Doç.Dr.

HİLAL GÖRGÜN


Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1986 - 1995

1986 - 1995

Bütünleşik Doktora

Freie Universitaet Berlin, Philosophie Und Sozialwissenschaften Iı, Almanya

1979 - 1984

1979 - 1984

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

Die Politische Rolle der Azhar in der Sadat Aera 1970-1981

Freie Universitaet Berlin, Philosophie Und Sozialwissenschaften Iı, Islamwissenschaft

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi, Siyaset Bilimi , Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Araştırmaları

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Coğrafyasında Yeni Sömürgecilik Hareketleri ve Tepkiler II

Lisans

Lisans

İslam Tarihi

Lisans

Lisans

İslam Tarihi

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Coğrafyasında Yeni Sömürgecilik Hareketleri ve Tepkiler

Doktora

Doktora

Siyaset ve Tarih: Siyasi Coğrafyayı Şekillendiren Kongre ve Konferanslar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Coğrafyasında Yeni Sömürgecilik Hareketleri ve Tepkiler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Müslüman Kadın Kendi Adına Konuşabilir mi

GÖRGÜN H.

Nihayet Dergi, ss.46-47, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2017

2017

Hastalık ve Ölüme Refakat Sağlık Personelinin İşi midir

GÖRGÜN H.

Nihayet Dergi, ss.42-44, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2017

2017

İslamofobi mi İslam Düşmanlığı mı

GÖRGÜN H.

Nihayet Dergi, ss.54-57, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Avrupanın Mülteci Siyaseti: Seç-Beğen-Al

GÖRGÜN H.

Nihayet, cilt.2, ss.68-71, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Muhammed Kutub (1919-2014)

GÖRGÜN H.

İslam Araştırmaları Dergisi, ss.189-195, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İslam Düşünce Dünyasında Kadınlar

GÖRGÜN H.

Diyanet Aylık Dergi, ss.21-22, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Mısır Vilayetinde Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi

GÖRGÜN H.

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.13, ss.157-183, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Bir İktidar Mücadelesinin Anatomisi: Enver Sedat ve Muhalifleri

GÖRGÜN H.

İslam Araştırmaları Dergisi, ss.77-92, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Mısır'da XIX. Yüzyıl Sonunda Panislamist Osmanlı Tarih Yazıcılığı: Muhammed Ferid ve Mustafa Kamil

GÖRGÜN H.

İslam Araştırmaları Dergisi, ss.105-131, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Almanya’da Göçmenlerin Ötekileştirilmesi ve Irkçılığın Yükselişi

Görgün H.

II. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, Düzce, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2018

2018

2018

İsrail'in Filistin'e Ördüğü Duvarların Alman Basınındaki Yansımaları

Görgün H.

5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.112

2018

2018

Yeni Bir Kavimler Göçü mü? Son Mülteci Hareketlerinin Avrupa'da Tarih Perspektifinden Yorumlanması

Görgün H.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 2018, Simkent, Kazakistan, 9 - 13 Ekim 2018, ss.73

2017

2017

1917 Ekim Devriminin Modern İslam Düşüncesine Etkisi: Sosyalizm ve Komünizme Karşı Geliştirilen Farklı Tavırlar

GÖRGÜN H.

Ekim Devrimi'nin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem, Ankara, Türkiye, 16 Ekim 2017, ss.1-15

2011

2011

Batıdaki Yayınların Müslüman Kadın Algısına Etkisi Üzerine Bazı Notlar

GÖRGÜN H.

Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi -Kadın Konulu Dini Yayınlar-, Ankara, Türkiye, 02 Aralık 2011, ss.311-323

2004

2004

Ortadoğu'da Sömürgeleşme Süreci: Bir Zihniyet Analizi

GÖRGÜN H.

Milletlerarası Ortadoğu: Kaos mu, Düzen mi? Konreransı, İstanbul, Türkiye, 09 Ocak 2004, ss.169-184

1998

1998

Avrupa II: Almanya, Belçika ve Hollanda - Misafir İşçilikten Vatandaşlığa

GÖRGÜN H.

Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 1998, ss.45-84

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Dünyada Tarihçilik: Dönemler, Okullar, Yaklaşımlar ve Tarihçilik

GÖRGÜN H.

Modern Arap Tarihçiliği ve Muhammed Şefik Gurbal, Şimşek A., Editör, Pegem-Akademi, Ankara, ss.175-194, 2017

2015

2015

Otorite Nedir? Otorite Mantığına Giriş

GÖRGÜN H.

Küre Yayınları, İstanbul, 2015

2015

2015

Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi

GÖRGÜN H.

Muhammed Abduh (d. 1849-ö. 1905) , Bolay S.H., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.4555-4567, 2015

2015

2015

Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşünürleri

GÖRGÜN H.

Muhammed Bayram el-Hamis (d. 1840-ö. 1889), Bolay S.H, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.4628-4647, 2015

Ansiklopedide Bölümler

2016

2016

ZÜREYK, Kostantin

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ss.3, 2016

2016

2016

TYAN, Emile

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.2, 2016

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Merkez İlim ve Redaksiyon Kurulu Üyeliği - Tarih Bölümü

ÜyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

II. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi

Katılımcı

Düzce-Türkiye

2018

2018

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu

Katılımcı

-Kazakistan

2017

2017

Ekim Devrimi'nin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2011

2011

V. Dini Yayınlar Kongresi - Kadın Konulu Dini Yayınlar

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2004

2004

Milletlerarası Ortadoğu : Kaos mu, Düzen mi? Konferansı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1998

1998

Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1998

1998

İslam ve Demokrasi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Burslar

1985 - Devam Ediyor

1985 - Devam Ediyor

Yurtdışı Doktora Bursu

Vakıf