Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

The Problem and Proposed Solutions for the Problems Caused by Covid-19 Global Outbreak with Respect to Labor and Social Security Law

Tüba Covid-19 Global Outbreak Report on Judicial Changes and Interactions, Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ,Prof. Dr. Halil AKKANAT,Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR,Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER,Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.101-119, 2020

Covid-19 Küresel Salgınının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Meydana Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Tüba Covid-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu, Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ,Prof. Dr. Halil AKKANAT,Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR,Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER,Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.95-110, 2020

4857 Sayılı iş Kanunu Çerçevesinde Yeni işveren Açısından Müteselsil Sorumluluk

Prof.Dr. Savaş TAŞKENT’e Armağan, Kübra DOĞAN YENİSEY, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.331-363, 2019

İstanbul’da Sivas’ın Bir Toplum Kuruluşu: Sivas Platformu

Her Yönüyle Sivas Kongresi’nin 100.Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu, Kültür-Sanat-Toplum, 3.Cilt, Hakan YEKBAŞ,Ahmet YÜKSEL, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayını, Sivas, ss.455-509, 2019

Türk Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği,

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2018

Türk İş Hukukunda İş Güvencesi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2011