Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1986 - 1994 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, Türkiye

 • 1984 - 1986 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Türkiye

 • 1982 - 1986 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • 1978 - 1982 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1994 Doktora

  İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmelerinin Teşmili

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü

 • 1986 Yüksek Lisans

  Hukukî İşlevleri ve Sorunları Açısından Türk Hukukunda Yüksek Hakem Kurulları

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü