Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof.Dr. Savaş TAŞKENT’e Armağan

4857 Sayılı iş Kanunu Çerçevesinde Yeni işveren Açısından Müteselsil Sorumluluk, Kübra DOĞAN YENİSEY, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.331-363, 2019

Her Yönüyle Sivas Kongresi’nin 100.Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu, Kültür-Sanat-Toplum, 3.Cilt

İstanbul’da Sivas’ın Bir Toplum Kuruluşu: Sivas Platformu, Hakan YEKBAŞ,Ahmet YÜKSEL, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayını, Sivas, ss.455-509, 2019

Türk Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği,

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2018

Türk İş Hukukunda İş Güvencesi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2011