZLIOĞLU İ.

Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu Tebliğleri, Türkiye, 01 Haziran 1998, ss.25-42

1993

1993

XIVth-Century Muslim Mathematician Ibnu’l-Havvam and his work al-Fawaid al-Bahaiyya fi’l-Qawaid al-Hisabiyya

FAZLIOĞLU İ.

XIXth International Congress of History of Science, İspanya, 01 Aralık 1993, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri

FAZLIOĞLU İ.

• "Hakikatli ve Siyasetli İnsan Olmanın İmkânı: Işk, Sıdk ve Liyakât Kavramları Açısından Bir Modelleme Denemesi" , Güngör, Z., Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, ss.53-65, 2018
Link

2016

2016

Nazarî Ufuk

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2016

2015

2015

Sözün Eşiğinde

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2015

2015

2015

Soruların Peşinde

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2015

2015

2015

Derin Yapı

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2015

2015

2015

Kendini Bulmak

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2015

2015

2015

İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği

FAZLIOĞLU İ.

Seyyid Şerif’in Nefsü’l-emr Nazariyesi ve Matematik Bilimlere Uygulanması: Şerhu’l Mevakıf Örneği, Cüneyt Kaya, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.163-197, 2015

2015

2015

Ahlakın Temeli

FAZLIOĞLU İ.

Yeni Bir Ahlak Nazariyesi: Tarihin Bir Türevi Olarak Ahlak, Ömer Türker, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.41-55, 2015

2014

2014

Fuzulî Ne Demek İstedi?

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2014
Link

2014

2014

Kendini Aramak

FAZLIOĞLU İ.

Papersense, İstanbul, 2014
Link

2014

2014

Akıllı Türk Makul Tarih

FAZLIOĞLU İ.

Papaersense, İstanbul, 2014
Link

2014

2014

Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde

FAZLIOĞLU İ.

Selçukluluk Devrinde Anadolu'da Felsefe-Bilim -Bir Önsöz-, M. Baha Tanman, Editör, Kayeseri Büyükşehir Belediyesi Ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri, ss.41-73, 2014

2013

2013

From Alexandria, Through Baghdad, Surveys and Studies in the Ancient Greek and Medieval Islamic Mathematical Sciences in Honor of J.L. Berggren

FAZLIOĞLU İ. , Ragep F. J.

Archimedes Among the Ottomans: An Updated Survey, Nathan Sidoli, Glen Van Brummelen, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.239-253, 2013
Link

2012

2012

Şafak Ural'a Armağan

FAZLIOĞLU İ.

Harranlı Matematikçilerin Matematiğin Oluşumundaki Katkıları, Yüksel Y., Editör, Alfa, İstanbul, ss.223-236, 2012

2009

2009

Nurettin Topçu

FAZLIOĞLU İ.

Bilen Bir'i Bilir: Topçu'da Bilgi ve Bilim Sorunu, Kara İ., Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.210-223, 2009

2009

2009

Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye'de/Türkçede Felsefe: VII. Oturum, Kaya C., Editör, Küre Yayınları, İstanbul, ss.201-255, 2009

2008

2008

Teoman Duralı’ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı]

FAZLIOĞLU İ.

Altın-Orda Ülkesi'nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [et-Tuhfe fî ilmi'l-hisâb], Çakmak C., Editör, Dergah Yayınları, İstanbul, ss.224-259, 2008

2007

2007

Türk Dilleri Araştırmaları 17

FAZLIOĞLU İ.

Ali Kuşçu’nun el-Risâlet el-Muhammediyye fi el-hisâb adlı eserine Kâtip Çelebî'nin yazdığı şerh: Ahsen el-hediyye bi-şerh el-Muhammediyye, Öztopçu K., Editör, Simurg Yayınları, İstanbul, ss.113-125, 2007

2006

2006

Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı

FAZLIOĞLU İ.

Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz, Ocak Ahmet Y., Editör, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.413-427, 2006

Ansiklopedide Bölümler

2009

2009

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.488-489, 2009

2009

2009

Encyclopedia of Ottoman Empire

FAZLIOĞLU İ.

Facts On File, Inc. , ss.35-36, 2009

2009

2009

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.90-91, 2009

2009

2009

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.666-669, 2009

2009

2009

Encyclopedia of Ottoman Empire

FAZLIOĞLU İ.

Facts On File, Inc. , ss.552-553, 2009

2009

2009

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.48, 2009

2008

2008

Dictionary of Scientific Biography

FAZLIOĞLU İ.

Charles Scribner's Sons - Thomson Gale], ss.45-47, 2008

2008

2008

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.129-130, 2008

2008

2008

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.353-356, 2008

2007

2007

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

,T.C. Diyanet Vakfı, ss.548-556, 2007

2006

2006

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.575-576, 2006

2006

2006

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.287-288, 2006

2006

2006

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.356-357, 2006

2005

2005

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.524, 2005

2005

2005

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.160-161, 2005

2005

2005

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.507-508, 2005

2005

2005

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.160-161, 2005

2004

2004

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.261-264, 2004

2004

2004

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.327-328, 2004

2003

2003

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.499-500, 2003

2003

2003

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.444-444, 2003

2003

2003

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.53-53, 2003

2003

2003

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.52-52, 2003

2002

2002

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.165-165, 2002

2001

2001

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.98-100, 2001

2000

2000

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.131-132, 2000

2000

2000

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.76-78, 2000

2000

2000

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.62-65, 2000

2000

2000

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.22-24, 2000

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.407, 1999

1999

1999

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, ss.530-534, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.122-124, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.33-34, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.259, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.370-371, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.164-165, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.255-258, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.441-443, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.24-25, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.204-205, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.216-219, 1999

1999

1999

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Yapı Kredi Yayınları, ss.351, 1999

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, ss.262-265, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, ss.270-271, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, ss.322-324, 1998

1998

1998

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.199-208, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, ss.269-271, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, ss.257-260, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, ss.266-268, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.268-269, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, ss.271-271, 1998

1998

1998

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T. C. Diyanet Vakfı, ss.244-257, 1998

1998

1998

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.126-129, 1998

1997

1997

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.224-227, 1997

1996

1996

İslâm Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

T.C. Diyanet Vakfı, ss.367-369, 1996

1993

1993

İslam Ansiklopedisi

FAZLIOĞLU İ.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.195-201, 1993

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Nazariyat: Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences

Baş Editör

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Nazariyat: İslam Felsefesi ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi

Baş Editör

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Türkiye Günlüğü

Yayın Kurul Üyesi

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Divan İlmî Araştırmalar

Yayın Kurul Üyesi

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Marife

Danışma Kurul Üyesi

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

TALİD(Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi)

Yayın Kurul Üyesi

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2004 - 2004

2004 - 2004

TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi)

Özel Sayı Editörü

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Bilim Kurulu

Üye

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Türkiye Yazmalar Kurumu

Üye

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Danışman

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Nisan 2019

Nisan 2019

“İbn’ül Heysem Okumaları”, Klasik Düşünce Okulu, 05 Nisan 2019’dan itibaren her Cuma.

İstanbul

Mart 2019

Mart 2019

"Tefekkür ile Tedebbür arasında: Terbiye, Talim ve Te'dib" Derya Öncü Koleji, İstanbul,

İstanbul

Mart 2019

Mart 2019

Kökten bitme mi daldan yetme mi?: 'Kendi-olmak' ile 'Uzantı-olmak' arasında 'İnsan' üzerine düşünceler..."semineri, Adalet ve Medeniyet Derneği, Ankara

Ankara

Mart 2019

Mart 2019

; "Zâtın kıvâmı ahvâlin devâmı: Haysiyet, şahsiyet ve hüviyet üzerine düşünceler..." Kariyer Enstitüsü, Eyüpsultan, 02 Mart 2019.

İstanbul

Mart 2019

Mart 2019

"Kendilik-bilincini kuşanmak: 'Düş-ü-n-mek' üzerine düşünceler...", Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

Kocaeli

Mart 2019

Mart 2019

"Dibe çökenler ile sürüklenenler: İslâm felsefe-bilim tarihini 'gelecek'ten hareketle okumak..." Türkiye Akademi ve Kültür Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara

Ankara

Şubat 2019

Şubat 2019

İSAR Açılış Konferansı: Geçmişi Anlamak, Şimdiyi Bilmek, Geleceği Öngörmek: Tecdîd Hareketlerine Yeni Bir Yaklaşım,

İstanbul

Ocak 2019

Ocak 2019

PANEL: “Arayışlar Dönemi – Tahkikin Eşiğinde İslam Düşüncesi” Eşref Altaş, İbrahim Halil Üçer, Lütfi Sunar ile birlikte, Büsam Şehir Akademi, Kayseri

Kayseri

Ocak 2019

Ocak 2019

"Klasik Dönem İslam Temeddününde Felsefe-Bilim Yöntemlerinin Teşekkülü" semineri, İslam Düşünce Enstitüsü Akademisi programı

Ankara

Ocak 2019

Ocak 2019

"Konu, Yöntem ve Amaç- açısından- Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihine Bir Giriş" Osmanlı Ortak Mirasımız Projesi Açılış Semineri, Uluslararası Balkan Üniversitesi

Skopje

Aralık 2018

Aralık 2018

"Mevlâna'yı Anmak Mevlânâ'yı Anlamak: 'Râzî Krizi'ni aşmak: Mevlânâ'nın 'arayış'ı için yeni bir yorum...”İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Etkinliği

İstanbul

Aralık 2018

Aralık 2018

“Felsefenin Dili”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferansları

Aralık 2018

Aralık 2018

Geçmişi Tarih Yapmak: İslam Düşünce Atlası Okumaları: "1. Yenilenme Döneminde Aklî İlimler; 2. Muhasebe Dönemi", Şehir Akademi, Kayseri

Kayseri

Kasım 2018

Kasım 2018

"Nesne, bilgi ve meşrûiyet: İslâm matematik geleneği açısından bir inceleme...", Kayseri Erciyes Üniversitesi

Kayseri

Kasım 2018

Kasım 2018

"Düşünce Bilime Giriş", İSTEV Hikmet Okulu, İstanbul

İstanbul

Ekim 2018

Ekim 2018

Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası: Gelenek, Yenilenme ve Süreklilik Üzerine...", İslam Düşüncesi Okulu / Medeniyet Okulu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Niğde

Ekim 2018

Ekim 2018

"Mevlânâ Çağında İslâm Temeddününde Felsefe-Bilim Hayatı", Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlana Konulu Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, II. Oturum, TİKA, Duşanbe-Tacikistan

Dushanbe

Ekim 2018

Ekim 2018

"Hayatın manası üzerine", Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Düşünce Okulu

Ekim 2018

Ekim 2018

2018-2019 Bilhikem Açılış Konferansı: “Kâdim-ile tecdîd ne demektir?”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SKS Daire Başkanlığı Bilge Gençlik Topluluğu, Van

Van

Ekim 2018

Ekim 2018

YEKDER 2018-2019 Açılış Konferansı, "Söz ola sıhhati müspet istikameti muhkem: “Bilmek, Anlamak ve Anlamlandırmak Üzere”,

Ekim 2018

Ekim 2018

Öncü Düşünce Okulu Açılış Dersi: İnsan-olmak, insan-kalmak, Derya Öncü Koleji

İstanbul

Eylül 2018

Eylül 2018

Seminer: "Yinelemek yenilemek; yinelenmek yenilenmektir: 'Yenilik' kavramı üzerine düşünceler..." Derya Öncü Eğitim Kurumları

İstanbul

Mayıs 2018

Mayıs 2018

The Intellectual Framework of the Ottoman Madrasa Curriculum: An Examination from the Standpoint of Perspective Realism

Mayıs 2018

Mayıs 2018

7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi açılış paneli, "Hayat Görüşü, Evren Resmi ve Âlem Tasavvuru: İslâm Temeddününde Felsefe-Bilim Dizgelerinin Yapısal Çözümlemesine Bir Giriş", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Burdur

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Büsam Şehir Akademi SELÇUKLU OKUMALARI Atölyesi kapanış dersi... 3. Ders: Yenilenme döneminin mayalanması: Anadolu'daki terkîb... Kayseri

Kayseri

Mayıs 2018

Mayıs 2018

"Hikâyeyi yeni baştan yazmak: İslâm temeddününde 'felsefe-bilim' hareketinin mâ-cerâsı üzerine..." Bayburt Üniversitesi 11 Mayıs Cuma

Bayburt

Mayıs 2018

Mayıs 2018

2017-2018 KAGEM BİLİM İLE DÜŞÜNCE SEMİNERLERİ KAPANIŞ KONFERANSI "Geçmişi okumak, şimdiyi anlamak, geleceği yorumlamak: Mümkün nazarî bir düşünce inşâsı için tarihî tecrübe bize ne söyler..?" 10 Mayıs Ankara

Ankara

Nisan 2018

Nisan 2018

"Mekân'ın imkânı: Kimlik inşâsında kurumsal hâfızanın yeri üzerine felsefî bir soruşturma..." // KİLİS

Kilis

Nisan 2018

Nisan 2018

"Nasıl 'emîn' oluruz?: Mümkün bir gerçeklik küresi olarak 'Gâib' üzerine düşünceler..." // GAZİANTEP Kagem

Gaziantep

Nisan 2018

Nisan 2018

"Hakîm ile hekîm arasında tabîb olmak: Kadîm tıb geleneğini nasıl ele alabiliriz?" HSVakademi Konferansları

İstanbul

Nisan 2018

Nisan 2018

SELÇUKLU OKUMALARI 2. Ders: Yenilenme döneminin yol alışı: Merâğa ve Tebrîz matematik-astronomi okulları, Şehir Akademi

Kayseri

Nisan 2018

Nisan 2018

Bartın Üniversitesi ‘Çeşm-i Cihan Sohbetleri’_4 “Mefhumu Görmek, Mefhum ile Görmek”

Bartın

Nisan 2018

Nisan 2018

"Neyi Nerede Kaybettik Nerelerde Arıyoruz? Muhâsebe ve Arayışlar Dönemleri Açısından Bir Soruşturma..." 13 Nisan Cuma Saat: 14.30 Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi // Sivas

Sivas

Nisan 2018

Nisan 2018

"Eleğin üstünde kalmak: Sâbit ile Değişken arasında İslâm temeddününü okuma üzerine düşünceler..." Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli

Nisan 2018

Nisan 2018

"Nefsu'l-emr'in imkânı: İslâm temeddününde 'perspektif realizmi'nin ortaya çıkışında İlm-i hadîsi'n etkisi..." İnce Minareli Medrese Konferansları

Nisan 2018

Nisan 2018

"Tarihî tecrübeyi nasıl yorumlamalıyız?: Tebdîl, tadîl ve tebrîd arasında yeni bir tahkîk için aklî ilimlerde arayışlar" Necmettin Erbakan Üniversitesi

Konya

Nisan 2018

Nisan 2018

"Matematiğe yer açmak: 'Nefsu'l-emr' kavramı etrafında bir inceleme..." MSGSÜ

İstanbul

Nisan 2018

Nisan 2018

"Bir temeddün hareketi: İslâm felsefe-bilim tarihini şehirler üzerinden okumak..." // GAZİANTEP

Gaziantep

Nisan 2018

Nisan 2018

Ayık-olmak, dik-durmak, yol-almak: Kendilik-bilinci açısından bir çözümleme..." // GAZİANTEP Kagem

Mart 2018

Mart 2018

• "Türk düşüncesinin seyir defteri: 'Kurucu İsimler' ile 'Kurucu Eserler' üzerinden bir okuma..." Marmara Üniversitesi Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü 2017-2018 Bahar Dönemi Seminerleri, 02 Mart 2018.

Mart 2018

Mart 2018

"Aynaların sessizliği: Vâkıa ile temsîl arasında Türk tarihini okumak..." Ardahan Üniversitesi

Ardahan

Mart 2018

Mart 2018

"AmenTU" diyebilecek bir ferd yetiştirmek: "Terbiye, talîm ve ted'îb kavramları açısından bir soruşturma..."

İstanbul

Mart 2018

Mart 2018

PANEL "Gelecekle Yüzleşmek, Geçmişle Dertleşmek: İslam Düşünce Atlası" Konya Kitap Günleri

Konya

Mart 2018

Mart 2018

• Selçuklu Okumaları 1. Ders: Yenilenme döneminin kuruluşu: Merv'de Tahkîk, Tahrîr ve Talîm, Şehir Akademi // Kayseri, 03 Mart 2018

Kayseri

Şubat 2018

Şubat 2018

Historia ile Theoria arasında: İbn Haldun niçin bir tarih filozofu değildir?”Adıyaman Üniversitesi İletişim Topluluğu, 23 Şubat 2018.

Adıyaman

Şubat 2018

Şubat 2018

• Türk Düşüncesinin Kurucu Metinleri Okumaları, İMU İstanbul, 20 Şubat, 06 Mart, 20 Mart, 03 Nisan, 17 Nisan 2018.

İstanbul

Şubat 2018

Şubat 2018

Modern yaşamda kadîm direniş: Ferʿiyyet kuralı açısından bir yorum denemesi...", Muş Alparslan Üniversitesi, 28 Şubat 2018.

Muş

Şubat 2018

Şubat 2018

• "Her kültür kendi gökyüzüne bakar: İslâm felsefe-bilim tarihini yeniden dönemlendirme üzerine" Tika - Yunus Emre Enstitüsü - Kudüs T.C. Başkonsolosluğu, Kudüs, 02 Şubat 2018.

Al-Quds

Şubat 2018

Şubat 2018

• Medeniyet Okumaları: İslâm Felsefe-Bilim Tarihi: Kurucu İsimler - Kurucu Eserler, İMÜ İstanbul, 08,22 Şubat 2018, 08,22 Mart 2018, 05,19 Nisan 2018, 03,17 Mayıs 2018.

Şubat 2018

Şubat 2018

Bir geleneğin inşâsı: Anadolu'da felsefe-bilim hayatının teşekkül süreci üzerine değiniler..." Kültür ve Tarih Sohbetleri, Medyascope.tv, Sunucular: Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz, 19 Şubat 2018.

İstanbul

Şubat 2018

Şubat 2018

Eski haritayla yol bulmak, yeni haritayla yol şaşırmak: İslam temeddününü nasıl okumalıyız?" Muş Alparslan Üniversitesi, 27 Şubat 2018.

Muş

Şubat 2018

Şubat 2018

Şeylerin arasında yaşamak: Hayatın anlamı üzerine dâirevî akıl yürütmenin imkânı var mı?" Tekder, İstanbul, 25 Şubat 2018.

İstanbul

Ocak 2018

Ocak 2018

Nesefî Akaidi Okumaları" KAGEM Ankara 04,18 Ocak 2018,01 Mart 2018.

Ocak 2018

Ocak 2018

İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" Bilim ile Düşünce Seminerleri KAGEM Ankara 04,18 Ocak 2018, 01 Mart 2018.

Ocak 2018

Ocak 2018

Bilim Devrimi Okumaları" Yöntem üzerine... ILEM İstanbul 05 Ocak 2018

Ocak 2018

Ocak 2018

• “Hayatın Anlamı Üzerine”, Öncü Düşünce Okulu Final Konuşması, Derya Öncü Koleji, İstanbul, Ocak 2018.

Aralık 2017

Aralık 2017

TDV KAGEM ve EPAD işbirliğiyle düzenlenen “Dil ve Etimoloji Açısından Çocuk ve Çocukluk”

Ankara

Aralık 2017

Aralık 2017

"İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" KAGEM Bilim ile Düşünce Seminerleri

Aralık 2017

Aralık 2017

Nazar Manzarayı İnşa Eder: İslam Düşünce Tarihi İçin Bütüncül Bir Okuma Önerisi Paneli - Kagem

Ankara

Aralık 2017

Aralık 2017

"History as a understanding of the future: On the historical experience of science education in Turkey" Science Education in the Muslim World Conference Room 1, College of Islamic Studies Hamad Bin Khalifa University, Doha

Ad-Dawhah

Aralık 2017

Aralık 2017

Sakarya Üniversitesi "İslam Düşünce Atlası Paneli"

Sakarya

Kasım 2017

Kasım 2017

Ontoloji Tartışmaları 2: Değişim: Hareket, Zaman, Mekân "Mekân’ın Onto-geometrisi: İbn Heysem’in Mekân Tasavvuru Üzerine Bir Giriş"

İstanbul

Kasım 2017

Kasım 2017

"İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" KAGEM Bilim ile Düşünce Seminerleri

Ankara

Kasım 2017

Kasım 2017

İstev Hikmet Okulu "Düşünce Bilime Giriş"

Ekim 2017

Ekim 2017

Küresizlik Sorunu: Parça ile Bütün Arasında İslam Temeddününü Yeniden Okumak TDV Kagem

Ankara

Ekim 2017

Ekim 2017

"Bilim Devrimi Okumaları" ILEM

İstanbul

Ekim 2017

Ekim 2017

Madde keşfedilmeden ma'nâ inkişâf etmez: İslâm temeddününde mekân, hareket, hendese ve misâha üzerine çeşitlemeler

Ekim 2017

Ekim 2017

"Temsîl-ile Temessul: İslâm felsefe-bilim tarihi

İstanbul

Ekim 2017

Ekim 2017

Türk Düşüncesinin Kurucu Bir Metni Olarak Garîbnâme” seminer dizisi

--Seçiniz--

Ekim 2017

Ekim 2017

"Madde keşfedilmeden ma'nâ inkişâf etmez: İslâm temeddününde mekân, hareket, hendese ve misâha üzerine çeşitlemeler..." METİNLER ÜZERİNDEN OSMANLI’DA MİMARLIK EPİSTEMOLOJİSİNE DAİR YORUMLAR

Temmuz 2017

Temmuz 2017

ILEM Yaz Okulu Açılış Konuşması: Principle, Image and System: An Introduction to the Structural Analysis of Philosophy-Science Schools in Islamic Civilization (Temeddün)

İstanbul

Temmuz 2017

Temmuz 2017

ILEM Yaz Akademisi - Akaide Giriş Dersleri

İstanbul

Temmuz 2017

Temmuz 2017

"The Foundational Principles of Islamic Civilization" FIMA YOUTH SUMMER CAMP TURKEY

Mayıs 2017

Mayıs 2017

"Türkistan'dan Anadolu'ya bilginin dolaşımı: Kişiler, eserler ve fikirler çerçevesinde bir bakış..." Bayburt Üniversitesi

Bayburt

Mayıs 2017

Mayıs 2017

"İnanmak, bilmek ve düşünmek: İslâm felsefe-bilim tarihi açısından bir çözümleme..."

Çanakkale

Mayıs 2017

Mayıs 2017

"Bir arayış ve direniş olarak okumak: 'Âyet' kavramı açısından bir çözümleme..." Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi - Trabzon

Trabzon

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Kocatepe Gençlik Fuarı ve "İslam düşünce geleneğinde süreklilik ve değişim" söyleşisi...

Ankara

Mayıs 2017

Mayıs 2017

İhsan Fazlıoğlu Sempozyumu, "Liseler Aydınlarını Tanıyor"

Eskişehir

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi "Aklı, Kalbi ve Gönlü 'Bir Eylemek': Eğitim Tarihi açısından İslâm-Türk Medeniyetinde bilginin dolaşımı..." konferansı

Mayıs 2017

Mayıs 2017

FSM Üni. İslam Medeniyetinde Bilimin Kaynakları Semineri

İstanbul

Nisan 2017

Nisan 2017

Ahlâk ve Başkası Kitabı Tanıtım Toplantısı

İstanbul

Nisan 2017

Nisan 2017

ÜSTAD FİLOZOF TEOMAN DURALI'YA SAYGI toplantısı

İstanbul

Nisan 2017

Nisan 2017

Fahri Doktora Payesi Takdim Töreni "Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı"

Zonguldak

Mart 2017

Mart 2017

"Fazilet, menfaat ve maslahat sarmalında ahlaklı olmak: Kişilik, kimlik ve kendilik kavramları açısından bir çözümleme denemesi...." Doğu Batı Akademisi Medeniyet ve Siyaset Konuşmaları Ankara

Ankara

Mart 2017

Mart 2017

"Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi II" İLEM İhtisas Seminerleri

Mart 2017

Mart 2017

İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar: Sorular, Kişiler, Eserler Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Mart 2017

Mart 2017

"Her milletle diliyle söyleşmek: Tarihsel süreçte bilimsel eserlerin Türkçe oluş nedenleri ve dil bilincinin oluşumundaki etkisi üzerine..." Tıp Bayramı Etkinliği

İstanbul

Mart 2017

Mart 2017

"Her şey Merv’de başladı: Türkistân'dan Anadolu'ya matematik bilimleri ‘tahrîr’, felsefî bilimleri ‘tahkîk’ etmek…" Konya

Konya

Mart 2017

Mart 2017

"Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi II" İlem İhtisas Seminerleri

Mart 2017

Mart 2017

Varlık - Bilgi - Değer Üçgeninde İslâm Temeddünü: Hayat Görüşü, Dünya Resmi ve Dünya Tasavvuru Açılarından Bir Yorum Denemesi

Kayseri

Mart 2017

Mart 2017

Hâlde örnek, sözde usta, işte öncü: Yolunun yoldaşı olarak 'üstad' kavramı üzerine... Üstad Bekir Sıtkı Sezgin'i Anma Etkinliği

İstanbul

Mart 2017

Mart 2017

Anlam, bilgi ve meşrûiyet: Bütün ile parça ilişkisi açısından İslâm temeddününü yorumlamak... Doğu Batı Akademisi Medeniyet ve Siyaset Konuşmaları

Ankara

Mart 2017

Mart 2017

"Şahsiyet, Mensubiyet ve Ehliyet: Bilebilen ve Eyleyebilen Bir Öznenin Kıvamı Üzerine Düşünceler"

Tokat

Şubat 2017

Şubat 2017

İslâm felsefe-bilim tarihini nasıl okumalıyız?: Endülüs örneğinde bir yanıt denemesi...

İstanbul

Şubat 2017

Şubat 2017

İslam Bilim Tarihi, KAGEM

Şubat 2017

Şubat 2017

Söyleşi "Anlamak ile Anlamlandırmak: İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihi Nasıl Çerçevelenebilir?" "EZBER BOZAN KONUŞMALAR"... başlığı altında; moderatör: Yusuf Özkan Özburun Başakşehir, Emin Saraç Kültür Merkezi

İstanbul

Şubat 2017

Şubat 2017

İslâm felsefe-bilim tarihini dönemlendirmek: Teşekkül, Tahkîk, Tahrîr, Talîm ve Tahsîl kavramları açısından bir yorum denemesi... İ.Ü., İslam Araştırmaları Merkezi (İSAMER)

İstanbul

Şubat 2017

Şubat 2017

Ahlâk-i Alaî okumaları

Ankara

Şubat 2017

Şubat 2017

"Mensubiyeti olmayanın mes'uliyeti olmaz...: Kendilik, kişilik ve kimlik üzerine düşünceler...", İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi, Kaymakam adayları kursu...,

Ankara

Şubat 2017

Şubat 2017

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Okul Yöneticileri Okuyor" Kitâb Sohbeti: "Akıllı Türk Makul Tarih kitabı üzerine..."

İstanbul

Ocak 2017

Ocak 2017

Babilmekan imza günleri: İmza ve söyleşi

İstanbul

Aralık 2016

Aralık 2016

Beyoğlu Söyleşileri

İstanbul

Aralık 2016

Aralık 2016

Varlık-Bilgi- Değer Birliği olarak İslâm-Türk Felsefesi

İstanbul

Aralık 2016

Aralık 2016

İslam Felsefe-Bilim Tarihini Dönemlendirmek: Bilim ve Eğitim Tarihi Açısından Bir Modelleme Denemesii

Ankara

Aralık 2016

Aralık 2016

Felsefe-Bilim Tarihine Giriş

Aralık 2016

Aralık 2016

Bilgi ve Eylem Birliği olarak Felsefeye Giriş: Temel Kavramlar - Temel Sorunlar

İstanbul

Aralık 2016

Aralık 2016

Nazar, Manzarayı Yaratır mı?

Karabük

Aralık 2016

Aralık 2016

Bir gelecek idrâki inşâsında İslâm felsefe-bilim mîrâsını istihdâm etmek: Dönemlendirme sorunu açısından bir inceleme

Samsun

Kasım 2016

Kasım 2016

Taşköprülüzade Sempozyumu

İstanbul

Kasım 2016

Kasım 2016

İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar: Sorular, Kişiler, Eserler

Kasım 2016

Kasım 2016

Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi”, İLEM İhtisas Seminerleri

İstanbul

Kasım 2016

Kasım 2016

İslam Bilim Tarihi”, Bilim ile Düşünce Seminerleri, KAGEM,

Ankara

Ekim 2016

Ekim 2016

Tespit, Tenkit ve Teklif Üçgeninde: Katip Çelebi’nin Derdi Neydi?

İzmir

Ekim 2016

Ekim 2016

İstev Hikmet Okulu - Düşünce-Bilime Giriş” [Dört ders]

İstanbul

Haziran 2016

Haziran 2016

“Bilim Tarihi” Semineri

Karaman

Haziran 2016

Haziran 2016

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile ‘Bilim Tarihi’ Semineri

Karaman

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Çelişmezlik Sarmalında Ahlak: Bilgi ile Eylem İlişkisi Zorunlu mudur?

Ankara

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Düş Görmek, Düşmek ve Düşünmek Arasında Tarih

İstanbul

Nisan 2016

Nisan 2016

Nesnelerin Yargı İçinde ‘Hakîkî’ Kuruluşu: Nefsu’l-emr Kavramı Çerçevesinde Bir İnceleme

İstanbul

Nisan 2016

Nisan 2016

Unesco 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Divan-ı Hikmet Sohbetleri-4

Nisan 2016

Nisan 2016

Kınalızâde Ali Efendi'nin Ahlâk-ı Alâ'î Adlı Eseri Ekseni Etrafında Kaymakam Adaylarıyla Sohbet

Ankara

Mart 2016

Mart 2016

İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar

İstanbul

Mart 2016

Mart 2016

Eleştirel Medeniyet Okumaları Seminerleri 4 Mart-29 Nisan

İstanbul

Mart 2016

Mart 2016

Tuzla Eğitim Yöneticileri Okuyor Kitap Sohbeti

Mart 2016

Mart 2016

Özneyi Yeniden Kurmak: Kişilik, Kimlik ve Kendilik Üzerine

Konya

Şubat 2016

Şubat 2016

Akıllı Türk Makul Tarih

Şubat 2016

Şubat 2016

Önce Kim Buldu? Öncelik ve Kahramanlık Sarmalında Bilim Tarihi

Sakarya

Aralık 2015

Aralık 2015

16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim

Aralık 2015

Aralık 2015

16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim, Oturum Başkanı, Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu

İstanbul

Aralık 2015

Aralık 2015

Günümüz Din Dilinin Eleştirisi

Ankara

Kasım 2015

Kasım 2015

Akaide Giriş [Dört ders],

Kasım 2015

Kasım 2015

Medeniyet Okumaları Serisi-2 [12 Kasım 2015’den itibaren 15 günde bir]

Ekim 2015

Ekim 2015

Tarihin Önünde Küçük Düşürülmek: Kendini Değillemenin Nedenleri Üzerine

Ekim 2015

Ekim 2015

MEDENİYET OKUMALARI/ Arkaplan Bilgisi: Büyük Selçuklular Döneminde Düşünce Hayatı

İstanbul

Ekim 2015

Ekim 2015

Science Teaching In Contemporary Islamic Societies, McGill Centre for Islam and Science (MCIS)

Montréal

Ekim 2015

Ekim 2015

Düşünce-bilimin İlkeleri [Beş ders]

Ekim 2015

Ekim 2015

Düşünce - Bilime Giriş [Dört ders],

Eylül 2015

Eylül 2015

Ahlaki Zorunluluğun İlkesi Nedir?

İstanbul

Haziran 2015

Haziran 2015

Eman ve İman” ile “Madde ve Mana”, “Neden ve Gerekçe: Tekvini ve İtibari Bilginin İdraki Üzerine

Köln

Haziran 2015

Haziran 2015

Akıl Yürütmek ile Gönül Yürütmek: İstidlal ve İstişhadin İzinde

Köln

Haziran 2015

Haziran 2015

Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi

Köln

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Kayıp Halka’nın İzinde: Bir Zihniyet Sorunu Olarak İslam-Türk Bilim Tarihi

Trabzon

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Uluslararası Dâvud el-Kayserî Sempozyumu

Bursa

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Aklî İlimlerde Dönemlendirme Sorunu

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Sosyal Bilimlere Giriş

İstanbul

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Mahsus ile Makul Arasında: Kelam İlminin Felsefe-Bilim Tasavvuru

Rize

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Osmanlı’da İlim ve Düşünce Hayatı Üzerine

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları VII

Ankara

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi

İstanbul

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Vardır Bir Hikmeti: Kalem ile Yazmak, Kitap ile Korumak

Ankara

Nisan 2015

Nisan 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları V

Ankara

Nisan 2015

Nisan 2015

Düşünce Yola Düşünce: Eski ile Yeni Arasında Nasıl Bir İslam Düşüncesi

Adana

Nisan 2015

Nisan 2015

Ancak Anılar Anlarlar: Tarih, Hafıza ve Mekân üzerine bir soruşturma...

İstanbul

Nisan 2015

Nisan 2015

"BİZ'den Olmak Ne Demektir? Aidiyet ve Mensubiyet Açısından Bir İnceleme"

İstanbul

Nisan 2015

Nisan 2015

Geçmişte Kendini Aramak, Tarihte Kendini Bulmak

Adapazarı

Nisan 2015

Nisan 2015

İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı Olarak "Bilgi"

İstanbul

Nisan 2015

Nisan 2015

Nokta-i Nazar Olarak Tarih

Erzincan

Nisan 2015

Nisan 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları VI

Ankara

Mart 2015

Mart 2015

Felsefe öldü mü?

İstanbul

Mart 2015

Mart 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları IV

Ankara

Mart 2015

Mart 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları III

Ankara

Mart 2015

Mart 2015

Tarih Ontolojisi Üzerine Düşünceler

Uşak

Mart 2015

Mart 2015

'Köti' Ile 'Ketü' Arasında: "Kötülük"Ün Ontolojisi Üzerine Düşünceler.

İstanbul

Şubat 2015

Şubat 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları I

Ankara

Şubat 2015

Şubat 2015

Ahlak-ı Alai Okumaları II

Ankara

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Amentü Şerhi ve Felsefi Bağlamı

İstanbul

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Gözel, öz'ün göze gelmesidir: Estetik'in varlık ilkesi olarak ferdiyet

İstanbul

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Ne Yapmalı?: Yerli bir düşüncenin imkânı üzerine düşünceler…

İstanbul

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Sonuç ile süreç arasında: 'Gençlik' bir soru mu, bir yanıt mı?”, Gençlik Forumu: Aidiyet. Dönüşüm. Gelecek

Ankara

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Sonuç ile süreç arasında: "Gençlik" bir soru mu bir yanıt mı?

Ankara

Nisan 2014

Nisan 2014

Klasik İslam Düşüncesi

İstanbul

Nisan 2014

Nisan 2014

Hâfıza ile Tarih: Geçmişten Nasıl İbret Alınır?

Erzurum

Mart 2014

Mart 2014

Çağdaş DÜnya'da "Yardım Etmek": İyilik mi, İyelik mi? -"İnsan'ın Anlamı" Açısından Bir Belirleme-

İstanbul

Mart 2014

Mart 2014

Geçmişi ön-görmek, geleceği bilmek: Tarih, geçmiş midir, gelecek mi?

Zonguldak

Şubat 2014

Şubat 2014

Tasvîr, Tahkîk ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi

Bursa

Aralık 2013

Aralık 2013

Zorunluluk ile Süreklilik arasında: Medeniyet mi Temeddün mü?

Berlin

Kasım 2013

Kasım 2013

Cürcânî’nin ‘nefsü’l-emr’ Nazariyesi ve ‘Şerhu’l-Mevâkıf’ Örneğinde Matematik Bilimlere Uygulanması”, Klasik Sonrası Dönem İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği Çalıştayı, Bilim ve Sanat Vakfı, Medeniyat Araştırmaları Merkezi

İstanbul

Kasım 2013

Kasım 2013

Medeniyet Okumaları: İbn Haldun ve el-Mukaddime, İMÜ, Edebiyat Fakültesi, 5 hafta.

İstanbul

Kasım 2013

Kasım 2013

Geçmiş ile Gelecek'te Karşılaşmak: ‘Felsefe-Bilim Tarihi’ Örneğinde Bir Gelecek Tasavvuru Olarak Tarih, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Ankara

Kasım 2013

Kasım 2013

The Impact of the Maragha Mathematical-Astronomical School on the Anatolian Scientific Environment and Ibn Sartāq (d. [after] 1329-29)”, Maragha and its Scholars: The Intellectual Culture of Medieval Maragha, ca. 1250-1550, Workshop, German Oriental Institute

İstanbul

Kasım 2013

Kasım 2013

Düşünce ile Eylem Arasında: Çağdaş İslâm Dünyası'nda Gerçeklik, Yüzleşme ve Temsîl, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu

Ankara

Kasım 2013

Kasım 2013

Hem Vahdet Hem Adalet Hem Mehabbet: Türk İslâm İdrâkinin İfâdesi Olarak Konya (1096-1350), Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi

Konya

Kasım 2013

Kasım 2013

‘Dilimiz, Dinimizdir’: Kendilik Bilinci’nin İnşâsında Dilin Yeri Nedir?, Karaman Belediyesi

Karaman

Kasım 2013

Kasım 2013

Faal Akıl Ölünce!: XIII. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi’nde Hakîkî(İnvisible) ile Zâhirî(Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması” [Açılış konuşması], Uluslararası 13. Yüzyıl’da Felsefe

Ankara

Ekim 2013

Ekim 2013

Düşüncebilimin İlkeleri, İstanbul Bilimler Akademisi [İBA], [Her cumartesi: 4 Hafta]

İstanbul

Ekim 2013

Ekim 2013

Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?

İstanbul

Ekim 2013

Ekim 2013

Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?”, Ahlak’ın Temeli Üzerine Konuşmalar –II, İLEM

İstanbul

Ekim 2013

Ekim 2013

Felsefe-Bilim Tarihi”, 23 Ekim 2013’den itibaren her Çarşamba [8 Hafta]

Ankara

Ekim 2013

Ekim 2013

Felsefe-Bilim Tarihi Açısından İslâmî Hayat Görüşünün İlkeleri, Bulgaristan Cumhuriyeti, Müslümanlar Diyaneti, Başmüftülüğü

Sofya

Ekim 2013

Ekim 2013

XV. Yüzyıl’da Osmanlılarda Yeni Bir Bilim Anlayışı”, Türkiye ve Rusya Perspektifinden Günümüz Felsefe Sorunları

İstanbul

Eylül 2013

Eylül 2013

Felsefe-Bilim Tarihi’nde ‘Mahsûs’ ve ‘Makûl’ün Yeniden Yorumlanması [XIII-XVI. [Yüzyıllarda, Türkistân – İrân – Anadolu ortak kültür havzasında ne oldu?]

Malatya

Eylül 2013

Eylül 2013

Orta- Asya –İran – Anadolu Astronomi Geleneğinin Kuruluşu: Şemseddin Haraki ve okulu”, Felsefe–Bilim Geleneğinin Kadim Kökleri: Türkmenistan ve Türkmen Kökenli Bilginler

Aşkabad

Eylül 2013

Eylül 2013

‘Mevcûd’ ve ‘Subût’: İnsan ve toplum bilimlerinde nesne ve bilgi

Malatya

Haziran 2013

Haziran 2013

Gelenek mi Gelecek mi? İslâm Temeddününün istikâmeti ne olmalı?

İstanbul

Haziran 2013

Haziran 2013

Felsefe, Tarih İlişkisi

Ankara

Mayıs 2013

Mayıs 2013

İslam Medeniyeti Üzerine Yeni Yaklaşımlar

İstanbul

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Konu, yöntem ve amaç açısından ‘ilm’: Varlık, bilgi ve değer çanağında İslam-Osmanlı-Türk bilgi anlayışını anlamak

Viyana

Mayıs 2013

Mayıs 2013

'Anlam’ ile ‘Değer’: Hem Hakikî hem İtibârî bir temellendirme mümkün müdür?

Viyana

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Hayat Görüşü: Kelâmî bir yorum

Viyana

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Tabiat ile Hayat: Mukaddime’ye mukaddemât (Metin ve Yorum eşliğinde İbn Haldûn Okumaları)

Viyana

Nisan 2013

Nisan 2013

“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri

Kocaeli

Nisan 2013

Nisan 2013

Dinî Yargılar Tekvînî mi İtibarî mi: Kadim Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım

İstanbul

Nisan 2013

Nisan 2013

İbn-i Haldun ve eseri Mukaddime

İstanbul

Mart 2013

Mart 2013

Eski ile Yeni Arasında Üniversite Kavramı

İstanbul

Mart 2013

Mart 2013

"Sanayi Devrimi ve Aydınlanma Çağı'nda Osmanlı Entelektüel Hayatına Bir Bakış", SANAYİ DEVRİMİ, AYDINLANMA ÇAĞI VE OSMANLI

Wien

Mart 2013

Mart 2013

"Âlim olmadan tabib olmak mümkün mü?: Kanun’un felsefî arkaplanı üzerine bazı düşünceler", İbn Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb’ının yayımlanışının 1000 Yılı [1013-2013]

İstanbul

Mart 2013

Mart 2013

“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri

Kocaeli

Şubat 2013

Şubat 2013

Kadim Nasıl Tekaddüm Eder?

Ankara

Şubat 2013

Şubat 2013

Kadim nasıl takaddüm eder?

İstanbul

Ocak 2013

Ocak 2013

Dilbilimi Sohbetleri V: Osmanlı Entellektüel Tarihinde Dilin Kökeni Sorunu

İstanbul

Aralık 2012

Aralık 2012

Metafiziğe durmak: Gazalî’nin kendi olma arayışının hakikî ve itibarî ilkeleri

Berlin

Aralık 2012

Aralık 2012

Bilgi’yi bilmek, kendini bilmek, ya nice okumak!

Berlin

Aralık 2012

Aralık 2012

"Both real and mental: substantiation of ethical values in a modern world -Implementation of nafs al-amr theory to the Ethics-"

İstanbul

Aralık 2012

Aralık 2012

Veri ile Model:Doğaya İlişkin Matematiksel Bilginin Ontolojisi=XIII-XV.yy Arası Tartışmalar

İstanbul

Aralık 2012

Aralık 2012

İnsan’ı sorgulamak: İbn Sina, İbn Tufeyl ve İbn el-Nefis’in insan anlayışlarının karşılaştırmalı incelemesine bir giriş

Berlin

Aralık 2012

Aralık 2012

Çağdaş dünya’da erdemli olmak: Ahlak için üçüncü bir yol mümkün mü?

Berlin

Aralık 2012

Aralık 2012

Hem siyadet hem saadet: Taşköprülüzade’nin bilgi anlayışı üzerine düşünceler

Berlin

Kasım 2012

Kasım 2012

Medeniyet Okumaları: Miftah el-saade ve misbah el-siyade [Her pazartesi]

İMU Edebiyat Fakültesi

Ekim 2012

Ekim 2012

Manevî/İnsanî bilimler ile Fen/Doğa bilimlerinin nesne alanları ve bilgi yöntemleri üzerine felsefî bir çözümleme

Eylül 2012

Eylül 2012

İslam Felsefe-Bilim Tarihi Okumaları

Saraybosna

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Türk Ocaklarının 100. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Bolu

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Iran-Turkey Historical-Civilizational Dialog

Tahran

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Türk Kimliğinin Erimesi

İstanbul

Nisan 2012

Nisan 2012

Putting Knowledge in Order: Sultan Mehmed’s Project of Judging Argumentations (Muhakemat)

Norman/Oklahoma

Nisan 2012

Nisan 2012

Muslims Amidst the Tension of Critique and Conformity

Bielefeld

Nisan 2012

Nisan 2012

Uluslararası Türk Kültürünün Gelişme Çağları II: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya'dan Ön Asya'ya Yeni Açılımlar Dönemi Sempozyumu

Türkistan

Nisan 2012

Nisan 2012

Uluslararası Hint Mantığı ve İslam Mantığı Üzerine Çalışmalar Sempozyumu

İstanbul

Mart 2012

Mart 2012

Paradigma ile Perspektif Arasında Türk Düşünce Tarihi’ni Okumak

Muğla

Mart 2012

Mart 2012

İlim Geleneğimizde Şehir Algısı

Muğla

Mart 2012

Mart 2012

Modern Dünya’da Bilgi ve Zihniyet

İstanbul

Mart 2012

Mart 2012

Osmanlı Düşünce Tarihi Nasıl Ele Alınabilir

İstanbul

Şubat 2012

Şubat 2012

Medeniyet Okumaları: Ahlak-i Alaî[Şubat-Haziran: Haftalık Seminer]

İMU Edebiyat Fakültesi

Şubat 2012

Şubat 2012

Türkistan'dan Anadolu'ya Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Seyir Defteri

İstanbul

Şubat 2012

Şubat 2012

Üç boyutlu bilginin mücessem temsili: Osmanlı ilim geleneği

İstanbul

Aralık 2011

Aralık 2011

Medeniyet Kavramının Felsefi Bir Tahlili

İstanbul

Aralık 2011

Aralık 2011

Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism: The Post-Classical Period (ca. 1200-1900 CE)

St. Louis

Ekim 2011

Ekim 2011

Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu

Bursa

Ekim 2010

Ekim 2010

Hakikat ve İtibâr: Dış-Dünya'nın bilgisinin sınırı üzerine

İstanbul

Ekim 2010

Ekim 2010

Uluslararası Hocazâde Sempozyumu

Bursa

Ağustos 2010

Ağustos 2010

Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları: Ebussuud ve Düşünce Dünyası –I

İstanbul

Temmuz 2010

Temmuz 2010

Değişen Dünya Değişen Tasavvur: Kanada'da İslam/Osmanlı Medeniyeti'nde Felsefe ve Bilim Tarihi Çalışmaları

İstanbul

Mart 2010

Mart 2010

Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği

İstanbul

Mart 2010

Mart 2010

Waqfiyyas and the Rational Sceinces

Montreal

Aralık 2009

Aralık 2009

Osmanlı Entelektüel Hayatının Genel Hatları

İstanbul

Aralık 2009

Aralık 2009

Işk imiş her ne var âlemde/İlim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzulî Ne Demek İstedi?

İstanbul

Aralık 2009

Aralık 2009

Uluslararası Molla Fenarî Sempozyumu

Bursa

Aralık 2009

Aralık 2009

Nous’tan Nefs’e İslam Felsefe-Bilim Tarihi’nin Kırılma Noktaları

İstanbul

Kasım 2009

Kasım 2009

The “Rational Sciences in Islam” (RaSI) Database: Introduction and Preliminary Findings

Boston

Ağustos 2009

Ağustos 2009

Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamel Ragep)

Montreal

Ağustos 2009

Ağustos 2009

Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamil Ragep)

Montreal

Ağustos 2009

Ağustos 2009

Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century

Montreal

Ağustos 2009

Ağustos 2009

Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century

Montreal

Haziran 2009

Haziran 2009

Divan Toplantıları

İstanbul

Haziran 2009

Haziran 2009

Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar

İstanbul

Haziran 2009

Haziran 2009

Mirzo Ulughbeg and His Contrubition to the Development of the World Science

Semerkant

Mayıs 2008

Mayıs 2008

XVIII. yy. Osmanlı Düşüncesinde Bunalım ve Arayış (II)

İstanbul

Ocak 2008

Ocak 2008

Vefatının 30. Yıldönümünde Osman Turan

İstanbul

Aralık 2007

Aralık 2007

Balkanların Yazılmamış Tarihi

Üsküp

Aralık 2007

Aralık 2007

Bilim ve Akıl

İstanbul

Kasım 2007

Kasım 2007

Ölümünün 350. Yıldönümünde Kâtip Çelebi

İstanbul

Kasım 2007

Kasım 2007

Şehir ve Medeniyet

İstanbul

Ekim 2007

Ekim 2007

XV.y.y.’da İstanbul'da Doğa Felsefesi Çalışmaları

İstanbul

Eylül 2007

Eylül 2007

Birinci İktisat Tarihi Kongresi

İstanbul

Eylül 2007

Eylül 2007

Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

Balıkesir

Ağustos 2007

Ağustos 2007

Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

Balıkesir

Ağustos 2007

Ağustos 2007

Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century

Berlin

Mayıs 2007

Mayıs 2007

IX. Mağrib Arap Matematik Tarihi Sempozyumu

Tipaza

Mart 2007

Mart 2007

İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumunda Tasavvufun Yeri

İstanbul

Aralık 2006

Aralık 2006

70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye

İstanbul

Aralık 2006

Aralık 2006

Before Copernicus

Berlin

Aralık 2006

Aralık 2006

70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye

İstanbul

Kasım 2006

Kasım 2006

85. Vefat Yıldönümü Anısına Sait Halim Paşa ve Düşüncesi

İstanbul

Kasım 2006

Kasım 2006

XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa

İstanbul

Eylül 2006

Eylül 2006

Islamic Scientific Manuscripts Initiative

Berlin

Eylül 2006

Eylül 2006

Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV

Balıkesir

Ağustos 2006

Ağustos 2006

Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları Milli Parkının Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı-VII

Rize

Ağustos 2006

Ağustos 2006

Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV

Balıkesir

Mayıs 2006

Mayıs 2006

M. Fuad Köprülü ve Türk Düşüncesindeki Yeri

İstanbul

Mayıs 2006

Mayıs 2006

İki Kültür Arasındaki Ortak Noktalar: Şam’da İstanbul Kültür Günleri

Şam

Mayıs 2006

Mayıs 2006

Medeniyetler ve Dünya Düzenleri

İstanbul

Ocak 2006

Ocak 2006

Erasmus Değişim Programı Semineri

İstanbul

Aralık 2005

Aralık 2005

Matematik Felsefesi Üzerine Araştırmalar-Çalışmalar: Dün-Bugün

İstanbul

Kasım 2005

Kasım 2005

Göğe Bakan Adam: Takiyüddin Rasıd’ın 420. Ölüm Yıldönümü

İstanbul

Eylül 2005

Eylül 2005

Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III

Balıkesir

Ağustos 2005

Ağustos 2005

Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III

Balıkesir

Temmuz 2005

Temmuz 2005

Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi-VI

Rize

Nisan 2005

Nisan 2005

İkinci Uluslararası Altın Orda ve Mirasçı Hanlıklar Konferansı

İstanbul

Nisan 2005

Nisan 2005

Alim Olmadan Tabib Olunabilir Mi?

İstanbul

Ocak 2005

Ocak 2005

Before the Revolutions: Religions, Sciences&Politics in the Fifteenth Century

Berlin

Aralık 2004

Aralık 2004

Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu

İstanbul

Aralık 2004

Aralık 2004

Vefatı’nın 530. Yıldönümünde Ali Kuşçu’yu Anma Programı

İstanbul

Temmuz 2004

Temmuz 2004

Knowledge and Belief: Science, Philosophy, and Religion in the Fifteenth Century: Comparative Perspectives

Berlin

Mayıs 2004

Mayıs 2004

Orta Asya’da İslam’ Uluslararası Sempozyumu

Mayıs 2004

Mayıs 2004

Felsefe Atölyesi

İstanbul

Nisan 2004

Nisan 2004

From Medieval to Modern in the Islamic World

Chicago

Mart 2004

Mart 2004

Earth and Sky: Astronomy and Geography in the Later Islamic Period

Michigan

Haziran 2003

Haziran 2003

İstanbul: Şehir ve Medeniyet Sempozyumu

İstanbul

Mayıs 2003

Mayıs 2003

Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı

İstanbul

Mayıs 2003

Mayıs 2003

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları

İstanbul

Nisan 2003

Nisan 2003

Anadolu’da Matematik Bilimlerin Oluşumu (1071-1600)

İstanbul

Kasım 2002

Kasım 2002

Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma Sempozyumu

Ankara

Kasım 2002

Kasım 2002

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları

İstanbul

Şubat 2001

Şubat 2001

Türk Mantık Tarihi Nasıl İncelenebilir?

İstanbul

Şubat 2001

Şubat 2001

Dün ve Bugün Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu –Eleştiriler – Sorunlar – Teklifler

İstanbul

Aralık 1998

Aralık 1998

Bir İsyân Ahlakçısı Nurettin Topçu Sempozyumu

İstanbul

Nisan 1998

Nisan 1998

Medeniyet İçin Konuşmalar

İstanbul

Kasım 1997

Kasım 1997

II. Uluslararası Kültür Sempozyumu: Tabîb, Fakîh ve Filozof İbn en-Nefîs

Kuveyt

Ekim 1997

Ekim 1997

Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu

Kayseri

Mart 1997

Mart 1997

Medeniyet İçin Konuşmalar

İstanbul

Ekim 1996

Ekim 1996

Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu

istanbul

Nisan 1995

Nisan 1995

Ulusal Harran Sempozyumu

Urfa

Haziran 1994

Haziran 1994

Uluslararası Türk-İslâm Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu

İstanbul

Ödüller

Mart 2019

Mart 2019

Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri, Düşünce Ödülü

Gönüllerde Birlik Vakfı

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Bayburt Üniversitesi 2. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri..

Bayburt Üniversitesi

Ocak 2016

Ocak 2016

ESKADER 2015 Kültür Sanat “Düşünce” Ödülü

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)

Nisan 2011

Nisan 2011

Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülleri

Türkiye Yazarlar BirliğiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015 - 2015

2015 - 2015

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

İbn Sina'da Şartlı Kıyas - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Savunma - Marmara Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Savunma - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Nisan-2012

Nisan 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Nisan-2012

Nisan 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Mart-2012

Mart 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksel Lİsan Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism

http://religiousstudies.artsci.wustl.edu/news/237

Washington University in St. Louis, United States Of America

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Beyond Golden Age and Decline: The Legacy of Muslim Socities in Modern Age, 1300-1900

http://www.muslimmodernities.org/scholars.html

George Mason University, United States Of America

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Islamic Scientific Manuscripts Initiative

http://islamsci.mcgill.ca/RASI/ismi.html

McGill University, Canada

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Before Copernicus

http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/DeptII_Feldhay_Before_Copernicus

Max Planck, Germany