Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Malnutrition rate among hospitalized patients with type 2 diabetes mellitus

PROGRESS IN NUTRITION, cilt.20, sa.2, ss.183-188, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Stress Scores Throughout Radiological Biopsies

IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.13, sa.4, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A Potential Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease with SIRT1 Activators

JOURNAL OF GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASES, cilt.23, sa.3, ss.311-319, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Olgu sunumu: Klinefelter sendromu ve mediastinal germ hücreli tümör birlikteliği

10. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU, Antalya, Türkiye, 28 Eylül 2016 - 02 Kasım 2020, ss.197-198 Creative Commons License

Hıçkırıkla başvuran bir mide tümörü olgusu

10. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU, Antalya, Türkiye, 28 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.197-198 Creative Commons License

Evlenmek için sağlık raporuna başvuran HIV(+) hastanın yönetimi

AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU 2013, Antalya, Türkiye, 25 Eylül 2013, ss.21

Sensory Neuropathy Associated With Metabolic Syndrome

8. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 01 Temmuz 2011, ss.577