Doç.Dr.

Hüseyin KAYA


SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

Eğitim Bilgileri

2007 - 2011

2007 - 2011

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat(İng), Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Lisans

University Of London - The London School Of Economics And Political Science, Economics, Economics, İngiltere

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi (Üstün Başarı Programı), Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat

2012 - 2015

2012 - 2015

Dr.Öğr.Üyesi

Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Öğretim Görevlisi

Bahçeşehir Üniversitesi, İktisati Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi

2007 - 2011

2007 - 2011

Araştırma Görevlisi

Bahçeşehir Üniversitesi, İktisati Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Applied Statistics

Doktora

Doktora

Econometrics 2

Lisans

Lisans

Econometrics 2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Business Forecasting

Lisans

Lisans

Econometrics 1

Lisans

Lisans

Financial Econometrics

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Spor Ekonomisi ve Finansı

Yönetilen Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Enerji Fiyatlarının Rusya Ekonomisi Üzerindeki Etkisi

Kaya H. (Danışman)

İ.Veliew(Öğrenci)

2018

2018

Doktora

AHLAK ve İKTİSAT İLİŞKİSİ TEMELİNDE İSLAM AHLAK DEGERLERİNİN İKTİSADİ DAVRANIŞA OLAN ETKİLERİ: KAZANMA ve HARCAMA KONULARINDA IS DUNYASI UZERINE AMPIRIK BIR INCELEME

Kaya H. (Danışman)

H.Kalkavan(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

16-17 YAŞ GRUBU SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERLE SPOR YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM BAŞARISI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

KAYA H.

M.Orhan(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN TURKEY

KAYA H.

A.Alidost(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

An investigation on sportive and financial performance efficiency of Galatasaray football club

KAYA H.

Ş.Kocaaydın(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

The Macroeconomy and The Yield Curve: Evidence From an Internatıonal Panel Dataset

Kaya H.

International Review of Economics and Management, cilt.5, ss.1-15, 2017
Link

2016

2016

Forecasting the Price of Crude Oil with Multiple Predictors

Kaya H.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , cilt.1, ss.133-151, 2016
Link

2015

2015

Model Belirsizliği Altında Döviz Kurunun Enflasyona Etkisi

KAYA H. , Dedeoğlu D.

CENTRAL BANK REVIEW, cilt.15, ss.79-93, 2015

2012

2012

Day-of-the-week effect in Consumer Confidence Index

KAYA H. , Çelik S.

OECD Journal: Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, cilt.2012, ss.33-42, 2012

2012

2012

Common Trends and Cycles among Interest Rates

KAYA H.

The Empirical Economics Letters, cilt.11, ss.593-600, 2012

2010

2010

Saving Investment Association in Turkey

KAYA H.

Topics in Middle Eastern and North African Economies, cilt.12, ss.1-16, 2010

2009

2009

İstanbul'un işlevsel alanı

KAYA H. , Karataş A. M. , Bulu M.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.309-329, 2009

2007

2007

Türk Plastik Sektörünün Rekabetçilik Analizi

KAYA H. , Eraslan İ. H. , Karataş A. M.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.203-219, 2007

2006

2006

Türk elektronik sektörünün rekabetçilik analizi

KAYA H. , Eraslan İ. H. , Bulu M.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.49-66, 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Current Issues in Turkish Economy: Problems and Policy Suggestions

Kaya H. , Selçuk Ö.

Internal Migration and Wages: Internal Migration and Wages in Turkey, Çağlar Yurtseven,Mahmut Tekçe, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.99-113, 2019
Link

2019

2019

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi

Kaya H. , Selçuk Ö.

Demografik Dinamikler ve Geleceğin İşgücü, Murat Taşdemir, Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.49-71, 2019

2019

2019

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi

Kaya H.

Geleceğin Küresel Ticaretinde Türkiye, Murat Taşdemir, Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.101-122, 2019

2017

2017

Advances in Panel Data Analysis in Applied Economic Research - 2018 2017 International Conference on Applied Economics (ICOAE)

Kaya H. , Moudatsou A.

Business Cycle Transmission from BRICS to Developing Countries, Some New Evidence, Nicholas Tsounis,Aspasia Vlachvei, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.493-541, 2017

Desteklenen Projeler

2018 - 2019

2018 - 2019

Çalışırken İş Arama Davranışı

TÜBİTAK Projesi

Kaya H. (Yürütücü)

2017 - 2018

2017 - 2018

Türkiyede vücut kitle indeksi ve obezitenin sosoekonomik belirleyicileri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KAYA H. (Yürütücü) , YURTSEVEN Ç.

2017 - 2017

2017 - 2017

Ana Harcama Grupları İçin Döviz Kuru Geçişkenliği

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KAYA H. (Yürütücü) , SOYBİLGEN B.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 38

h-indeksi (WOS): 3