Education Information

Education Information

 • 1986 - 1994 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

 • 1984 - 1986 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Law, Turkey

 • 1978 - 1982 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Political Sciences, Political Science And Public Administration, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmelerinin Teşmili

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü

 • 1986 Postgraduate

  Hukukî İşlevleri ve Sorunları Açısından Türk Hukukunda Yüksek Hakem Kurulları

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü