Doç.Dr.

HİLAL GÖRGÜN


Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1986 - 1995

1986 - 1995

Bütünleşik Doktora

Freie Universitaet Berlin, Philosophie Und Sozialwissenschaften Iı, Almanya

1979 - 1984

1979 - 1984

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

Die Politische Rolle der Azhar in der Sadat Aera 1970-1981

Freie Universitaet Berlin, Philosophie Und Sozialwissenschaften Iı, Islamwissenschaft

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi, Siyaset Bilimi , Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Araştırmaları

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2015 - 2019

2015 - 2019

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yönetimsel Görevler

Akademi Dışı Deneyim

1995 - 2013

1995 - 2013

Sivil Toplum Kuruluşu, Tdv-İsam

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Modern Orta Doğu Tarihi

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Coğrafyasında Yeni Sömürgecilik Hareketleri ve Tepkiler II

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi I

Lisans

Lisans

İslam Tarihi

Lisans

Lisans

İslam Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Coğrafyasında Yeni Sömürgecilik Hareketleri ve Tepkiler

Doktora

Doktora

Siyaset ve Tarih: Siyasi Coğrafyayı Şekillendiren Kongre ve Konferanslar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Coğrafyasında Yeni Sömürgecilik Hareketleri ve Tepkiler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Müslüman Kadın Kendi Adına Konuşabilir mi

GÖRGÜN H.

Nihayet Dergi, sa.27, ss.46-47, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2017

2017

Hastalık ve Ölüme Refakat Sağlık Personelinin İşi midir

GÖRGÜN H.

Nihayet Dergi, sa.26, ss.42-44, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2017

2017

İslamofobi mi İslam Düşmanlığı mı

GÖRGÜN H.

Nihayet Dergi, sa.25, ss.54-57, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Avrupanın Mülteci Siyaseti: Seç-Beğen-Al

GÖRGÜN H.

Nihayet, cilt.2, sa.13, ss.68-71, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

Devletin Kaybından Sonra Bir Milletin Tasfiyesi: Endülüs Müslümanlarının Sonu

GÖRGÜN H.

Düşünce Dergisi, sa.3, ss.232-242, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Muhammed Kutub (1919-2014)

GÖRGÜN H.

İslam Araştırmaları Dergisi, sa.31, ss.189-195, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İslam Düşünce Dünyasında Kadınlar

GÖRGÜN H.

Diyanet Aylık Dergi, sa.285, ss.21-22, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Mısır Vilayetinde Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi

GÖRGÜN H.

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.13, sa.24, ss.157-183, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Bir İktidar Mücadelesinin Anatomisi: Enver Sedat ve Muhalifleri

GÖRGÜN H.

İslam Araştırmaları Dergisi, sa.6, ss.77-92, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Mısır'da XIX. Yüzyıl Sonunda Panislamist Osmanlı Tarih Yazıcılığı: Muhammed Ferid ve Mustafa Kamil

GÖRGÜN H.

İslam Araştırmaları Dergisi, sa.4, ss.105-131, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişinde Göç Olgusunun Kullanılışı: Almanya Örneği

Görgün H.

Türk Dünyası ve Göç Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 28 Şubat 2020

2018

2018

Almanya’da Göçmenlerin Ötekileştirilmesi ve Irkçılığın Yükselişi

Görgün H.

II. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, Düzce, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2018

2018

2018

İsrail'in Filistin'e Ördüğü Duvarların Alman Basınındaki Yansımaları

Görgün H.

5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.112

2018

2018

Yeni Bir Kavimler Göçü mü? Son Mülteci Hareketlerinin Avrupa'da Tarih Perspektifinden Yorumlanması

Görgün H.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 2018, Simkent, Kazakistan, 9 - 13 Ekim 2018, ss.73

2017

2017

1917 Ekim Devriminin Modern İslam Düşüncesine Etkisi: Sosyalizm ve Komünizme Karşı Geliştirilen Farklı Tavırlar

GÖRGÜN H.

Ekim Devrimi'nin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem, Ankara, Türkiye, 16 Ekim 2017, ss.1-15

2011

2011

Batıdaki Yayınların Müslüman Kadın Algısına Etkisi Üzerine Bazı Notlar

GÖRGÜN H.

Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi -Kadın Konulu Dini Yayınlar-, Ankara, Türkiye, 02 Aralık 2011, ss.311-323

2004

2004

Ortadoğu'da Sömürgeleşme Süreci: Bir Zihniyet Analizi

GÖRGÜN H.

Milletlerarası Ortadoğu: Kaos mu, Düzen mi? Konreransı, İstanbul, Türkiye, 09 Ocak 2004, ss.169-184

1998

1998

Avrupa II: Almanya, Belçika ve Hollanda - Misafir İşçilikten Vatandaşlığa

GÖRGÜN H.

Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 1998, ss.45-84

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

21. Yüzyılda Mısır'da Tarihyazımı: Darbeler ve Devrimler Arasında Bir Müsvedde Olarak Tarih

Görgün H.

Dünyada Tarihçiliğin Gündemi, Ahmet Şimşek, Editör, Yeni İnsan , İstanbul, ss.167-195, 2020

2017

2017

Modern Arap Tarihçiliği ve Muhammed Şefik Gurbal

GÖRGÜN H.

Dünyada Tarihçilik: Dönemler, Okullar, Yaklaşımlar ve Tarihçilik, Şimşek A., Editör, Pegem-Akademi, Ankara, ss.175-194, 2017

2015

2015

Otorite Nedir? Otorite Mantığına Giriş

GÖRGÜN H.

Küre Yayınları, İstanbul, 2015

2015

2015

Muhammed Abduh (d. 1849-ö. 1905)

GÖRGÜN H.

Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi, Bolay S.H., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.4555-4567, 2015

2015

2015

Muhammed Bayram el-Hamis (d. 1840-ö. 1889)

GÖRGÜN H.

Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşünürleri, Bolay S.H, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.4628-4647, 2015

Ansiklopedide Bölümler

2016

2016

HAARMANN, Ulrich

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.497-498, 2016

2016

2016

DEŞTEKÎ, Sadreddin

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.323-325, 2016

2016

2016

ALEVÎ, Cemâleddin

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.73-74, 2016

2016

2016

MUHAMMED KUTUB

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.307-310, 2016

2016

2016

ZÜREYK, Kostantin

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ss.3, 2016

2016

2016

TYAN, Emile

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, ss.2, 2016

2016

2016

İNBÂBÎ

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.639-641, 2016

2016

2016

MARÇAIS, William

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.195-196, 2016

2008

2008

RİFÂA et-TAHTÂVÎ

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.95-97, 2008

2007

2007

NÖLDEKE, Theodor

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.217-218, 2007

2007

2007

REISKE, Johann Jacob

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.544-545, 2007

2007

2007

NOTH, Albrecht

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.213-214, 2007

2007

2007

PORT SAİD

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.326-327, 2007

2007

2007

PLESSNER, Martin (Meir)

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.301-302, 2007

2006

2006

MUSTAFA es-SİBÂÎ

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.357-359, 2006

2006

2006

NASR el-HÛRÎNÎ

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.414, 2006

2006

2006

NECCÂR, Muhammed Ali

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.482, 2006

2005

2005

MORDTMANN, Andreas David

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.286-287, 2005

2005

2005

MUHAMMED ŞÂKİR

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.572-573, 2005

2005

2005

MUHAMMED-Literatür-Batı Dünyası

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.476-478, 2005

2004

2004

MISIR-TARİH-6-Fransız İşgali ve Sonrası

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.569-575, 2004

2004

2004

MEYERHOF, Max

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.502-503, 2004

2004

2004

MISIR 2-TARİH

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.555-557, 2004

2003

2003

MANSÛRE

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.16, 2003

2003

2003

MEDENÎ, Hüseyin Ahmed

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.295-296, 2003

2003

2003

MEIER, Fritz

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.549-550, 2003

2003

2003

MAHMÛD KĀSIM

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.368-369, 2003

2003

2003

LE COQ, Albert August von

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.118-119, 2003

2003

2003

LÉVI-PROVENÇAL, Évariste

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.153-154, 2003

2002

2002

KRAUS, Paul Eliezer

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.288-289, 2002

2002

2002

KRAELITZ-GREIFENHORST, Friedrich von

Görgün H.

Türkiye diyanet Vakfı, ss.287, 2002

2002

2002

KREUTEL, Richard Franz

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.291-292, 2002

2001

2001

İSMÂİL el-EZHERÎ

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.97-98, 2001

2001

2001

KAHİRE-3-Son Dönem

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.179-182, 2001

2001

2001

JAESCHKE, Gotthard

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.568, 2001

2001

2001

JUYNBOLL, Theodorus Willem Johannes

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.588, 2001

2001

2001

JAHN, Karl

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.568-569, 2001

2001

2001

İSMET HATUN

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.41, 2001

2000

2000

İBRÂHİM RİFAT PAŞA

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.347-348, 2000

2000

2000

İHVÂN-ı MÜSLİMÎN-2

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.307-310, 2000

2000

2000

İBNÜ’l-MÜNZİR el-BAYTÂR

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.157-158, 2000

2000

2000

İBRÂHİM BEY

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.285-287, 2000

1998

1998

HEYKEL, Muhammed Hüseyin

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.286-290, 1998

1998

1998

HEVSÂ

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.278-281, 1998

1997

1997

HARTMANN, Martin

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.248-250, 1997

1996

1996

GURBÂL, Muhammed Şefîk

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.199-201, 1996

1995

1995

ENVER SEDAT

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.377-386, 1995

1993

1993

Kahire Dârülulûmu

Görgün H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.434, 1993

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1995 - 2013

1995 - 2013

Merkez İlim ve Redaksiyon Kurulu Üyeliği - Tarih Bölümü

ÜyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2020

2020

Türk Dünyası ve Göç

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

II. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi

Davetli Konuşmacı

Düzce-Türkiye

2018

2018

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Simkent-Kazakistan

2017

2017

Ekim Devrimi'nin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2011

2011

V. Dini Yayınlar Kongresi - Kadın Konulu Dini Yayınlar

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2004

2004

Milletlerarası Ortadoğu : Kaos mu, Düzen mi? Konferansı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

1998

1998

Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

1998

1998

İslam ve Demokrasi

Panelist

Ankara-Türkiye

Burslar

1985 - Devam Ediyor

1985 - Devam Ediyor

Yurtdışı Doktora Bursu

Vakıf

Jüri Üyelikleri

Eylül-2020

Eylül 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mayıs-2020

Mayıs 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi