Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gorbaçov'dan Putin'e Rus Milliyetçiliğinin Gelişimi

International Journal of Political Science and Urban Studies, cilt.7, ss.90-114, 2019

Rus Milliyetçiliğinin Kökenleri: 1917 Öncesi Rus Milliyetçiliği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.34, ss.199-216, 2017

Sovyetler Birliği'nde Rus Milliyetçiliği ve Rus Milli Kimliğinin Gelişimi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.79-110, 2017

Formation of Russian Nationalism and the Russian National Identity under Soviet Rule

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, cilt.26, ss.79-110, 2017 Özet

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Çini Düşünmek: Ekonomik, Siyasi ve Kültürel İlişkilere Yeni Yaklaşımlar

Orta Asya’da Küresel ve Bölgesel Güç Dengeleri, Esenbel S., Togan İ., Atlı A., Editör, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.300-323, 2013

En Uzun On Yil: Türkiyenin Ulusal Güvenlik Ve Diş Politika Gündeminde Doksanli Yillar

Rusya Federasyonu’nun Yeni Guvenlik Doktrini: Yakin Cevre ve Turkiye, Özcan G, Kut Ş., Editör, Boyut Yayınları, İstanbul, ss.89-119, 1998

Diğer Yayınlar