Publications & Works

Articles Published in Other Journals

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Kapsamında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.1217-1256, 2020 (National Refreed University Journal)

Küresel Covid-19 Salgını’nın Türk Bireysel İş Hukukuna Etkisi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.9, pp.127-194, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Toplu İş Sözleşmesi’nin Taraflarca Değiştirilmesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.74, no.2, pp.993-1024, 2016 (National Refreed University Journal)

Prof. Dr. Turhan ESENER’e Armağan, Türk Hukukunda Asgari Ücret

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.127-231, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Toplu İş Sözleşmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Ali Rıza OKUR’a Armağan, vol.20, no.1, pp.595-653, 2014 (National Refreed University Journal)

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili

Çalışma ve Toplum, vol.2013, no.39, pp.215-251, 2013 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

İşverenin İş Güvenliği Hizmetlerini Sağlama Yükümlülüğü

in: I. İş Hukuku Kongresi, Çelik Ahmet ÇELİK,Sema Güleç UÇAKHAN,Hakan TOKBAŞ, Editor, Aristo Yayınevi, İstanbul, pp.199-263, 2022 Sustainable Development

Küresel Covid-19 Salgını’nın Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukuna Etkisi

in: Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ Armağanı, Doç. Dr. Sercan GÜRLER, Editor, Sümer Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.771-837, 2020

The Problem and Proposed Solutions for the Problems Caused by Covid-19 Global Outbreak with Respect to Labor and Social Security Law

in: Tüba Covid-19 Global Outbreak Report on Judicial Changes and Interactions, Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ,Prof. Dr. Halil AKKANAT,Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR,Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER,Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.101-119, 2020 Sustainable Development

Covid-19 Küresel Salgınının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Meydana Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri

in: Tüba Covid-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu, Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ,Prof. Dr. Halil AKKANAT,Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR,Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER,Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.95-110, 2020 Sustainable Development

4857 Sayılı iş Kanunu Çerçevesinde Yeni işveren Açısından Müteselsil Sorumluluk

in: Prof.Dr. Savaş TAŞKENT’e Armağan, Kübra DOĞAN YENİSEY, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.331-363, 2019

İstanbul’da Sivas’ın Bir Toplum Kuruluşu: Sivas Platformu

in: Her Yönüyle Sivas Kongresi’nin 100.Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu, Kültür-Sanat-Toplum, 3.Cilt, Hakan YEKBAŞ,Ahmet YÜKSEL, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayını, Sivas, pp.455-509, 2019

Türk Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği,

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2018

İşe İade Davaları ile İlgili Bazı Uygulama Sorunları

in: Prof. Dr. Turhan ESENER II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Ender DEMİR,Beste GEMİCİ FİLİZ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.591-636, 2017 Sustainable Development

Türk Hukukunda Asgari Ücret

in: Yoksulluk ve Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Politikaları Sempozyumu, Bedrettin KESKİN,H. Hüsnü KOYUNOĞLU,Engin GENÇ, Editor, ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Yayını, İstanbul, pp.91-160, 2017 Sustainable Development

Türk İş Hukukunda İş Güvencesi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2011

İş Hukukunda Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi

in: Prof. Dr. Sarper SÜZEK’e Armağan, Prof. Dr. Süleyman BAŞTERZİ, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.125-186, 2011

İş Hukukunda Özürlülerin Hukuki Durumu

in: İş Dünyası ve Hukuk, Prof. Dr. Tankut CENTEL’e Armağan, Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, pp.477-540, 2011

İş Hukukunda Çalışma Süreleri

in: Prof. Dr. A. Can TUNCAY’a Armağan, Mehmet UÇUM, Editor, Legal Yayıncılık, İstanbul, pp.301-360, 2005

İşçi Kuruluşu Yöneticiliği ve Güvencesi

in: Prof. Dr. Turhan ESENER’e Armağan, Prof. Dr. Münir EKONOMİ,Prof. Dr. Sarper SÜZEK,Prof. Dr. Öner EYRENCİ, Editor, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını, Ankara, pp.525-561, 2000

Türk İş Hukukunda Kapsam Dışı Personel

in: Prof. Dr. Metin KUTAL’a Armağan, Prof. Dr. Esfender KORKMAZ, Editor, Tühis Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayını , Ankara, pp.167-200, 1998

Türk Toplu İş Hukukunda Teşmil

in: Prof. Dr. Halit Kemal ELBİR’e Armağan, Prof. Dr. Tankut CENTEL, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, pp.438-473, 1996