Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Stress Scores Throughout Radiological Biopsies

IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.13, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A Potential Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease with SIRT1 Activators

JOURNAL OF GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASES, cilt.23, ss.311-319, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Olgu sunumu: Klinefelter sendromu ve mediastinal germ hücreli tümör birlikteliği

10. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU, Antalya, Türkiye, 28 Eylül 2016 - 02 Kasım 2020, ss.197-198 Creative Commons License

Hıçkırıkla başvuran bir mide tümörü olgusu

10. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU, Antalya, Türkiye, 28 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.197-198 Creative Commons License

Evlenmek için sağlık raporuna başvuran HIV(+) hastanın yönetimi

AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU 2013, Antalya, Türkiye, 25 Eylül 2013, ss.21

Sensory Neuropathy Associated With Metabolic Syndrome

8. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 01 Temmuz 2011, ss.577