Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Performance simulation of a double-reheat Rankine cycle mercury turbine system based on exergy

International Journal Of Exergy, cilt.30, ss.392-403, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Thermoecology-based performance simulation of a Gas-Mercury-Steam power generation system (GMSPGS)

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.189, ss.91-104, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A convergent algorithm for a cascade network of multiplexed dual output discrete perceptrons for linearly nonseparable classification

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.22, ss.380-399, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Recurrent Perceptron Learning Algorithm for Cellular Neural Networks

ARI - An International Journal for Physical and Engineering Sciences, cilt.51, no.4, ss.296-309, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şüpheli Davranışların Modellenmesi Ve Tespiti İçin Bir Kavramsal Model Çalışması

7. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, Ankara, Türkiye, 21 Kasım 2017, ss.25-36

Askeri Uygulamalarda İnsan Davranışlarının Modellenmesi

6. Ulusal savunma uygulamaları modelleme ve simülasyon konferansı, Ankara, Türkiye, 11 Kasım 2015, ss.395-404

Information abstraction from vibration data: A time series approach.

Int. Conf. on Advances in Statistics, All In One Conferences, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 Mart 2015, ss.106-107

Üniversitelerde Kariyer Geliştirme Programlarının Önemi

I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Aralık 2013

EM-SAR: Elektromanyetik SAR Simülatörü

6. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Haziran 2012, ss.35

ETSiS: Etmen Tabanlı Simülasyon Sistemi ve Model Tabanlı Doğrulama ve Geçerleme

2. Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.235-244

A New Discrete Perceptron Model and A Learning Algorithm

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks– TAINN 2003, Türkiye, 01 Temmuz 2003, ss.132-134

A Simple Neural Network System for Modeling Wisconsin Card Sorting Test

the 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society – EMBC 2001, Türkiye, 01 Ekim 2001, ss.700-703

Girişe bağımlı eşikli ayrık algılayıcı

Sinyal İşleme ve Uygulamaları, Ankara, Türkiye, 01 Mayıs 1998, ss.36-41

Threshold class CNNs with input dependent initial state

5th.IEEE Int. Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications, İngiltere, 01 Nisan 1998, ss.130-135

One-dimensional signal recognition by two-dimensional dynamical arrays

the 11th Int. Symposium on Computer and Information Sciences, Türkiye, 01 Kasım 1996, ss.535-542

YSA ile öznitelik çıkarımının EMG işaretlerinin sınıflandırılmasına etkisi

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 1996, ss.148-150

Classification of acoustical alarm signals by cellular neural networks using wavelet transformation

4th. IEEE Int. Workshop on Cellular Neural Networks and their Appl., İspanya, 01 Haziran 1996, ss.375-379

Kitap & Kitap Bölümleri

Simulation for Industry 4.0

Smart Combat Simulations in Terms of Industry 4.0, Gunal M., Editör, Springer, London/Berlin , Cham, ss.1-33, 2019

Bilirkişi Raporları

Menfi Tespit Bilirkişi Heyet Raporu

İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, ss.3, İstanbul, 2016

Diğer Yayınlar